Privatflygcertifikat (PPL)

Är du intresserad av att ta ett PPL?

Nästa PPL/LAPL-teorikurs startar i september 2020, för mer information om priser och anmälan klicka på ”PPL/LAPL-Teori”.


Känn friheten!

Ett PPL (Private Pilot License) ger dig möjlighet att själv framföra enmotoriga flygplan under ”hyggliga” väderförhållanden. Hos LFK kan du sedan hyra plan till bra priser. Eftersom man bara betalar hyra för den tid man är i luften så innebär det att du t ex mycket förmånligt kan dig själv och tre vänner till Visby från Linköping – en flygning på knappt en timma.

Vägen till ett PPL är inte olikt den till ett körkort. Du behöver ett elevtillstånd, teoriundervisning, praktisk undervisning i luften och varefter man avlägger ett teroretiskt och ett praktiskt prov för att få sitt certifikat.

Linköpings Flygklubb har sedan starten 1935 utbildat mer än 1000 privatflygare

Teori
Teoridelen bedrivs som lektionsundervisning. Lektionerna hålls kvällstid 2 gånger i veckan (tisdag och torsdag) och omfattar totalt c.a 35 tillfällen. Litteraturen som används är ett PPL-kurspaket från KSAK, innehållandes litteratur för alla ämnen, kartor, driftfärdplansunderlag och utrustning för navigationsberäkningar.

Ämnena du studerar är

 • Flygradiotelefoni
  Grundläggande radioteori och standardfraserna som används vid radiokommunikation vid flygning.
 • Flygoperativa procedurer
 • Luftfartssystem oh flygsäkerhetsstandarder
  Även om det inte finns några trafikskyltar uppe i luften så finns det regler för hur man får flyga i olika områden.
 • Navigation
  Allt du behöver veta om kartor och radiofyrar som finns att navigera efter.
 • Prestanda & färdplanering
  Här lär du dig räkna ut hur mycker bränsle planet kommer att förbruka med tanke på vart du ska flyga och hur vindarna blåser. Du lär dig också att beräkna hur mycket last i form av människor, bränsle och bagage du kan ta me dig och hur den lasten får vara placerad i planet.
 • Luftfartyg
  Handlar om hur flygplanet är uppbyggt. Allt ifrån motor och elsystem och instrument till hur rodren är balanserade.
 • Aerodynamik
  Här går man igenom fysiken bakom planets förmåga att hålla sej uppe i luften och manövrera. Du får lära dig livsviktiga saker som hur lyftförmågan påverkas av branta svängar och olika klafflägen mm.
 • Meteorologi
  Väder är mycket centralt för piloter. Vädret avgör om det över huvud taget är möjligt att flyga. I meteorologin lär du dig om fronter, högtryck, lågtryck, dimbildning och mycket mer. Du blir expert på att tyda väderkartor och prognoser i telegramform.
 • Human factors
  Här får du lärara dej om de fysiska och psykiska aspekter som begränsar dej som pilot.  Visste du till exempel att ditt balanssinne i stort sett är oanvändbart för att avgöra hur ett flygplan rör sig?

För mer information  om nästa teorikurs se PPL-teori.

Praktik
Minimikravet för ett PPL är att du har 45 flygtimmar med lärare. Tiden räknas från att du börjar taxa tills du slutat taxa efter landning.

Precis som med körkort för bil är det dock inte det exakta timantalet som avgör om du är mogen för uppflygning utan det kan krävas fler än 45 timmar. Tar man alla sina lektionstimmar under ett halvt till ett år med regelbundna intervall så är dock inte 45 timmar alls ovanligt eller orimligt.

Minst 25 av dessa 45 timmar ska utföras i med dubbelkommando (DK), dvs med lärare i planet och minst 10 timmar ska utföras med enkelkommando (EK), vilket innebär att du sitter själv i planet men kan kommunicera med läraren via radio vid behov. Återstår gör alltså 10 timmar som kan utföras antingen som DK eller EK.

Här är exempel på några moment i din utbildning:

 • Taxning och parkering
 • Planflykt, stigning, glidflykt och motorplané (sjunkning)
 • Rodrens verkan, normala svängar, branta svängar
 • Dykning med hög fart
 • Flygning med lågfart, flygning med klaff
 • Stall och vikning
 • Trafikvarv, landning, landning i sidvind, landning utan motor (bedömningslandning)
 • Navigeringar, bl a långnavigeringar både som DK och EK.

Proven
Innan du får utföra din första EK-flygning ska du ha utfört tre prov på klubben:

 1. Ett teoretiskt prov i flygradiotelefoni.
 2. Ett praktiskt prov i flygradiotelefoni som utförs under ett vanligt skolpass som flygs tillsammans med skolchefen som kontrollerar att du hanterar radiokommunikationen rätt.
 3. EK-provet som mest kan beskrivas som ett ”mini-prov” på 31 frågor som kontrollerar att du behärskar nödvändig teori inför din första EK-flygning.

Efter detta så återstår bara de två ”stora proven”:

Teroriprov skriver du i slutet av din utbildning och detta måste du klara av innan du får utföra din EK-långnav. Provet är uppdelat i 9 delprov och det är möjligt att skriva om de delprov som du eventuellt missar vid ett senare tillfälle. Proven kan du skriva på flygklubben efter att skolchefen anmält dig.

När alla prov är godkända och du har flygit minst 45 timmar och skolchefen anser dig redo för uppflygning bokas tid med en av luftfartsinpektionen utsedd kontrollant för det praktiska provet (Skill Test). Flygprovet tar ca 1,5-2 timmar och du får visa prov på de flesta manövrar du tränat på under utbildning samt din förmåga att navigera och kommunicera. Efter avklarat prov så får du ett temporärt certifikat så att du kan börja flyga direkt! Lite senare kan du kvittera ut ditt PPL på posten!

Behålla certifikatet
För att få behålla ditt PPL måste du sedan flyga med viss regelbundenhet och dessutom genomgå läkarundersökning med vissa intervall. Kraven är emellertid ganska moderata. Ditt PPL (eller snarare klassbehörigheten för enmotoriga kolvmotorplan) måste förnyas vartannat år. Innan din behörighet löper ut så måste du de senaste 12 månaderna ha flygit 12 timmar varav 1 timme med flyglärare. Det är dock inte fråga om en regelrätt uppflygning, utan du kan nyttja din flyglärartimme till att öva det du tycker att du behöver öva på. Alternativt till detta så kan man endast göra en så kallad PC (Proficiency Check) med en kontrollant på flygklubben, då en bedömning görs.

Comments are closed.