Flygutbildning – LFK

Vill du lära dig flyga eller vill du ta ditt flygande till en ny nivå?

Linköpings Flygklubb (LFK) grundades 1933 och har utbildat piloter sedan 1935. Våren 2005 hade vi glädjen att få gratulera vår 1000:e pilot. Vi har utbildat många fler sedan dess och har ett bra utbud av utbildningar som dels kan ge den flygintresserade egna vingar men även vidareutveckla flygandet hos de piloter som vill lära sig något nytt. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de utbildningar som vi erbjuder hos Linköpings Flygklubb.


Grundutbildning

För att kunna flyga måste du börja med att ta ett flygcertifikat. Hos oss kan du välja mellan att ta ett LAPL eller ett PPL. Båda certifikaten ger dig behörighet att flyga enmotoriga kolvmotorflygplan för privata ändamål. Flygningen måste utföras enligt VFR (Visual Flight Rules) dagtid. VFR innebär att du inte får flyga i moln eller med alltför dålig sikt. Den teoretiska utbildningen är densamma för båda certifikaten men den praktiska utbildningen skiljer sig lite gällande innehåll och flygtid. Du måste vara minst 17 år för att ta ett flygcertifikat.

LAPL (Light Aircraft Pilot License)
Detta är ett europeiskt certifikat som på svenska heter “Flygcertifikat för lätta luftfartyg”. Med ett LAPL får du flyga flygplan som väger max 2000 kg och du får ta med max tre passagerare. Den praktiska utbildningen är något kortare än den för ett PPL vilket gör det lite billigare att ta ett LAPL. När du har fått ditt LAPL måste du flyga 10 timmar på egen hand innan du får ta med passagerare.

PPL (Private Pilot License)
Med ett privatflygarcertifikat får du flyga flygplan som väger max 5700 kg och du får ta med fler än tre passagerare. Ett PPL uppfyller kraven enligt internationell standard och du får flyga utanför Europa om du vill.

Påbyggnadsutbildning

När du väl har ditt flygcertifikat kan du lägga till olika behörigheter. Varje ny behörighet kräver vidareutbildning och i vissa fall även ett nytt flygprov.

Mörkerbehörighet
Att lära sig flyga mörker brukar vara ett naturligt första steg i att vidareutveckla sitt flygande. Utbildningen är relativt kort och kräver inget flygprov. Med en mörkerbehörighet kan du flyga VFR mörker och du behöver inte känna pressen att hinna hem innan det blir mörkt i händelse av förseningar.

Instrumentbehörighet
En instrumentbehörighet ger dig möjlighet att flyga enligt IFR (Instrument Flight Rules) vilket innebär att du får flyga i moln och behöver inte längre ha den sikt som krävs för VFR. Du blir inte lika väderberoende och du slipper kanske ställa in flygningar där det finns risk för lite sämre väder. Som privatflygare finns det två olika instrumentbehörigheter att välja mellan, BIR eller CBIR. Vi erbjuder teoretisk utbildning för både BIR och CBIR men när den gäller den praktiska utbildningen kan vi för tillfället bara utbilda till ett CBIR. Vi hoppas kunna komma igång med den praktiska utbildningen för BIR under våren 2024.

  • CBIR (Competency Based Instrument Rating)
    En CBIR ger dig behörighet att flyga i moln ner till ett minima på 200 fot över marken och med endast 800 meter sikt i samband med landning. Det är inte många privatflygare som tillämpar dessa låga minima och man behöver vara i bra flygtrim för att ge sig på en inflygning i så dåligt väder.
  • BIR (Basic Instrument Rating)
    En BIR ger dig behörighet att flyga i moln men med högre minima gällande sikt och molnbas i jämförelse med en CBIR. Sikten får inte vara sämre än 1500 m och molnbasen får vara lägst 600 fot. Utbildningen är kompetensbaserad och det finns inga krav på utbildningstid.

ROTE-utbildning
En rote består av två flygplan som flyger i formation. Roteettan leder formationen och rotetvåan har som uppgift att följa ettan i olika positioner med ett visst avstånd. Att flyga rote i tät formation kräver mycket träningen men lufthavet är stort och det finns all möjlighet att hålla ordentligt avstånd tills man känner sig bekväm med att ligga lite närmare varandra. Detta är en kul utbildning där du tränar på att flyga både som etta och två.


Du hittar mer information om våra utbildningar på respektive sida.


Senast uppdaterad: 2023-09-19

Comments are closed.