Om LFK

LFK logoLinköpings Flygklubb, LFK är en av Sveriges äldsta flygklubbar och är ansluten till Kungliga Svenska Aeroklubben, KSAK. LFK bildades redan 1933 av anställda vid dåvarande ASJA (numera Saab) samt F 3 Malmen och CVM – Central Verkstad Malmen. Klubben har idag ca 300 medlemmar, varav ca 200 är aktiva piloter.

Linköping kallas ofta för Flyghuvudstaden. LFK:s roll är att kompetensförsörja flygindustrin i Linköping med personal som har praktisk kompetens inom flygteknikområdet.

Klubbens verksamhet består primärt av följande delar:

  • Flygutbildning. LFK har en egen flygskola som är certifierad ATO – Approved Training Organisation av Transportstyrelsen. LFK erbjuder allt från grundutbildning av nya piloter till avancerad flygning och roteflygning.
  • Uthyrning till FFK – Frivilliga Flygkåren. LFK flygplan är därmed en del av det svenska totalförsvaret. FFK bedriver bl.a. havsövervakning för att identifiera oljeutsläpp samt bistår vid eftersök på försvunna personer.
  • Medlemsuthyrning. Genom att våra medlemmar vidmakthåller sin flygkompetens så finns det också piloter som kan flyga inom Brandflyg och FFK. Dessutom stöttar vi våra vänner i Linköpings Segelflygklubb och Linköpings Fallskärmsklubb med duktiga piloter som flyger deras bogserflygplan och hopparkärror.

För att bedriva denna verksamhet har klubben ett antal flygplan samt en simulator.

Klubben håller till på norra sidan av Saab-fältet med adress Pilotgatan 10. Klubbhuset och hangaren är helt nybyggda. Klubblokalerna är på ca 600 m2 och innehåller bl.a. lektionssalar, övernattningsrum, simulatorlokal och en bygglokal som även nyttjas av Linköpings Segelflygklubb.

LFK är medlem i Aerospace Cluster Sweden.

Comments are closed.