SE-IUD, Piper PA-28

Nedanstående sammanställning är en översikt — använd uppgifter från POH för färdplanering. För komplett teknisk dokumentation, se filarkivet i myweblog eller flygplanets portfölj. För flygpriser, se prislista.

Modell:Piper PA-28-181 Archer II (1988)
Antal platser:pilot + 3 passagerare
Marchfart~110 kt
Utrustad för IFR:ja
Swedavias landningskort:ja

Vikt

Grundtomvikt:734 kg
Max flygvikt:1155 kg
Max tillsatsvikt:421 kg
Max last med fulla tankar:292 kg
Max last med standardtank:330 kg
Max last i bagagerum:91 kg

Bränsle

Bränsle:AVGAS 91/96 UL
Fulla tankar:182 liter
Standartank:128 liter
Bränsleförbrukning:38 l/h
Aktionstid, vid full tank:~4,5 timmar

Utrustning

Audiopanel:Garmin GMA345
COM/NAV 1:Garmin GTN650
COM/NAV 2:Garmin GNC255A
Autopilot:King KAP 100, single-axis (kurshållning)
Transponder:Trig TT31 Mode S
Till ATS-färdplanen:Fält 10, luftfartygsinformation: BDFGLORY/S
Fält 18, övriga upplysningar: PBN/D2S1

Comments are closed.