Historia

En av Sveriges äldsta flygklubbar
02-Klubbhus-1943
Linköpings Flygklubb bildades den 16 november 1933 och är därmed en av Sveriges äldsta flygklubbar som fortfarande är aktiv.

I samband med 50 årsfirandet 1983 gav klubben ut en bok kallad “Mot vidare horisonter. Allmänflyg under 50 år i Linköpings Flygklubb 1933-1983”. Nedan är samtliga kapitel ur denna bok.

01 – Förord och inledning   02 – Det var året 1933   03 – En flygklubb föds   04 – Den första loggboken   05 – Äventyrlig bröllopsresa   06 – Minnen från Linköpings Flygklubb   07 – 50 års flygklubbsarbete   08 – LFKs förste heltidsanställde   09 – Mister Cub   10 – Kalle vår trogne mekaniker   11 – LFK i mitt hjärta   12 – Flickdrömmen   13 – Flygutbildning i LFK   14 – Resor och Rallyn   15 – Tävlingsverksamheten   16 – Civil flygfemkamp   17 – Segelflygverksamheten   18 – Östgötaflyg   19 – Motorflygplanen   20 – Klubbflygplan förr och nu   21 – Flygets framtid   Bilaga 1 – LFK styrelseledamöter 1933-1982   Bilaga 2 – Linköpings Flygklubb motorflygplanen   Bilaga 3 – Medlemsantal och flygtid 1933-1982   Bilaga 4 – Tävlingsresultat

I Saab Veteranklubbs årstidning “Saab-minnen” nr 22 skrev Sture Bjelkåker en artikel kallad “Flygklubben vid Saab” som visar på det långa samarbetet mellan LFK och Saab.

Det finns också mer att läsa i vårt digitala arkiv med medlemstidningen “Kontakten” från 1969 till dagens datum.

