Färdplanerare

Linköpings Flygklubbs färdplanerare hittas på http://fpl.lfk.se. Där kan man planera sin resa, med möjlighet att skapa “alternativa rutter”, göra “user waypoints”, visa “intersections” på kartan med mera. Några kortkommandon finns också som är bra att känna till:

  • Lägg till ny waypoint i kartan: SHIFT+LMB (Left Mouse Button)
  • Flytta markerad waypoint till en annan: ALT+LMB (Left Mouse Button)

Medlemmar i LFK kan logga in med samma uppgifter som till myWebLog (men utan 63-) och får då möjlighet att spara/ladda färdplaner, skapa egna waypoints och lite annat. Vikt och balansberäknaren i färdplaneraren har inte uppdaterats på ett tag, så våra nyaste flygplan saknas där. En nyare variant av vikt- och balansverktyg med samtliga våra flygplan har utvecklats av Oskar Lindström och finns här: https://fpl.radz.se/ .

Själva färdplaneraren är utvecklad av LFK-medlemmen Stefan Wallström. Eventuella frågor, buggrapporter och liknande skickas till fpl@lfk.se.

Comments are closed.