Introduktionsflygningar

Är du sugen på en introduktion i flygning? Svårt att komma på den perfekta födelsedagspresenten?

En introduktionsflygning är en present som alla flygintresserade uppskattar, ung som gammal, tjej som kille.

Hör av dig direkt till någon av nedanstående piloter som mycket gärna flyger en tur över Linköpingstrakten med dig. Våra flygplan är fyrsitsiga så 1-3 personer kan följa med på flygningen. Du bestämmer tillsammans med piloten när, vart du vill åka och hur länge. Piloterna som flyger våra introduktionsflygningar är alla erfarna, har minst 800 flygtimmar totalt och har flugit minst 20 timmar de senaste 12 månaderna. Betalningen för flygtiden går oavkortat till LFK. Piloternas enda ersättning är den glädje det ger att introducera någon i lufthavet.

30 minuter kostar 1200 kr och går att utöka så länge som önskas. Du betalar med VISA/MasterCard direkt till LFK efter flygning.

Vill du istället ha en provlektion med en flyglärare så erbjuder vi även det.

20160708_144022-01
Per Wernholm
Motorflygchef och Vice Ordförande i LFK, flygplansdelägare
Ansvarar för introduktionsflygningarnas säkerhet
Privatflygare, ~1700h
pwernholm@gmail.com

l1070411r
Gert Eriksson
Aktiv medlem, flygplansdelägare
Privatflygare, instrumentcertifikat, ~1470 flygtimmar
gertolaeriksson@gmail.com


Björn Rystedt
Flygplansägare Brügger Colibri och Bücker Jungman
Militär utbildning på Viggen och Gripen
Uppvisningspilot Saab B 17
Civil utbildning privatflygare, instrumentcertifikat, ~1700 flygtimmar
bjrys66@gmail.com

Utdrag ur EU-regelverket för introduktionsflygningar

Introduktionsflygningar genomförs enligt KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008.

Definition: introduktionsflygning (introductory flight): alla flygningar som ut­ förs mot ersättning eller annan form av gottgörelse, som består av en flygtur med kort varaktighet och som erbjuds av en godkänd utbildningsorganisation eller en organisation som skapats med mål­ sättningen att främja sport- eller fritidsflygning, i syfte att dra till sig nya elever eller nya medlemmar.

Artikel 6 Undantag
Med avvikelse från vad som sägs i artikel 5.1 och 5.6 får följande verksamhet med andra flygplan och helikoptrar än komplexa motor­drivna flygplan och helikoptrar samt ballonger och segelflygplan utföras:

Introduktionsflygning som utförs av en organisation vars syfte är att främja flygsport eller fri­tidsflyg, under förutsättning att luftfartyget ägs av organisationen eller hyrs in utan besättning, att flygningen inte genererar vinster som delas ut utanför organisationen och att flygningar där andra än organisationens medlemmar deltar endast utgör en marginell del av organisationens verksamhet.

ICKE-KOMMERSIELL FLYGDRIFT MED ANDRA LUFTFARTYG ÄN KOMPLEXA MOTORDRIVNA LUFTFARTYG, [DEL-NCO] KAPITEL A ALLMÄNNA KRAV NCO.GEN.103 Introduktionsflygningar

Introduktionsflygningar som avses i artikel 6.5 c i denna förordning ska, när de utförs i enlighet med denna bilaga,
a)  börja och sluta vid samma flygplats eller utelandningsplats, med undantag för ballonger och segelflygplan,
b)  genomföras enligt visuellflygregler (VFR) under dager,
c)  övervakas av en utsedd person som ansvarar för flygningarnas säkerhet, och
d)  uppfylla alla andra villkor som fastställts av den behöriga myndigheten.

Comments are closed.