Kompetensbaserad IR (CBIR)

Vår nästa teorikurs för CBIR startar i januari 2023!

För mer information om priser och anmälan klicka på ”IR-Teori”


Den kompetensbaserade modulkursen för flygutbildning leder till ett IR(A) med samma befogenheter som den “gamla” IR-behörigheten men på ett enklare sätt. Precis som för Enroute IR (EIR) är teoridelen mer anpassad för privatflygare och den praktiska delen av utbildningen har förenklats något då man nu tar mer hänsyn till tidigare erfarenhet av instrumentflygning. Kravet på utbildningstid har sänkts från 50 timmar till 40 timmar instrumentflygtid.

Efter slutförd utbildning har innehavaren av denna instrumentbehörighet rättighet att utöva befogenheterna för sitt PPL eller CPL enligt instrumentflygreglerna (IFR) i instrumentväderförhållanden (IMC) med en lägsta beslutshöjd på 200 fot.

Antagningsvillkor

Sökande måste:

 • ha ett giltigt PPL(A) eller CPL(A)
 • ha ett mörkerbevis om IR-befogenheterna ska användas under mörker
 • ha minst 25 timmars distansflygtid som befälhavare före det att utbildningen påbörjas. Resterande distansflygtid för att uppfylla kravet på minst 50 timmar får fullgöras parallellt med utbildningen
 • komplettera sitt medicinska intyg klass 2 med ett audiogram enligt de normer som gäller för utfärdandet av ett medicinskt intyg klass 1
 • ha en god förmåga att läsa, skriva och kommunicera på engelska

Utbildning

För att kvittera ut en IR(A) för klassen SEP måste du genomföra följande moment:

 • minst 80 timmars teoriutbildning (vid en ATO)
 • uppnått godkänt resultat på de prov som ingår i Transportstyrelsens teoriexamination för CB-IR
 • minst 40 timmars instrumenttid som elev varav max 10 timmar i en simulator av typen FNPT (minst 10 timmar måste flygas i flygplan vid en ATO)
 • efter slutförd utbildning genomgått flygprov för IR(A) med godkänt resultat

För de elever som utfört delar av den praktiska utbildning i annan regi än vid en ATO så genomför flygskolan ett inträdesprov för att på så sätt kunna bedöma vilken fortsatt utbildning eleven behöver och hur många timmar som kan tillgodoräknas.

Flygningen kostar ca 2 400 kr/timme för medlemmar i Linköpings Flygklubb.

Giltighet och förlängning

En IR(A) är giltig i ett år och behörigheten förlängs genom att genomgå en kompetenskontroll (PC) med godkänt resultat inom den 3-månadersperiod som föregår behörighetens sista giltighetsdag.


För mer information kontakta vår skolchef Jonna Johansson på 070-587 73 81 eller skolchef@lfk.se.

2 Comments

 1. Leif Nilsson

  Hej jonna
  Tänkte höra hur det går med teori utbildningen på IR nu i dessa Covid19 tider?
  Blir det på distans eller?
  Mvh Leif Nilsson

  • Björn Rystedt

   Har du fått svar av Jonna? Annrs pröva maila till skolchef(at)lfk.se.

Comments are closed