SE-LRL, Piper PA-28

Nedanstående sammanställning är en översikt — använd uppgifter från POH för färdplanering. För komplett teknisk dokumentation, se filarkivet i myweblog eller flygplanets portfölj. För flygpriser, se prislista.

Modell:Piper PA-28-181 Archer III (2010)
Antal platser:pilot + 3 passagerare
Marchfart~120 kt
Utrustad för IFR:ja
Swedavias landningskort:ja

Vikt

Grundtomvikt:791 kg
Max flygvikt:1159 kg
Max tillsatsvikt:368 kg
Max last med fulla tankar:239 kg
Max last med standardtank:277 kg
Max last i bagagerum:91 kg

Bränsle

Bränsle:AVGAS 91/96 UL
Fulla tankar:182 liter
Standartank:128 liter
Bränsleförbrukning:38 l/h
Aktionstid, vid full tank:~4,5 timmar

Utrustning

Audiopanel:Garmin GMA340
COM/NAV 1:Garmin GNS430
COM/NAV 2:Garmin GNS430
Autopilot:Sys Fifty Five X, two-axis (kurshålln. och höjd)
Transponder:Garmin GTX 330
Övriga instrument:Garmin 500 med syntetic vision och Stormscope
Till ATS-färdplanen:Fält 10, luftfartygsinformation: BDFGLORY/S
Fält 18, övriga upplysningar: PBN/D2S1

Comments are closed.