Teoriutbildning (CBIR och BIR)

Vår nästa teorikurs för IR startar den 20 januari 2023!

Vår IR-kurs riktar sig till privatflygare som vill ha en instrumentbehörighet. Det finns två olika IR-behörigheter vilka skiljer sig åt gällande befogenheter och utbildningstid. Om du går vår teorikurs kan du alltså välja om du vill ta en Competency Based Instrument Rating (CBIR) eller en Basic Instrument Rating (BIR). Vilken typ av IR-behörighet du vill ha behöver du inte bestämma förrän du påbörjar den teoretiska examinationen.


Kursens upplägg

Teorikursen bedrivs i form av klassrumsundervisning och omfattar 90 timmar lärarledda lektioner fördelat på fem långhelger (fre-sön) ca var tredje vecka. Varje dag består av två 3-timmarspass med en timmes rast mellan lektionerna. Kurshelgen drar igång klockan 13 på fredagen och avslutas klockan 16 på söndagen.

Kursen är inplanerad vecka 3, 6, 9, 12 och 16, 2023.

Klassrumsundervisning innebär att det finns ett närvarokrav under kursen, det går alltså inte att läsa in teorin på egen hand. Utöver de lärarledda lektionerna ingår även 10-15 timmar teoriutbildning i form av instuderingsfrågor och övningsuppgifter. Kravet är 80 timmar teoriutbildning varav minst 50% i varje ämne.

Undervisningen sker på svenska men litteratur, skolprov samt Transportstyrelsens prov är på engelska.

Följande ämnen ingår i teorikursen:

 • Air Law
 • Aircraft General Knowledge – Instrumentation
 • Flight Planning and Monitoring
 • Human Performance and Limitations
 • Meteorology
 • Navigation – Radio Navigation
 • Communications

Kurslitteratur

Det finns flera alternativ att välja på när det gäller kurslitteratur. Antingen använder man tillämpliga delar av Oxford Aviation Academys teoripaket för ATPL alternativt böcker specifikt för CBIR och BIR.

Böckerna från Oxford Aviation Academy är skrivna för elever som läser ATPL-teorin vilket innebär att man måste sortera ut de delar som är relevanta för CBIR/BIR. Böckerna innehåller mer information vilket också ger större möjligheter till fördjupning och bättre förståelse. De böcker som ingår i kursen är bok nummer 1, 5, 7, 8, 9, 11 och 14.

Padpilot har under 2021 släppt utgåva 2 av sina e-böcker för CBIR. Böckernas innehåll har anpassats efter syllabusen för CBIR. Skillnaden mellan CBIR och BIR är relativt liten och böckerna från Padpilot fungerar även för BIR. Bokserien består av en e-bok i varje ämne. Böckerna köper man från Apple Books och fungerar bara på Apples produkter.

Hösten 2020 publicerades en ny bokserie för CBIR/BIR av Erlend Vaage. Böckernas innehåll har anpassats efter syllabusen för CBIR och BIR. Bokserien består av en bok i varje ämne och finns både i pappersformat och som e-böcker. E-böckerna köper man från Apple Books eller Google Play och fungerar både för Apple och Android.

Med erfarenhet av tidigare kurser ser vi inga problem med att eleverna inte använder samma kurslitteratur. Lärarna utgår i regel ifrån Oxford-böckerna när de undervisar men det finns oftast en presentation att följa vilket innebär att böckerna i regel inte behövs för att kunna hänga med på lektionen.

Kostnad

Teorikursen kostar 18 000 kr exklusive böcker. I kursavgiften ingår medlemsavgift i Linköpings Flygklubb för 2023.

Jeppesen Student Route Manual kostar 1 200 kr

Kurslitteratur efter eget val:

 • Oxford Aviation Academy – 6 950 kr
 • Padpilot (EASA CBIR 2021) – 2 583 kr
 • Erlend Vaage – ca 1 900 kr (lite olika pris för Apple och Android)

Avgiften för teoriexamination hos Transportstyrelsen är 10 300 kr och ingår inte i kursavgiften.

Antagningsvillkor

För att påbörja den teoretiska utbildningen måste du ha:

 • ett giltigt PPL (A) eller CPL(A)
 • god förmåga att läsa, skriva och kommunicera på engelska och en språkbehörighet i engelska med lägst nivå 4.

Anmälan

Sista anmälningsdatum är måndagen den 9 januari 2023, därefter i mån av plats.

Vid anmälan efter sista anmälningsdag kan vi inte garantera att böckerna finns på plats vid kursstarten.

Du anmäler dig till kursen genom att fylla i anmälningsblanketten nedan och skicka den till skolchef@lfk.se.

Kopia på certifikat ska bifogas med anmälan.

När du har skickat in anmälningsblanketten får du så fort som möjligt en bekräftelse på att vi har tagit emot din anmälan samt information om hur du ska gå till väga för att betala kursen. Anmälningar som kommer in mellan den 22 december och den 8 januari kommer inte att bekräftas förrän den 9 januari. Kursavgiften samt eventuell kostnad för kurslitteratur ska vara betald senast fredagen den 13 januari. Om kursavgiften inte betalas in i tid kan platsen överlåtas till någon annan.

Frågor

För mer information kontakt gärna skolchefen Jonna Johansson på skolchef@lfk.se eller 070-587 73 81


Senast uppdaterad: 2022-11-10

Comments are closed.