Aktiviteter

apr
10
ons
Årsmöte LFK
apr 10 kl. 18:00 – 20:00

Kallelse till årsmöte 2019 och informationsmöte Linköpings Flygklubb

Plats:                       Pilotgatan 10

Tid:                          Onsdagen den 10 april 2018  kl 18.00

Mötet består dels av det ordinarie årsmöte och årsredovisning av avgående styrelsen och dels ett informationsmöte med frågor och diskussion kring LFK:s viktiga närliggande frågor.

 1. Årsmötesförhandlingar – Dagordning
 • 1 Mötet öppnas
 • 2 Fråga om mötet utlysts i laga ordning
 • 3 Godkännande av dagordning
 • 4 Val av ordförande och sekreterare till mötet
 • 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 • 6 Klubbstyrelsens årsberättelse
 • 7 Redovisning av klubbens räkenskaper
 • 8 Revisionsberättelse
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
 • 10 Motioner och propositioner
 • 11 Budgetinformation för innevarande år
 • 12 Val av 2 revisorer och 2 suppleanter
 • 13 Övriga frågor
 • 14 Årsmötet avslutas
 1. Utdelning av utmärkelser

 

 1. Information och aktuellt från LFK

Vid tillfälle under kvällen kommer det att serveras fika.

Välkommen / Styrelsen

jun
5
ons
Långresa LFK
jun 5 – jun 9 heldag

Årets långresa går till Åland, Finland, Estland, Lettland och Gotland.

Följ med på resa i glada vänners lag, upptäck våra närmsta granländer och gör nationaldagshelgen till ett flygäventyr!

jun
29
lör
Kortresa LFK Siljansnäs
jun 29 – jun 30 heldag

I år gör vi en kortresa till Siljansäs flygby. Vi har fått det mycket generösa erbjudandet att komma och grilla och umgås hemma hos Sven Jerlhagen i hans hus i flygbyn. Vi taxar upp utanför Svens hus och har en helghelg i Sveriges största flygby.

Comments are closed.