Krisberedskap

Bakgrund

Statistiskt sker det tio haverier per år. Med hundra klubbar i Sverige, drabbas varje klubb vart tionde år

Varje klubbmedlem bör ha en hög krisberedskap herunterladen. Denna samling instruktioner är tänkta att underlätta och kunna vara ett stöd.

Krisberedskap ERP 2020-01-01

Checklistan är framtaget för hjälp och handledning vid krissituationer som allvarligare tillbud och haverier, och ska kombineras med sunt förnuft Download mp3 player for free.

Vid en kris så ryck ut lämplig lista och skriv och bocka av i listan, så flera kan se vad som är utfört.

Olyckor vid bränsleanläggningen

Larminstruktion bränsle

Säkerhetsrapportering

Identifierade risker, faror eller händelser som föranleder en rapport, oavsett om den är intern för LFK eller om den ska rapporteras till myndigheten, ska rapporteras snarast herunterladen. Samma system används för flygskolan, ATO, och klubbverksamheten. Rapportering sker via MyWebLogs inbyggda rapporteringssystem IRS och vid akuta händelser direkt till motorflygchefen eller ordföranden:
Motorflygchef: Per Wernholm
Telefon/SMS: 070-836 02 89
Mejl: pwernholm@gmail.com

Säkerhetsrapporter ska alltid rapporteras till i klubben och i många fall till Transportstyrelsen hoe ios 12 downloaden. eller via denna sida hos TS ebay turbo lister kostenlos.

Se detta dokument i kapitel AMC 20-8 Occurency Reporting för vad som ska rapporteras till TS word tabelle herunterladen. Rådgör gärna med motorflygchefen eller skolchefen.

OBS Lämnar Du en rapport till TS är det mycket viktig att Du även sänder en kopia på den till Motorflygchefen, Skolchefen och Ordföranden ps3 spiele online downloaden. TS följer upp flygklubben på alla rapporter vi sänder in.

Rapportering till klubben sker med en rapport i ”Integrerat rapporteringssystem” som finns i MyWebLog download yoga music.
Gå till fliken ”Verktyg” och välj ”IRS”.
Två typer av rapporter används:
– Avvikelserapporter — när en anomali eller potentiell fara upptäcks som ska åtgärdas, ofta förebyggande sims 3 kostenlos downloaden vollversion deutsch legal.
– Händelserapport — efter en händelse har skett, till exempel luftrumsintrång eller fågelkollision.

Se även bifogad presentation för ytterligare detaljer. Säkerhetsrapport 2019-10-02

Comments are closed.