Aktiviteter

LFK varierar sina aktiviteter, men ett stort antal återkommande händelser finns varje år. De är summerade i LFKs årshjul.
Finns i även PowerPoint och i PDF.

Årsmötesbilder 2020 i PDF

Kommande händelser

Juni 2024

25 juni 2024

Begränsad tillgänglighet ESSL, Drönarflygning

Tisdag den 25 juni (reservdag den 26 juni) kommer Saab att genomföra drönarflygningar på flygplatsen. Verksamheten omfattar ett antal flygningar om vardera ca 15 minuter. Denna verksamhet kommer att vara prioriterad, vilket kommer kunna innebära väntetider för önskade starter och landningar med icke-Saab verksamhet.

26 juni 2024

Långreseplanering

18-20 slutplanering inför nästa veckas långresa. Kontrollera väder, bestäm exakta destinationer, boka hotell.

Juli 2024

1 juli 2024

Avfärd långresa

Planerad avfärd för årets långresa. Kan bli uppskjuten p.g.a. väder.

5 juli 2024

Begränsad tillgänglighet ESSL, underhåll hinder

Fredag den 5 juli (vecka 27) planeras underhåll på östra utrullningshindret. Detta arbete innebär att det inte kommer gå att starta och landa på flygplatsen mellan 15.30 och 22.30 (LT). (Undantaget KLM:s eftermiddagslandning och eventuellt beredskapsflyg.) Måndag den 8 juli (vecka 28) planeras underhåll i form av demontering av västra utrullningshindret. Vid tider då flygtrafikledningen är stängd innebär detta inte några begränsningar i möjligheten att flyga för dem som har tillstånd att nyttja flygplatsen då. Om flygplatsen behöver öppna upp tornet för t.ex. beredskapsflyg eller flygprovsverksamhet hamnar däremot underhållsarbetena inom banans skyddszon. Då kommer arbetets genomförande att behöva prioriteras, vilket innebär att det inte blir möjligt för annan verksamhet att starta och landa under den tid flygtrafikledningen har öppet. Återmonteringen av västra utrullningsnätet planeras ske torsdag den 18 juli och fredag den 19 juli (vecka 29). Detta arbete sammanfaller med planerat underhåll a

8 juli 2024

Begränsad tillgänglighet ESSL underhåll hinder

Måndag den 8 juli (vecka 28) planeras underhåll i form av demontering av västra utrullningshindret. Vid tider då flygtrafikledningen är stängd innebär detta inte några begränsningar i möjligheten att flyga för dem som har tillstånd att nyttja flygplatsen då. Om flygplatsen behöver öppna upp tornet för t.ex. beredskapsflyg eller flygprovsverksamhet hamnar däremot underhållsarbetena inom banans skyddszon. Då kommer arbetets genomförande att behöva prioriteras, vilket innebär att det inte blir möjligt för annan verksamhet att starta och landa under den tid flygtrafikledningen har öppet. Återmonteringen av västra utrullningsnätet planeras ske torsdag den 18 juli och fredag den 19 juli (vecka 29). Detta arbete sammanfaller med planerat underhåll av flygplatsbeläggningar. Särskilt AI utfärdas avseende nödvändiga begränsningar i tillgängligheten till flygplatsen vecka 29. Observera också att dessa arbeten innebär att västra utrullningshindret inte kommer vara i bruk under vecka 28 och 29.

15 juli 2024

Begränsad tillgänglighet till ESSL, underhåll RWY

Begränsad tillgänglighet till banan pga. underhåll flygplatsbeläggningar 15-19 juli Den 15-19 juli (vecka 29) planeras underhållsarbeten på bansystemets belagda ytor. Dessa dagar kommer flygning inte att kunna tillåtas vid stängd flygtrafikledning. De ytor som kommer vara berörda är Banan, TWY C yttre och inre, terminalplattan, norra plattan H5, TWY A, TWY B, platta H1, TWY L, TWY I (del mellan väntläge och bana) och flygplansväg J. Olika åtgärder krävs på olika ytor, men arbetena omfattar fräslådor med ny beläggning, spricklagning, bindemedelsförsegling, betonglagning och målning. Måndagen den 15 juli planeras tvärgående fräsnings- och asfalteringsarbeten på banan. Detta innebär att flygplatsen inte heller kommer kunna ha beredskap för ambulansflyg (06.30-17.00) eller ha någon möjlighet till extra öppethållning denna dag. Övriga arbeten planeras pågå fortlöpande måndag den 15 juli till fredag den 19 juli. DTSTAMP:20240613T083503

