Flygcertifikat för lätta luftfartyg (LAPL)

Är du intresserad av att ta ett LAPL?

Vår nästa teorikurs för LAPL startar i oktober 2023. För mer information om priser och anmälan se PPL/LAPL-teori.


Foto: Christian Svensson

LAPL (Light Aircraft Pilot License) är ett flygcertifikat som passar dig som för tillfället inte har några planer på att läsa vidare till kommersiell pilot. Utbildningen är något kortare än till ett PPL (Privatflygarcertifikat) men berättigar till i princip samma saker som majoriteten av dagens PPL-innehavare använder sina certifikat till. De medicinska kraven är något lägre för ett LAPL än ett PPL.

Med ett LAPL(A) får du vara befälhavare på enmotoriga kolvmotorflygplan med en maximal startmassa på högst 2000 kg och med högst fyra personer ombord, inklusive piloten. Du får flyga VFR (Visual Flight Rules) under dager och behörigheten kan kompletteras med ett Mörkerbevis för att kunna flyga VFR under mörker.

Behörigheten gäller endast för flygning inom Europa och det finns ingen möjlighet att komplettera med en instrumentbehörighet. När du har fått ditt LAPL måste du flyga 10 timmar på egen hand innan du får ta med passagerare vilket skiljer sig från de som tar
ett PPL och kan ta med passagerare direkt.

Om du i framtiden skulle önska att du hade ett PPL så går det lätt att ordna med 10-15 timmar skolning och ett nytt flygprov. Teoridelen är densamma för LAPL och PPL så något nytt teoriprov behövs inte.


Teori

Teoriutbildningen bedrivs i form av klassrumsundervisning och omfattar ca 37 tillfällen. Lektionerna hålls kvällstid två gånger i veckan (tisdag och torsdag) och kursen startar normalt i slutet av september varje år. Litteraturen som används är KSAB Teoripaket – PPL/LAPL.

Följande ämnen ingår i kursen:

 • Luftfartssystemet och säkerhetsstandarder
  Även i luften finns det lagar och regler att förhålla sig till och det är viktigt att veta i vilka typer av luftrum du får flyga, vilka väderminima som gäller samt flygtrafikledningens arbetsuppgifter och ansvarsområden.
 • Luftfartyg generellt
  Handlar om hur flygplanet är uppbyggt. Allt ifrån motor, elsystem, landningsställ och instrument till hur rodren är balanserade.
 • Prestanda och färdplanering
  Här lär du dig räkna ut hur mycket bränsle flygplanet kommer att förbruka med tanke på vart du ska flyga och hur vindarna blåser. Du lär dig också beräkna hur mycket last i form av människor, bränsle och bagage du kan ta med dig och hur lasten får vara placerad i planet.
 • Människans förutsättningar och begränsningar
  Det finns både fysiska och psykiska aspekter som kan begränsa dig som pilot. Visste du till exempel att ditt balanssinne i stort sett är oanvändbart för att avgöra hur ett flygplan rör sig?
 • Meteorologi
  Att kunna tolka olika typer av väder är mycket viktigt för piloter och är till stor del en avgörande faktor för om det går att flyga eller inte. Du får kunskap om fronter, högtryck, lågtryck, dimbildning och mycket mer, du lär dig också att tyda väderkartor och prognoser.
 • Navigation
  Handlar om att lära sig att läsa kartan, mäta upp distanser och kurser samt använda olika typer av navigeringshjälpmedel så som GPS:er och radiofyrar.
 • Operativa procedurer
  Hur hanterar man olika typer av faror och nödsituationer? Exempelvis brand, tekniska fel, kraftiga vindar och nödlandningar. Du får lära dig om rapporteringsskyldighet och vilka typer av händelser som ska rapporteras.
 • Flygningens grundprinciper
  Här går man igenom fysiken bakom flygplanets förmåga att hålla sig uppe i luften och manövrera. Du får lära dig om lyftkraft, motstånd, stabilitet, tyngdpunkt och operativa begränsningar.
 • Flygradiotelefoni
  Grundläggande radioteori och standardfraserna som används vid radiokommunikation vid flygning.

Praktik

Minimikravet för ett LAPL är 30 timmar skolning. Hur många timmar som behövs är individuellt och beror till största delen på hur kontinuerligt du flyger.
Om det går flera månader mellan flygpassen krävs i regel fler skolpass eftersom du hinner glömma en del mellan passen. Detta gäller framförallt i början av utbildningen när du lär sig nya saker hela tiden. De som kan flyga ett till två pass i veckan fram till första ensamflygningen får en mycket bra grund att bygga vidare på.