Några axplock i historien

 • 1933 Efter en intresseundersökning under våren och sommaren beslutar man att bilda Linköpings Flygklubb. Första årsmötet hålls 16 november.
 • 1934 Första flygplanet, en Cirrus Moth SE-ADZ, köps in för 3690:-. Flygplanet hade tidigare ropats in på auktion av några medlemmar, restaurerats och såldes nu vidare till klubben.
 • 1935 ”Rundflygverksamheten” startar i och med att LFK den 6 juni under Flygets Dag på Malmen gör 40 passageraruppstigningar.
  SE-ADZ havererar 12 juli under landningsövningar.
  Den 6 september anländer klubbens andra flygplan, SE-AEM, efter en nio timmar lång hemflygning från England.
 • 1936 En modellplansektion bildas och får en lokal till sitt förfogande av Högre Allmänna Läroverket. I december inköps en mindre, vinterbonad stuga belägen vid änden av Gelbgjutaregatan.
 • 1937 Klubben ansluter sig till KSAK.
 • 1938 En plåthangar köps från Tyskland och uppförs vid banänden.
 • 1939 Månadsrekord i flygtid under augusti; 67 timmar, 8 minuter. Flygförbud från 1 september på grund av kriget.
 • 1940 Linköpings Segelflygklubb bildas.
 • 1942 En försäljnings- och informationslokal inrättas på Nygatan mitt emot ”gamla” Tempo.
 • 1943 Det nya klubbhuset står klart och invigs av prins Gustaf Adolf.
  Klubben får en heltidsanställd stationschef och segelflyglärare Olle Tidblom.
  Linköpings Segelflygklubb slås ihop med LFK.
 • 1945 Motorflygverksamheten kan 1 juli återupptas efter kriget.
 • 1946 Den första flygdagen anordnas 2 juni, på Tannefors flygfält i samarbete med  Östgöta Correspondenten.
 • 1947 Östgötaflyg, klubbens dotterföretag för yrkesmässig verksamhet, bildas den 7 oktober.
 • 1948 Ett av klubbens flygplan, SE-ATR, stjäls men havererar strax utanför flygfältet.
 • 1949 Östgötaflyg köper sitt första flygplan, Caudron Pelican SE-AGA, den s.k. Agaton med spaken i taket.
  Den första riksmotorflygtävlingen hålls i Västerås.
  Arne Kjellström och Lars Grönlund kammar hem första pris i lag. I årets rikssegelflygtävling placerar sig R Willén, KA Sjögren och H Norrbom på första plats i höjdmomentet.
  Den 25 september är det flygdag igen.
 • 1951 Svenska Aeroplan Aktiebolag, SAAB, inrättar ett stipendium för sina anställda för motorflygutbildning vid LFK.
 • 1953 I Nordiska Mästerskapen i Herning, Danmark, tar Lars Grönlund och Bo Tuvesson hem första resp. andra pris.
  Nya verkstadslokaler för motorflygverksamheten tas i bruk.
  Den 30 augusti är det åter dags för flygdag.
 • 1955 Flygdagar under helgen 27 och 28 augusti.
 • 1956 SAAB inrättar ett s.k. teknolog-stipendium för flygutbildning för studerande som gör sitt examensarbete vid företaget.
 • 1957 Flygdag den 8 september.
 • 1958 25-årsjubileum!
 • 1959 Trots dåligt väder genomförs en flygdag den 30 augusti.
 • 1961 Flygtidsuttaget ökar markant – från 3136 timmar året innan till 4024 timmar.
  En tillbyggnad på klubbhuset påbörjas.
  Östgötaflyg startar sin verksamhet med kraftlinjeinspektion för Vattenfall.
 • 1964 Flygdag den 7 juni.
 • 1967 Flygdag den 24 september på Malmen. LFK genomför den första flyglärarutbildningen.
 • 1970 En taxibana från klubbens hangarplatta fram till SAABs bansystem anläggs.
 • 1971 Flygdag på Mantorp Park 28 augusti.
 • 1972 Klubben gästas av 34 veteranflygplan från KZ och Veteranflygklubben från Danmark.
 • 1973 Segel- och motorflygverksamheten delas upp i två klubbar: Linköpings Flygklubb och Linköpings Segelflygklubb, LSFK.
 • 1976 Plåthangaren byggs om till tillsynsverkstad.
 • 1978 Klubben passerar för första gången 5000-timmarsstrecket i årligt flygtidsuttag genom att flyga 5212 timmar.
 • 1980 Klubbhuset återinvigs 13 juni efter en omfattande ombyggnad.
 • 1983 50-årsjubileum! Firas med stor flygdag med uppvisning av bl.a. Frecce Tricolori. LFK genomför, tillsammans med NAFK, den första kompletta IFR-utbildningen.
 • 1988 Klubben började byta ut sina Cessnor till Piper.
 • 1991 Vårt första hemmabygge – en MFI 9 SE-XIS – blir klar!
 • 1993 60-årsjubileum!
 • 1999 Klubben genomför en flyglärarutbildning, och Jonna Johansson blir klubbens första kvinnliga flyglärare.
  En ny hangar byggs mellan klubbhuset och trähangaren.
  Klubben köper in en fabriksny ACA Super Decathlon – SE-LCU.
 • 2000 Klubben får europeiskt skoltillstånd, FTO, enligt JAR-FCL.
 • 2003 70-årsjubileum firas med en stor jubileumsmiddag på Stora Hotellet. Klubbhuset genomgår en invändig renovering. Motorflygets 100-årsjubileum firas med en överflygning över Linköping.
 • 2005 Fredric Malmgren blir den 1000:de piloten utbildad vid LFKs flygskola.
 • 2007 Klubben först i världen med flygsimulator baserad på Microsoft Flightsimulator, certifierad för civil flygutbildning.
 • 2010 SE-KEN & SE-LCU avyttras och 2 fabriksnya Diamond DA20, SE-MEB & SE-MEV levereras och blir klubbens första plan med glass cockpit. Klubben står värd för European Bonanza Societys årliga fly-in.
 • 2011 Flygdag på Malmen. Saab 75 och militärflyget 100. Klubben visar upp sin verksamhet.
 • 2012 Klubben står värd för årets Safirträff.
 • 2013 Klubben fyller 80 år och anordnar tillsammans med de övriga flygklubbarna i Linköping en Fly-In med flyguppvisning.
 • 2014 Flytten till Norra Plattan/GAC påbörjas. En ny hangar med 16 platser byggs under hösten och de gamla hangarerna rivs. Ett nytt klubbhus finns på plats i slutet av året.
 • 2015 Det nya klubbhusområdet invigs av Linköpings Borgmästare Helena Balthammar.

Comments are closed.