16 juli 2024

Banarbeten ESSL

Den 15-19 juli (vecka 29) planeras underhållsarbeten på bansystemets belagda ytor. Dessa dagar kommer flygning inte att kunna tillåtas vid stängd flygtrafikledning. De ytor som kommer vara berörda är Banan, TWY C yttre och inre, terminalplattan, norra plattan H5, TWY A, TWY B, platta H1, TWY L, TWY I (del mellan väntläge och bana) och flygplansväg J. Olika åtgärder krävs på olika ytor, men arbetena omfattar fräslådor med ny beläggning, spricklagning, bindemedelsförsegling, betonglagning och målning. Måndagen den 15 juli planeras tvärgående fräsnings- och asfalteringsarbeten på banan. Detta innebär att flygplatsen inte heller kommer kunna ha beredskap för ambulansflyg (06.30-17.00) eller ha någon möjlighet till extra öppethållning denna dag. Övriga arbeten planeras pågå fortlöpande måndag den 15 juli till fredag den 19 juli.

17 juli 2024

Underhåll ESSL

Den 15-19 juli (vecka 29) planeras underhållsarbeten på bansystemets belagda ytor. Dessa dagar kommer flygning inte att kunna tillåtas vid stängd flygtrafikledning. De ytor som kommer vara berörda är Banan, TWY C yttre och inre, terminalplattan, norra plattan H5, TWY A, TWY B, platta H1, TWY L, TWY I (del mellan väntläge och bana) och flygplansväg J. Olika åtgärder krävs på olika ytor, men arbetena omfattar fräslådor med ny beläggning, spricklagning, bindemedelsförsegling, betonglagning och målning. Måndagen den 15 juli planeras tvärgående fräsnings- och asfalteringsarbeten på banan. Detta innebär att flygplatsen inte heller kommer kunna ha beredskap för ambulansflyg (06.30-17.00) eller ha någon möjlighet till extra öppethållning denna dag. Övriga arbeten planeras pågå fortlöpande måndag den 15 juli till fredag den 19 juli.

18 juli 2024

Underhåll ESSL

Den 15-19 juli (vecka 29) planeras underhållsarbeten på bansystemets belagda ytor. Dessa dagar kommer flygning inte att kunna tillåtas vid stängd flygtrafikledning. De ytor som kommer vara berörda är Banan, TWY C yttre och inre, terminalplattan, norra plattan H5, TWY A, TWY B, platta H1, TWY L, TWY I (del mellan väntläge och bana) och flygplansväg J. Olika åtgärder krävs på olika ytor, men arbetena omfattar fräslådor med ny beläggning, spricklagning, bindemedelsförsegling, betonglagning och målning. Måndagen den 15 juli planeras tvärgående fräsnings- och asfalteringsarbeten på banan. Detta innebär att flygplatsen inte heller kommer kunna ha beredskap för ambulansflyg (06.30-17.00) eller ha någon möjlighet till extra öppethållning denna dag. Övriga arbeten planeras pågå fortlöpande måndag den 15 juli till fredag den 19 juli.

19 juli 2024

Underhåll ESSL

Den 15-19 juli (vecka 29) planeras underhållsarbeten på bansystemets belagda ytor. Dessa dagar kommer flygning inte att kunna tillåtas vid stängd flygtrafikledning. De ytor som kommer vara berörda är Banan, TWY C yttre och inre, terminalplattan, norra plattan H5, TWY A, TWY B, platta H1, TWY L, TWY I (del mellan väntläge och bana) och flygplansväg J. Olika åtgärder krävs på olika ytor, men arbetena omfattar fräslådor med ny beläggning, spricklagning, bindemedelsförsegling, betonglagning och målning. Övriga arbeten planeras pågå fortlöpande måndag den 15 juli till fredag den 19 juli.

Augusti 2024

21 augusti 2024

Styrelsemöte

September 2024

11 september 2024

styrelsemöte

Oktober 2024

9 oktober 2024

Styrelsemöte

16 oktober 2024

Höstmöte LFK

Val av nästa års styrelse

26 oktober 2024

Höstfixardag LFK

Välkomna ut till Pilotgatan 10 så gör vi plattan och klubben redo för vintern. Vi grillar efter välgjort arbete Vi räknar med att börja vid 09.00

November 2024

13 november 2024

Styrelsemöte

December 2024

4 december 2024

Styrelsemöte

Januari 2025

8 januari 2025

Konstituerande Styrelsemöte

Comments are closed.