Aktiviteter

hearts of iron 4 kostenlos downloaden

LFK varierar sina aktiviteter, men ett stort antal återkommande händelser finns varje år. De är summerade i LFKs årshjul.
Finns i även PowerPoint och i PDF cursus excel 2013 for free.

Årsmötesbilder 2020 i PDF

herunterladen
okt
21
ons
Höstmöte
okt 21 kl. 18:00 – 20:00
ordner icon download kostenlos

Höstmöte med val till nästa års styrelse med Agenda

 • 1 Mötet öppnas
 • 2 Godkännande av dagordning
 • 3 Val av mötesordförande och sekreterare
 • 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll foe herunterladen.
 • 5 Läget i klubben 2020
 • 6 Ekonomipresentation/flygtid
 • 7 Budgetansatser 2021
 • 8 Medlemsavgifter 2021 / beslut
 • 9 Val av klubbstyrelse mm att tillträda 1:a jan 2021

– Ordförande

– Ledamöter

– Valberedning

 • 10 Val av representanter till KSAK resp KSAK-M årsstämmor, som infaller i mars
 • 11 Val av kandidat att upprättas på förslag till inval i KSAKs styrelse
 • 12 Förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit klubbstyrelsen tillhanda senast 8 dagar före mötet
 • 13 Övriga ärenden (anmäls till styrelsen i förväg)
 • 14 Mötet avslutas
herunterladen

Comments are closed.