SE-FCE

L1001291

L1000368

  L1001290

 • Tillverkare: Piper
 • Marchhastighet: 135 kt
 • Bränsleförbrukning: 35 l/h
 • Bränslemängd: 182 l
 • Max tillsatsvikt: med fulla tankar 292 kg
 • Checklista: Checklista SE-FCE 160420
 • Övrigt: Klubben hyr in SE-FCE för inskolning på komplext flygplan och för långresor. SE-FCE har två stycken 8.33 godkända radioapparater, Mode-S transponder, elektrisk reservhorisont, stormscope, autopilot och är därmed redo för IFR-flygning i hela Europa.

Linköpings Flygklubbs uthyrningsbestämmelser ska tillämpas förutom:

 • Enbart flygtid debiteras, dvs inget krav på min 2 timmar debitering per dag.
 • Motorflygchefen behöver inte godkänna hyra längre än fyra dagar.
 • Vid hyra längre än sju dagar, ska avstämning med ägaren Jan-Erik Strömberg ske.

Bokning och loggning av flygning

 • Samtlig bokning av flygplanet sker genom klubbens ordinarie bokningssystem.
 • Loggning av flygtid (TACO-tid) sker i ordinarie loggningssystem.

 

Comments are closed.