FFK

Rund-FFK-KRisberedskapLinköpings Flygklubb stöttar Frivilliga Flygkåren, FFK, genom att tillhandahålla flygplan och lokaler för deras verksamhet. Dessutom är flera av våra klubbmedlemmar aktiva piloter inom FFK.

FFK har tillstånd av Transportstyrelsen att utföra många olika uppdrag i samhällets tjänst. Att nyttja FFK är billigt för kommuner, brandförsvar, räddningstjänst, militär, polis etc. Ersättningen till FFK för utförda uppdrag är en bråkdel av vad det kostar att nyttja flygplan och helikoptrar hos Polisen eller Försvarsmakten. FFK:s piloter och observatörer ställer upp utan ersättning. FFK utför endast uppdrag för myndigheter och motsvarande organisationer. FFK konkurrerar inte med kommersiella bolag, utan är endast ett komplement när dessa resurser inte räcker till.

FFK är uppdelat i en civil sida med Flyginsatsgrupperna – FIG,  och en militär sida med hemvärnsflyget och Sjöinformationsgrupperna.

FFK bedriver samhällsnyttig verksamhet beordrad av staten.

Comments are closed.