Funktionärer – LFK Functionaries

 

 Håkan Håkan Börjesson
Revisor
 PG P-G Lundborg
Säkerhetsutveckling
 Lars Lars Theodorsson
Revisor
 l1034967 Björn Rystedt
Valberedning
Elektroniska Kontakten
Per-Olof Per-Olof Marklund
Valberedning
Jörg Jörg Schminder
Valberedning

Comments are closed.