SE-KIT

OLYMPUS DIGITAL CAMERASE-KIT var den andra PA28a som levererades till LFK 1988. SE-KIT är utrustad med autopilot.

  • Tillverkare: Piper
  • Marchhastighet: 119 kt
  • Bränsleförbrukning: 38 l/h
  • Bränslemängd: 182 l
  • Övrigt: Full IFR, Garmin 430, Mode-C och autopilot

Comments are closed.