Roteflygkurs

sliderAtt flyga tillsammans med ett annat flygplan i tät rote är mycket roande. Att känna att man kan ligga på plats oavsett vad rotechefen gör är en mycket trevligt upplevelse. Roteflygning lär dig också att se andra flygplans flygbanor. Detta har du stor nytta av vid annan enskild flygning t.ex. i okontrollerad luft då man ganska ofta kan komma nära andra flygplan. En kurs i roteflygning ger dig bättre förutsättningar att veta hur du skall manövrera ditt eget flygplan för att undvika en kollision.

Sedan 1 sept 2008 krävs enligt LFS dokumenterad utbildning för att få flyga i förband,
Det finns möjlighet att genomföra roteflygkurs i Linköping. Vi har lagt upp ett program i två delar.

  1. Del ett innebär en grundläggande rotekurs där Du blir bekväm med att att flyga nära andra flygplan.
  2. Del två flyger vi i formation med 4 flygplan och lär oss olika formeringar, olika positioner inbördes och lär oss starta och landa i grupp.

Du bör ha minst 150 flygtimmar för att gå kursen, omfattningen på del ett är 4 – 6 flygpass, intresseanmälan görs till Nils Erik Peterson som planerar in nästa kurstillfälle.

We highly recommend the Formation and Safety Team (FAST) home page for further studies of formation flight.

These FAST manuals are particularly informative!

FAST_FKG_2.0

Maneuvers_Guide_ver_2.2

FAST_Airshow_Ops_v0

Comments are closed.