Enroute-IR (EIR)

I september 2021 kommer behörigheten EIR ersättas av den nya instrumentbehörigheten Basic IR (BIR).
Mer information om BIR kommer senare.


Enroute IR  (EIR) är en förenklad instrumentbehörighet som är avsedd för privatflygare. På svenska heter den “instrumentbehörighet på sträcka” och innebär att man får genomföra flygningens sträckfas enligt IFR men att start och landning måste ske enligt VFR.

I praktiken innebär detta att du måste flyga enligt VFR fram till den punkt där du avser övergå till IFR. Du flyger sedan enligt IFR fram till den punkt där du avser övergå till VFR för att kunna landa. Övergångar från VFR till IFR respektive IFR till VFR måste ske över en punkt vars position går att fastställa även när du ligger i moln t.ex. en VOR- eller NDB-fyr. För den delen av flygningen som sker enligt IFR måste du, beroende på terrängen, ha en lägsta hinderfrihet på minst 1 000 respektive 2 000 fot över det högsta hindret inom 5 nm på vardera sida om din färdlinje. Den delen av flygningen som inte uppfyller ovanstående krav på hinderfrihet måste alltså ske enligt VFR.

Antagningsvillkor

Sökande måste:

 • ha ett giltigt PPL(A) eller CPL(A)
 • ha ett mörkerbevis om IR-befogenheterna ska användas under mörker
 • ha minst 10 timmars distansflygtid som befälhavare före det att utbildningen påbörjas. Resterande distansflygtid för att uppfylla  kravet på minst 20 timmar får fullgöras parallellt med utbildningen
 • komplettera sitt medicinska intyg klass 2 med ett audiogram enligt de normer som gäller för utfärdandet av ett medicinskt intyg klass 1
 • ha en god förmåga att läsa, skriva och kommunicera på engelska

Utbildning

Utbildningstiden för ett EIR är begränsad till 36 månader och innebär att du inom denna tidsperiod ska ha genomfört följande moment:

 • minst 80 timmars teoriutbildning (vid en ATO)
 • uppnått godkänt resultat på de prov som ingår i Transportstyrelsens teoriexamination för EIR
 • minst 15 timmars instrumenttid i flygplan (SEP) som elev  (varav minst 10 timmar vid en ATO)
 • efter slutförd utbildning genomgått flygprov för EIR med godkänt resultat

För de elever som utfört delar av den praktiska utbildning i annan regi än vid en ATO genomför flygskolan ett inträdesprov för att på så sätt kunna bedöma vilken fortsatt utbildning eleven behöver och hur många timmar som kan tillgodoräknas.

Flygningen kostar ca 2 400 kr/timme för medlemmar i Linköpings Flygklubb.

Giltighet och förlängning

En EIR är giltig i ett år och behörigheten kan förlängas genom att antingen:

 1. genomgå en kompetenskontroll (PC) med godkänt resultat inom den 3-månadersperiod som föregår behörighetens sista giltighetsdag, eller
 2. genom att inom den 12-månadersperiod som föregår sista giltighetsdag genomföra 6 timmar som befälhavare enligt IFR samt 1 timmes flygträning med en instrumentinstruktör.

För mer information kontakta vår skolchef Jonna Johansson på 070-587 73 81 eller skolchef@lfk.se.

Comments are closed.