Prislista

Deponiregler

  • Medlem som deponerar 6000 kronor hyr till 1-priser
  • Medlem som deponerar 12000 kronor hyr till 2-priser
  • Medlem som deponerar 18000 kronor hyr till 3-priser

För att som medlem deponera kapital säkerställ först att önskat belopp finns tillgängligt på ditt pilotkonto och kontakta sedan kassör.

Prislista gällande från och med 2023-10-01

Följande priser gäller uthyrning

  Cadet Archer MEK
U0M 2020 2150 2850
U1M 1960 2090
U2M 1890 2020
U3M 1820 1950

Följande priser gäller för “vanlig” skolning:

  PA28
SK0 3200
SK1 3140
SK2 3070
SK3 3000

Följande priser gäller för specialskolning (IR, mörker, AVA, Rote):

  PA28 MEK
SS0 3400 3900
SS1 3340
SS2 3370
SS3 3200

Vid skolning på lördagar och söndagar tillkommer 200 kr/h på samtliga priser ovan.

Priser för medlemskap

  Ordinarie Ungdom 18-25 Gästande Stödjande Anställd
Pris 3600 1500 3050 300 1800

Simulatorn

Simulatorn kan bokas utan kostnad för medlemmar.

Övriga kostnader

  • Vid förlängning av klassbehörigheten för SEP tillkommer en avgift på 500 kr. Detta gäller då piloten kan förlänga genom att uppfylla kraven på flygtid och lärartimme.
  • Vid PC för förlängning av en giltig behörighet tillkommer en avgift på 1000 kr.
  • Vid PC för förnyelse av en utgången behörighet tillkommer en avgift på 1500 kr.
  • Vid tankning på en annan flygplats där bränslepriset är högre än vid tankning hos LFK debiteras piloten för merkostnaden.
  • Landningsavgifter för landning på flygplatser fom inte ingår i landningskortsystemet debiteras piloten.

Comments are closed.