Prislista

Deponiregler

  • Medlem som deponerar 6000 kronor hyr till 1-priser
  • Medlem som deponerar 12000 kronor hyr till 2-priser
  • Medlem som deponerar 18000 kronor hyr till 3-priser

För att som medlem deponera kapital säkerställ först att önskat belopp finns tillgängligt på ditt pilotkonto och kontakta sedan kassör.

Prislista gällande från och med 2021-10-01

Följande priser gäller uthyrning

  KMH IUD/KIT/LRL MEB MEK
U0M 1500 1600 1400 2650
U1M 1440 1540 1340
U2M 1370 1370 1270
U3M 1300 1400 1200

Följande priser gäller för “vanlig” skolning:

  PA28 MEB
SK0 2600 2460
SK1 2540 2400
SK2 2470 2330
SK3 2400 2260

Följande priser gäller för specialskolning (IR, mörker, AVA, Rote):

  PA28 MEB MEK
SS0 2800 2660 3655
SS1 2740 2600
SS2 2670 2530
SS3 2600 2460

Vid skolning på lördagar och söndagar tillkommer 200 kr/h på samtliga priser ovan.

Priser för medlemskap

  Ordinarie Ungdom 18-25 Gästande Stödjande Anställd
Pris 3580 1500 3050 300 1750

Simulatorn

Simulatorn kan bokas utan kostnad för medlemmar.

Övriga kostnader

  • Vid förlängning av klassbehörigheten för SEP tillkommer en avgift på 500 kr. Detta gäller då piloten kan förlänga genom att uppfylla kraven på flygtid och lärartimme.
  • Vid PC för förlängning av en giltig behörighet tillkommer en avgift på 1000 kr.
  • Vid PC för förnyelse av en utgången behörighet tillkommer en avgift på 1500 kr.
  • Vid tankning på en annan flygplats där bränslepriset är högre än vid tankning hos LFK debiteras piloten för merkostnaden.
  • Landningsavgifter för landning på flygplatser fom inte ingår i landningskortsystemet debiteras piloten.

Comments are closed.