Flyglärare – ATO Flight Instructors

 

Jonna Jonna Johansson
PPL, IR, SIM, Flygträning, PC
Göran Göran Brask
PPL, IR, Flygträning, PC
PA Per-Arne Carlsson
PPL, Sporre, Flygträning
PA Anders Bergqvist
PPL, Flygträning, PC, IR
Tommy Tommy Lindström
PPL, IR, Flygträning
PG P-G Lundborg
SIM
Magnus Magnus Lundell
PPL, IR, Sporre, Flygträning, PC, AVA, SIM
Per Per Englund
Flygträning, AVA

Comments are closed.