Flyglärare – ATO Flight Instructors

Jonna Jonna Johansson
PPL, IR, SIM, Flygträning, PC
Göran Göran Brask
PPL, IR, Flygträning, PC
Tommy Tommy Lindström
PPL, IR, Flygträning
PA Anders Bergqvist
PPL, Flygträning, PC, IR
Magnus Magnus Lundell
PPL, IR, Sporre, Flygträning, PC, AVA, SIM
Nicke Nils Erik Peterson
IR

Comments are closed.