Prislista

Deponiregler

  • Medlem som deponerar 6000 kronor hyr till 1-priser
  • Medlem som deponerar 12000 kronor hyr till 2-priser
  • Medlem som deponerar 18000 kronor hyr till 3-priser

För att som medlem deponera kapital säkerställ först att önskat belopp finns tillgängligt på ditt pilotkonto och kontakta sedan kassör.

Prislista gällande från och med 2022-01-13

Följande priser gäller uthyrning

  KMH IUD/KIT/LRL MEB MEK
U0M 1550 1650 1450 2650
U1M 1490 1590 1390
U2M 1420 1420 1420
U3M 1350 1450 1250

Följande priser gäller för “vanlig” skolning:

  PA28 MEB
SK0 2650 2510
SK1 2590 2450
SK2 2520 2380
SK3 2450 2310

Följande priser gäller för specialskolning (IR, mörker, AVA, Rote):

  PA28 MEB MEK
SS0 2850 2710 3655
SS1 2790 2650
SS2 2720 2580
SS3 2650 2510

Vid skolning på lördagar och söndagar tillkommer 200 kr/h på samtliga priser ovan.

Priser för medlemskap

  Ordinarie Ungdom 18-25 Gästande Stödjande Anställd
Pris 3600 1500 3050 300 1800

Simulatorn

Simulatorn kan bokas utan kostnad för medlemmar.

Övriga kostnader

  • Vid förlängning av klassbehörigheten för SEP tillkommer en avgift på 500 kr. Detta gäller då piloten kan förlänga genom att uppfylla kraven på flygtid och lärartimme.
  • Vid PC för förlängning av en giltig behörighet tillkommer en avgift på 1000 kr.
  • Vid PC för förnyelse av en utgången behörighet tillkommer en avgift på 1500 kr.
  • Vid tankning på en annan flygplats där bränslepriset är högre än vid tankning hos LFK debiteras piloten för merkostnaden.
  • Landningsavgifter för landning på flygplatser fom inte ingår i landningskortsystemet debiteras piloten.

Comments are closed.