Miljöpolicy/Environmental Policy

Linköpings Flygklubbs miljöpolicy

Syfte och mål

Linköpings Flygklubb äger och driver allmänflygplan och en flygplatsnära fastighet. Vi driver även en inhyrd bränsleanläggning för flygbränsle. Vi strävar ständigt efter att minska den negativa miljöpåverkan från vår verksamhet. Detta ska främst ske genom att minska utsläppen av klimatpåverkande gaser och övriga utsläpp till luft och vatten, minimera kemikalieanvändningen och minska uppkomsten av avfall.

För oss är det en självklarhet att följa gällande miljölagstiftning samt övriga tillämpliga nationella och internationella regler och krav. Vi ska även verka för att flygbuller och emissioner från flygverksamheten begränsas.

Grundregler

För att detta ska uppnås krävs att vi arbetar efter följande grundregler:

  • Hänsynen till miljön ska genomsyra varje del av verksamheten och vägas in i våra beslut.
  • Klimatpåverkan är allmänflygets viktigaste miljöfråga och ska prioriteras i våra beslut och aktiviteter.
  • Vi ska ständigt energieffektivisera och styra den egna verksamheten för en hållbar användning av resurser.
  • Flygklubbens medlemmar ska vara delaktiga i vårt miljöarbete.
  • Vi ska bedöma och hantera miljörisker på ett systematiskt sätt.
  • Linköpings Flygklubb ska aktivt deltaga i miljöarbetet i syfte att minska den negativa miljöpåverkan från allmänflyget.

Comments are closed.