ATO

LFK Air Training Organisation SE-ATO-018

Compliance för LFK ATO

• LFK flygskola är en s.k. ApprovedTrainingOrganisation (ATO), dvs. den mer avancerade typen av flygutbildnings-organisationer som finns inom EASA-systemet (jfr DTO). • Som sådan måste organisationen övervaka att man följer gällande regelverk, såväl EASA-regler som nationella regler och inte minst organisationens egna regler. • Compliance-systemet, eller ”ComplianceMonitoringSystem” (CMS) är en sorts ”internrevision” med sikte på regelefterlevnad. Kortkus i LFK CMS finns här.

ATO Årshjul

ATO-årshjul med förtydligande samt mall för Management of change i PowerPoint.

Säkerhetsarbete

LFK säkerhetspolicy finns här.

Händelse och säkerhetsrapport

Vid en upptäckt fara eller efter en händelse ska en säkerhetsrapport lämnas till klubben.
Säkerhetsrapport 2019-10-02
(Säkerhetskommitténs skriftliga rutin för hantering av rapporter finns här)

Många händelser ska även rapporteras via en ASR (Aviation Safety Report) till TS via länken till Transportstyrelsen. Eller via denna sidan hos TS

Detta dokument i kapitel AMC 20-8 Occurency Reporting förklarar vad som ska rapporteras till TS. Rådgör gärna med motorflygchefen eller skolchefen.

OBS Lämnar Du en rapport till TS är det mycket viktig att Du även sänder en kopia på den till Motorflygchefen, skolchefen och Ordföranden. TS följer upp flygklubben på alla rapporter vi sänder in.

Säkerhetsarbetet på ATO beskrivs här.

Comments are closed.