Aktiviteter

hearts of iron 4 kostenlos downloaden

LFK varierar sina aktiviteter, men ett stort antal återkommande händelser finns varje år. De är summerade i LFKs årshjul.
Finns i även PowerPoint och i PDF cursus excel 2013 for free.

Årsmötesbilder 2020 i PDF

herunterladen
dec
11
ons
Styrelsemöte årsavslut
dec 11 kl. 17:30 – 21:00
jan
17
fre
EIR/CBIR teoristart
jan 17 kl. 13:00 – jan 19 kl. 16:00
feb
5
ons
EAA-Regionträff
feb 5 kl. 18:00 – 21:00
apr
15
ons
Årsmöte
apr 15 kl. 18:00 – 18:15
word excel powerpoint

Årsmöte enligt ordinarie agenda

 1. Årsmötesförhandlingar – Dagordning
 • 1 Mötet öppnas
 • 2 Fråga om mötet utlysts i laga ordning
 • 3 Godkännande av dagordning
 • 4 Val av ordförande och sekreterare till mötet
 • 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 • 6 Klubbstyrelsens årsberättelse
 • 7 Redovisning av klubbens räkenskaper
 • 8 Revisionsberättelse
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
 • 10 Motioner och propositioner
 • 11 Budgetinformation för innevarande år
 • 12 Val av 2 revisorer och 2 suppleanter
 • 13 Övriga frågor
 • 14 Årsmötet avslutas
 1. Utdelning av utmärkelser
 2. Information och aktuellt från LFK
download bus simulator for free mobile phone amazon prime filme herunterladen bafög bescheid herunterladen card games for free in full version windows 10

Comments are closed.