Aktiviteter

hearts of iron 4 kostenlos downloaden

LFK varierar sina aktiviteter, men ett stort antal återkommande händelser finns varje år. De är summerade i LFKs årshjul.
Finns i även PowerPoint och i PDF cursus excel 2013 for free.

Årsmötesbilder 2020 i PDF

herunterladen
jul
5
sön
Långresa Alperna
jul 5 – jul 14 heldag
Rental rental download word free of charge

LFK flyger till Alperna. Preliminär data:
>1500 nm totalt
ca > 15 h flygtid totalt
samtliga LFK flygplan bokade och bemannade
fyra privatister deltager

windows office 2007 download kostenlos vollversion Download magazines for free pdf iphone musik herunterladen auf computer
okt
21
ons
Höstmöte
okt 21 kl. 18:00 – 20:00
ordner icon download kostenlos

Höstmöte med val till nästa års styrelse med Agenda

 • 1 Mötet öppnas
 • 2 Godkännande av dagordning
 • 3 Val av mötesordförande och sekreterare
 • 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll foe herunterladen.
 • 5 Läget i klubben 2020
 • 6 Ekonomipresentation/flygtid
 • 7 Budgetansatser 2021
 • 8 Medlemsavgifter 2021 / beslut
 • 9 Val av klubbstyrelse mm att tillträda 1:a jan 2021

– Ordförande

– Ledamöter

– Valberedning

 • 10 Val av representanter till KSAK resp KSAK-M årsstämmor, som infaller i mars
 • 11 Val av kandidat att upprättas på förslag till inval i KSAKs styrelse
 • 12 Förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit klubbstyrelsen tillhanda senast 8 dagar före mötet
 • 13 Övriga ärenden (anmäls till styrelsen i förväg)
 • 14 Mötet avslutas
herunterladen

Comments are closed.