Visitors

Non-Swedish speaking visitors, please read this Arrival and Departure Briefing ESSL and also our English summary page.

Linköpings Flygklubb har flyttat till nya lokaler på Pilotgatan 10 norr om fältet. Där finns klubbhuset där det går att få kaffe och kakor samt andra faciliteter för besökare. Där finns också vår hangar samt en tankanläggning där vi erbjuder 100LL och 91/96 för besökande piloter.

Vill du besöka Linköpings Flygklubb och SAAB-fältet med flyg är du varmt välkommen. Taxa av mitt på banan via taxibana Ludvig så kommer du till General Aviation Center eller Norra Plattan. Observera att då SAAB-tornet är stängt krävs PPR för att få landa på ESSL. LFK kan bevilja PPR för lätta enmotoriga flygplan. Som besökare har du möjlighet att köpa bränsle.

Saab-fältet är del i det svenska startkortsystemet, så har du Swedavias årsstartkort så betalar du ingen startavgift.

Lokala regler för SAAB-fältet (ESSL)

  • Högervarv gäller alltid vid start och landning bana 29 och vänstervarv vid bana 11 om inte flygledningen meddelar annat.
  • Högersväng skall påbörjas när höjd 500ft MSL uppnåtts efter start VMC bana 29, om inte flygledningen meddelar annat. Detta gäller även när Saab TWR är stängt.
  • Undvik Bökestad gård vid östra delen av banan.
  • Undvik flygning i Malmen CTR och Saab CTR sektor B, väster om Linköping centrum, om du inte säkert vet att Malmen också är stängt.
  • Minimihöjd 2000 ft gäller för alla tätorter runt flygfältet, utom vad som krävs för start och landning. Stigning och plané skall alltså i möjligaste mån ske mellan tätbebyggda områden.
  • Observera att banan flyttats 600 m österut jämfört med bilden nedan.

OBSERVERA Frekvensen är 118,805 oavsett om Saab TWR är öppet eller stängt. Befälhavaren är skyldig att hålla sig informerad om TWR öppethållningstider enligt AIP/AIPSUP/NOTAM. Observera att extra öppethållning kan förekomma även utanför dessa tider. 118,805 skall alltid anropas före uttaxning. Före inträde i kontrollzon skall Östgöta kontroll alltid tillfrågas om Saab TWR och/eller Malmen TWR är öppet.

Anropssignal
Tornet stängt: Saab Radio
Tornet öppet: Saab-tornet

Läs mer i Kontakten för att se inflygningspunkter m.m. Tänk också på att det finns militär flygtrafik till och från Malmen söder om Saab kontrollzon.

Rumsuthyrning

Flygklubben har tre nyrenoverade övernattningsrum som medlemmar och gäster får disponera.
Pris för sovrum 300:- per natt. Egna sängkläder medtages. Städning sker av hyresgästen. Icke medlemmar ansöker om att få boka via info@lfk.se.

Comments are closed.