Light Aeroplane Pilot License (LAPL)

LAPL är en ny behörighet som infördes i Sverige den 8:e april 2015.

Ett LAPL berättigar till i princip samma saker som majoriteten av dagens PPL-innehavare använder sitt certifikat till. Med ett LAPL får du vara befälhavare ombord på luftfartyg med en max startmassa under 2000 kg under VFR-dager med möjlighet att lägga till ett Night Qualification (NQ). Det finns dock ingen möjlighet att bygga på med till exempel EIR eller IR.

Den praktiska utbildningen är något mindre än för ett PPL samt de medicinska kraven något lägre än dagens klass 2.

Nästa PPL/LAPL-teorikurs startar i september 2020, för mer information om priser och anmälan klicka på ”PPL/LAPL-Teori”.

Comments are closed.