Krisberedskap

Bakgrund

Statistiskt sker det tio haverier per år. Med hundra klubbar i Sverige, drabbas varje klubb vart tionde år

Varje klubbmedlem bör ha en hög krisberedskap. Denna samling instruktioner är tänkta att underlätta och kunna vara ett stöd.

Krisberedskap Emergency Response Plan 2018-01-15

Checklistan är framtaget för hjälp och handledning vid krissituationer som allvarligare tillbud och haverier, och ska kombineras med sunt förnuft.

Vid en kris så ryck ut lämplig lista och skriv och bocka av i listan, så flera kan se vad som är utfört.

Olyckor vid bränsleanläggningen

Larminstruktion bränsle

Säkerhetsrapportering

Identifierade risker, faror eller händelser som föranleder en rapport, oavsett om den är intern för LFK eller om den ska rapporteras till myndigheten, ska rapporteras snarast. Samma system används för flygskolan, ATO, och klubbverksamheten. Rapportering sker via MyWebLogs inbyggda rapporteringssystem IRS och vid akuta händelser direkt till motorflygchefen eller ordföranden:
Motorflygchef: Per Wernholm
Telefon/SMS: 070-836 02 89
Mejl: pwernholm@gmail.com

Säkerhetsrapporter ska alltid rapporteras till i klubben och i vissa fall till Transportstyrelsen. Rådgör gärna med motorflygchefen eller skolchefen.

Rapportering till klubben sker med en rapport i ”Integrerat rapporteringssystem” som finns i MyWebLog.
Gå till fliken ”Verktyg” och välj ”IRS”.
Två typer av rapporter används:
– Avvikelserapporter — när en anomali eller potentiell fara upptäcks som ska åtgärdas, ofta förebyggande.
– Händelserapport — efter en händelse har skett, till exempel luftrumsintrång eller fågelkollision.

Se även bifogad presentation för ytterligare detaljer. Säkerhetsrapport 2017-01-02

Comments are closed.