Prislista

Deponiregler

  • Medlem som deponerar 6000 kronor hyr till 1-priser
  • Medlem som deponerar 12000 kronor hyr till 2-priser
  • Medlem som deponerar 18000 kronor hyr till 3-priser

För att som medlem deponera kapital säkerställ först att önskat belopp finns tillgängligt på ditt pilotkonto och kontakta sedan kassör.

Prislista gällande från och med 2022-07-09

Följande priser gäller uthyrning

  Cadet Archer MEB MEK
U0M 1820 1950 1650 2850
U1M 1760 1890 1590
U2M 1690 1820 1520
U3M 1620 1750 1450

Följande priser gäller för “vanlig” skolning:

  PA28 MEB
SK0 3000 2740
SK1 2940 2680
SK2 2870 2610
SK3 2800 2540

Följande priser gäller för specialskolning (IR, mörker, AVA, Rote):

  PA28 MEB MEK
SS0 3200 2940 3900
SS1 3140 2880
SS2 3170 2810
SS3 3000 2740

Vid skolning på lördagar och söndagar tillkommer 200 kr/h på samtliga priser ovan.

Priser för medlemskap

  Ordinarie Ungdom 18-25 Gästande Stödjande Anställd
Pris 3600 1500 3050 300 1800

Simulatorn

Simulatorn kan bokas utan kostnad för medlemmar.

Övriga kostnader

  • Vid förlängning av klassbehörigheten för SEP tillkommer en avgift på 500 kr. Detta gäller då piloten kan förlänga genom att uppfylla kraven på flygtid och lärartimme.
  • Vid PC för förlängning av en giltig behörighet tillkommer en avgift på 1000 kr.
  • Vid PC för förnyelse av en utgången behörighet tillkommer en avgift på 1500 kr.
  • Vid tankning på en annan flygplats där bränslepriset är högre än vid tankning hos LFK debiteras piloten för merkostnaden.
  • Landningsavgifter för landning på flygplatser fom inte ingår i landningskortsystemet debiteras piloten.

Comments are closed.