Visitors

Non-Swedish speaking visitors, please read this Arrival and Departure Briefing ESSL and also our English summary page.

Linköpings Flygklubb har flyttat till nya lokaler på Pilotgatan 10 norr om fältet. Där finns klubbhuset där det går att få kaffe och kakor samt andra faciliteter för besökare. Där finns också vår hangar samt en tankanläggning där vi erbjuder 100LL och 91/96 för besökande piloter.

Vill du besöka Linköpings Flygklubb och SAAB-fältet med flyg är du varmt välkommen. Taxa av mitt på banan via taxibana Ludvig så kommer du till General Aviation Center eller Norra Plattan. Observera att då SAAB-tornet är stängt krävs PPR för att få landa på ESSL. LFK kan bevilja PPR för lätta enmotoriga flygplan. Som besökare har du möjlighet att köpa bränsle.

Saab-fältet är del i det svenska startkortsystemet, så har du Swedavias årsstartkort så betalar du ingen startavgift.

Rumsuthyrning

Flygklubben har tre nyrenoverade övernattningsrum som medlemmar och gäster får disponera.
Pris för sovrum 300:- per natt. Egna sängkläder medtages. Städning sker av hyresgästen. Icke medlemmar ansöker om att få boka via info@lfk.se.

Lokala regler för SAAB-fältet (ESSL)

  • Högervarv gäller alltid vid start och landning bana 29 och vänstervarv vid bana 11 om inte flygledningen meddelar annat.
  • Högersväng skall påbörjas när höjd 500ft MSL uppnåtts efter start VMC bana 29, om inte flygledningen meddelar annat. Detta gäller även när Saab TWR är stängt.
  • Undvik Bökestad gård vid östra delen av banan.
  • Undvik flygning i Malmen CTR och Saab CTR sektor B, väster om Linköping centrum, om du inte säkert vet att Malmen också är stängt.
  • Minimihöjd 2000 ft gäller för alla tätorter runt flygfältet, utom vad som krävs för start och landning. Stigning och plané skall alltså i möjligaste mån ske mellan tätbebyggda områden.
  • Observera att banan flyttats 600 m österut jämfört med bilden nedan.
  • Flygning tillåten 07:00 – 22:00

OBSERVERA Frekvensen är 118,805 oavsett om Saab TWR är öppet eller stängt. Befälhavaren är skyldig att hålla sig informerad om TWR öppethållningstider enligt AIP/AIPSUP/NOTAM. Observera att extra öppethållning kan förekomma även utanför dessa tider. 118,805 skall alltid anropas före uttaxning. Före inträde i kontrollzon skall Östgöta approach alltid tillfrågas om Saab TWR och/eller Malmen TWR är öppet.

Anropssignal och kontrollzoner
Tornet stängt: Saab Radio
Tornet öppet: Saab-tornet

När Malmenfältet är öppet vill Saabtornet ofta att man håller sig “öster om SAAB Arena” för att undvika att man kommer in i Malmens kontrollzon. Detta är ishallen i stan. Mörka kvällar är det också en bra utgångspunkt för att hitta fältet, då hallen syns bättre än banan.

På Svenska Flygfälts flygplatskort ser man att Malmens kontrollzon och Saab:s kontrollzon går in i varandra. Vanligtvis så undviker vi privatpiloter Malmens kontrollzon, då det är gott om militär flygtrafik och dessutom en hel del nybörjare eftersom Flygvapnets grundutbildning GFU håller till där. 

Tänk också på att det finns militär flygtrafik till och från Malmen söder om Saab kontrollzon. 

Inflygningspunkter

Man angör normalt kontrollzonen vid någon av de olika inflygningspunkterna, se nedan. OBS: GPS-positionerna och de faktiska punkterna som används skiljer sig något.

Inflygningspunkterna i väster som kräver passage av Malmens kontrollzon/Saab sektor B används sällan. Vanligtvis flyger man över Malmens kontrollzon eller runt. Eftersom passage över Linköping enligt klubbreglerna ej rekommenderas under 2000 ft (förutom vid start/landning så kan det vara lika bra att ligga kvar på höjd. När Malmentornet är stängt så kan passage genom Malmen tillåtas med kommunikation med Saabtornet på 118.805 MHz, men kontrollera detta noggrant med Östgöta approach innan inpassage i Malmen.

* Åmynningen. N5826,7 E1537.4. Är vad det låter som. Kinda Kanal/Stångåns mynning i Roxen. Används sällan! Enda avsteget till denna regel är om man av någon anledning varit inne i Malmens område och flugit.

* Östra Harg. N5829,2 E1544,8. Vanligaste inflygningspunkten för trafik till och från norr. Anmälan vid Östra Harg kyrka.

* Gistad. N5827.3 E1550.8. Detta är vanligaste ut/inflygningspunkten när man ska till Norrköping eller Stegeborg. Observera att detta inte är samhället Gistad, utan den stora ladan söder om vägen i närheten av Törnevalla kyrka halvägs mellan Gistad och Linghem.

* Hovetorp. N5818.6 E1544,1. Ladugården i förlängningen på Kinda Kanal utlopp från sjön Rängen. Denna brytpunkt kan man också nyttja “Vassen” VOR för att hitta, då den ligger ganska nära.

* Spetsen. N5817.5 E1551,3. Sydöstra spetsen på sjön Årlängen vid Grebo. Följer man denna sjö kommer man upp till väntläget “Golfbanan”.

Det finns två väntlägen:

* Golfbanan. N5821.6 E1542,6. Klubbhuset på Landeryds golfbana.

* Rystad. N5827,0 E1542,7. Rystad kyrka. Här kan man, om man ser att det står många bilar utanför kyrkan, lägga väntläget en bit vid sidan om kyrkan för att inte i onödan störa begravningar och gudstjänster.

Comments are closed.