Utbildningstiden delas upp i dubbelkommando (DK) och enkelkommando (EK). Dubbelkommando innebär att du flyger tillsammans med flyginstruktören och enkelkommando innebär att du sitter ensam i flygplanet och flyginstruktören övervakar din flygning från marken.

Av de 30 timmarna som krävs för ett LAPL ska minst 15 timmar vara i dubbelkommando och minst 6 timmar i enkelkommando. Återstående 9 timmar kan fördelas valfritt men brukar mestadels vara DK-tid. Första ensamflygningen sker efter ca 17 timmar och därefter varvas DK- och EK-passen.

Utbildningen innehåller bland annat följande moment:

 • Åtgärder före flygning
 • Taxning och parkering
 • Normal start, start i sidvind, start på korta och mjuka fält
 • Planflykt, stigning, glidflykt, motorplané
 • Rodrens verkan, vingtippning, vingglidning
 • Normala svängar, branta svängar
 • Flygning med klaff, flygning med låg fart, dykning med hög fart
 • Stall och vikning
 • Flygning i trafikvarvet
 • Normal landning, sidvindslandning, landning på korta och mjuka fält, bedömningslandning
 • Navigering med karta, radionavigering, användning av GPS
 • Onormal procedurer och nödförfaranden
 • Radiokommunikation

Examination

Teori
Den teoretiska examinationen består av nio prov, ett i varje ämne. Proven består av 20 flervalsfrågor och du behöver 75% rätt för att bli godkänd. Du har 18 månader på dig att skriva godkänt resultat i samtliga ämnen och du har fyra försök i varje ämne.

Innan du kan börja skriva prov måste skolan anmäla dig för provskrivning till Transportstyrelsen. När din elevanmälan har registrerats kommer du att få inloggningsuppgifter till examinationssystemet PEXO. Proven kan du skriva på flygklubben genom att boka tid med en av Transportstyrelsens godkända provvakter. För att se om du är redo för Transportstyrelsens prov måste du först skriva så kallade skolprov på flygskolan och även här gäller det att ha 75% rätt för att bli godkänd.

När du har uppnått ett godkänt resultat i samtliga ämnen utfärdar Transportstyrelsen ett intyg för godkänd teoriexamination. Du har 24 månader på dig att slutföra den praktiska utbildningen räknat från månaden efter att intyget utfärdades.

Praktik
Den praktiska examinationen består av ett flygprov som till viss del påminner om uppkörningen för körkort. Flygprovet tar ca 1,5 timmar och du flyger tillsammans med en flygprovskontrollant. Under flygprovet får du bland annat visa upp dina kunskaper gällande planering, olika manövrer, nödprocedurer, navigering, radiokommunikation, beslutsfattande och befälhavarskap.

Några veckor efter godkänt flygprov skickas certifikatet hem till dig med posten och du kan börja flyga på egen hand.

Behålla certifikatet

Ditt LAPL har en giltighetstid på 24 månader och behöver förlängas vartannat år. Det finns två sätt att förlänga ditt LAPL på, vilket sätt beror på hur mycket du har flugit de senaste 24 månaderna.

 • Förlängning genom en timmes repetitionsutbildning med en instruktör
  Om du har flugit minst 12 timmar och gjort minst 12 starter och landningar de senaste 24 månaderna kan du förlänga ditt LAPL genom en timmes repetitionsutbildning med en instruktör. Du kan själv komma med önskemål om vad du vill öva på under flygningen.
 • Förlängning genom kompetenskontroll
  Om du inte uppfyller kraven på flygtid enligt ovan måste du förlänga ditt LAPL genom att göra en kompetenskontroll med en kontrollant. De flesta av klubbens lärare är kontrollanter och kan hjälpa dig med förlängningen. Vid en kompetenskontroll använder kontrollanten samma protokoll som vid flygprovet och bockar av de övningar som ingår i provet med bedömningen godkänd eller underkänd.

Den stora skillnaden mellan att göra en timmes repetitionsutbildning med en instruktör eller att göra en kompetenskontroll är att du kan bli underkänd på kompetenskontrollen. Det är sällan som någon blir underkänd men det kan hända om du är i dåligt flygtrim. Om det var länge sedan du flög är det en bra idé att boka in ett repetitionspass innan du gör din kompetenskontroll.

Om du skulle bli underkänd på kompetenskontrollen får du oftast rekommendationen att ta ett repetitionspass innan du gör ett nytt försök.

Om du av någon anledning inte har möjlighet att förlänga din behörighet inom giltighetstiden så går det bra att förnya den vid ett senare tillfälle. Du får inte flyga under tiden som din behörighet är ogiltig.

Frågor?

För mer information kontakt gärna skolchefen Jonna Johansson på skolchef@lfk.se eller 070-587 73 81.


Senast uppdaterad: 2022-06-21

Comments are closed.