Arkiv

KontaktenLFK medlemstidning “Kontakten” finns sedan 2013 endast digitalt på klubbens hemsida i Bloggform. Tanken är att det kommer att ges ut ett samlingsnummer varje år med ett urval av artiklarna som presenterats på bloggen under året. Det första sådana gavs ut i december 2013. Mellan nummer 11 år 1971 och nummer 6 år 1997 så hette tidningen “Kontakt med LFK” för att från 1998 byta namn till det kortare “Kontakten”. Innan nummer 11 år 1971 så fanns det enbart ett namnlöst nyhetsblad för klubben. 2009-2012 gavs “Kontakten” inte ut.

Äldre nummer fokuserar mer på ren klubbinformation som årsmöten, tävlingsresultat m.m. medan det sedan slutet på 90-talet dykt upp fler inlägg av mer berättande natur.

Genom åren så har även ett antal separata tidskrifter getts ut av LFK.

Samlingsnummer av Kontakten-bloggen samt digitaliserade äldre nyhetsblad och tidskrifter finns arkiverade i MyWebLog under Filarkiv -> Medlemstidning.

Comments are closed.