Språkprov

Du kan göra dina språkprov för engelsk och svensk behörighet hos LFK.

För det engelska språkprovet så görs det i form av en intervju, med en del uppgifter som du ska utföra. Bland annat får du lyssna till ett antal meddelanden som spelas upp och där du du ska återge vad som sades. Sedan kommer du att få “interagera” med någon som har ett problem, där du genom att ställa frågor ska försöka få fram information om problemet (du kommer inte att få några svar, utan du ska bara försöka hitta på nya frågor att ställa). Sedan följer ytterligare ett antal problemfrågor som du ska hantera, med den skillnaden att nu ska du ge “goda råd”. Vad som utgör ett “gott” råd kan diskuteras, men dom behöver inte vara “tekniskt” eller “formellt” oantastliga – det viktiga är att du kan “spela med” i interaktionen.

Därefter får du titta på ett par bilder som du får “spåna fritt” till. Provledaren kommer att diskutera en del saker med dig i anslutning till bilderna.

Det hela tar ungefär en halvtimme. Det finns ingen anledning att förbereda sig kort före provet – den engelskanivå du har, den har du.

Medtag certifikat och ID.

Om provledaren kan fastställa att du har svenska som modersmål behövs ingen intervju för den svenska delen – han/hon kan ge dig en 6:a (högsta betyg) utan att göra fullständigt prov.

Ovanstående är alltså en kort beskrivning av den svenska modellen när det gäller piloter.

LFK har för närvarande ingen egen kontrollant men om ni behöver hjälp med ett språkprov kan ni kontakta skolchefen på skolchef@lfk.se.

Comments are closed.