Klubbrutiner

Krishantering & Händelserapportering – klicka här!

GAC

Vår fina platta varifrån vi bedriver verksamheten är regelmässigt ett av Linköpings Kommuns industriområde. Plattan ligger utanför flygplatsområdet och regleras därför inte av AIP. Flygplatsområdet börjar på taxibana Ludvig innanför staketet till flygplatsen.

För att bedriva verksamheten på ett säkert sätt har flygklubben beslutat att följande regler gäller och ska tillämpas vid samtliga rörelser på plattan.

Regler GAC 2023-08-13

För att få tillgång till egen nyckel till klubbområdet krävs ett påskrivet nyckelavtal med klubben.
Nyckelinstruktion GAC 2015-08-11

Tankning och flygplansvård

Tankningsinstruktion     Daglig tillsyn     Veckotillsyn

Tvätt och vaxinstruktion finns här:
POLERING OCH VAXNING AV FLYGPLAN LFK

Checklistor / Minneslistor

VFR Checklista PA28 Cadet – maj 2020

VFR Checklista PA28 Archer II – maj 2020

VFR Checklista PA28 Archer III – april 2020

IFR Checklista PA28 Cadet – maj 2020

IFR Checklista PA28 Archer II – maj 2018

IFR Checklista PA28 Archer III – maj 2020

Tillsynschecklista PA28 Cadet – mars 2017

Tillsynschecklista PA28 Archer II  – mars 2017

Tillsynschecklista PA28 Archer III – april 2020

LFK Vinterinstruktioner 19-02-02

Medlemstjänst

Medlemstjänst i Linköpings Flygklubb 2021-01-05

Jourinstruktioner finns här:
Jourpärm

Tävlingsverksamhet

Information om stråket för precisionslandning strax öster om taxibana L och checklista för anordning av landningstävling:

Landningsstråket på ESSL

Övriga dokument

I MyWebLog filarkiv finns en hel del klubbinformation, styrelseprotokoll med mera.

Rumsuthyrning

Flygklubben har tre nyrenoverade övernattningsrum som medlemmar och gäster får disponera.
Pris för sovrum 300:- per natt. Egna sängkläder medtages. Städning sker av hyresgästen. Bokning sker av medlemmar via MyWebLog.

Comments are closed.