Gripen

Häng med på våra återkommande tävlingar! Du behöver inte vara proffs, de flesta av oss som brukar vara med ser det som ett bra tillfälle att hålla sig i flygtrim, samtidigt som man träffar likasinnade under trevliga former. Vi brukar vara mellan fyra och åtta som turas om att flyga och att bedöma. Vanligen ligger vi två i varvet så att vi hinner med  ungefär fyra tävlande per timme.

Landningstävlingen Gripen sker liksom Nattugglan, på ett stråk markerat vid bankanten med avståndsskyltar på var femte meter före och efter nollzonen, från 25 meter före till 45 meter efter densamma. Själva nollzonen är två meter lång och markeras med tre avståndsskyltar, en i mitten och en i vardera änden, samt med ett dukmål.

Tävlingen tillgår så att varje deltagare gör fyra landningar. Först en normal motor­landning, sedan två bedömningslandningar, en med och en utan användning av klaff och slutligen en motorlandning över hinder. Hindret består av ett snöre spänt 2 meter över banan 50 meter före nollzonens början.

Målet är att utföra samtliga sättningar inom nollzonen. Sättning utanför nollzonen bestraffas med prickar. Onormal landning, otillåten användning av klaff, vidröring av hindret etc. bestraffas även det med prickar. Den som efter tävlingen har lägst sammanlagt antal prickar utropas till segrare.

Kom med och tävla, umgås och avnjut en hamburgare efter välförrättat värv.

Har du några frågor, kontaka tävlingsledaren Lars Östling, l.ostling@telia.com.

Comments are closed.