Aktiviteter

LFK varierar sina aktiviteter, men ett stort antal återkommande händelser finns varje år. De är summerade i LFKs årshjul.
Finns i även PowerPoint och i PDF.

Årsmötesbilder 2020 i PDF

apr
8
ons
Styrelsemöte
apr 8 kl. 18:00 – 20:00
apr
15
ons
Årsmöte
apr 15 kl. 18:00 – 18:15

Årsmöte enligt ordinarie agenda

 1. Årsmötesförhandlingar – Dagordning
 • 1 Mötet öppnas
 • 2 Fråga om mötet utlysts i laga ordning
 • 3 Godkännande av dagordning
 • 4 Val av ordförande och sekreterare till mötet
 • 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 • 6 Klubbstyrelsens årsberättelse
 • 7 Redovisning av klubbens räkenskaper
 • 8 Revisionsberättelse
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
 • 10 Motioner och propositioner
 • 11 Budgetinformation för innevarande år
 • 12 Val av 2 revisorer och 2 suppleanter
 • 13 Övriga frågor
 • 14 Årsmötet avslutas
 1. Utdelning av utmärkelser
 2. Information och aktuellt från LFK
maj
9
lör
Fixardag
maj 9 kl. 10:00 – 16:00

Vårens fixardag med grillning.

maj
13
ons
Styrelsemöte
maj 13 kl. 18:00 – 20:00
jun
10
ons
Styrelsemöte
jun 10 kl. 18:00 – 20:00
jul
5
sön
Långresa Alperna
jul 5 – jul 14 heldag

LFK flyger till Alperna. Preliminär data:
>1500 nm totalt
ca > 15 h flygtid totalt
samtliga LFK flygplan bokade och bemannade
fyra privatister deltager

aug
12
ons
Styrelsemöte
aug 12 kl. 18:00 – 20:00
sep
9
ons
Styrelsemöte
sep 9 kl. 18:00 – 20:00
okt
3
lör
Fixardag
okt 3 kl. 10:00 – 16:00

Fixardag med grillning

okt
14
ons
Styrelsemöte
okt 14 kl. 18:00 – okt 15 kl. 20:00

Comments are closed.