Aktiviteter

apr
10
ons
Årsmöte LFK
apr 10 kl. 18:00 – 20:00

Kallelse till årsmöte 2019 och informationsmöte Linköpings Flygklubb

Plats:                       Pilotgatan 10

Tid:                          Onsdagen den 10 april 2018  kl 18.00

Mötet består dels av det ordinarie årsmöte och årsredovisning av avgående styrelsen och dels ett informationsmöte med frågor och diskussion kring LFK:s viktiga närliggande frågor.

  1. Årsmötesförhandlingar – Dagordning
  • 1 Mötet öppnas
  • 2 Fråga om mötet utlysts i laga ordning
  • 3 Godkännande av dagordning
  • 4 Val av ordförande och sekreterare till mötet
  • 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
  • 6 Klubbstyrelsens årsberättelse
  • 7 Redovisning av klubbens räkenskaper
  • 8 Revisionsberättelse
  • 9 Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
  • 10 Motioner och propositioner
  • 11 Budgetinformation för innevarande år
  • 12 Val av 2 revisorer och 2 suppleanter
  • 13 Övriga frågor
  • 14 Årsmötet avslutas
  1. Utdelning av utmärkelser

 

  1. Information och aktuellt från LFK

Vid tillfälle under kvällen kommer det att serveras fika.

Välkommen / Styrelsen

jun
5
ons
Långresa LFK
jun 5 – jun 9 heldag

Årets långresa går till Åland, Finland, Estland, Lettland och Gotland.

Följ med på resa i glada vänners lag, upptäck våra närmsta granländer och gör nationaldagshelgen till ett flygäventyr!

jun
29
lör
Kortresa LFK Siljansnäs
jun 29 – jun 30 heldag

I år gör vi en kortresa till Siljansäs flygby. Vi har fått det mycket generösa erbjudandet att komma och grilla och umgås hemma hos Sven Jerlhagen i hans hus i flygbyn. Vi taxar upp utanför Svens hus och har en helghelg i Sveriges största flygby.

Comments are closed.