Aktiviteter

hearts of iron 4 kostenlos downloaden

LFK varierar sina aktiviteter, men ett stort antal återkommande händelser finns varje år. De är summerade i LFKs årshjul.
Finns i även PowerPoint och i PDF cursus excel 2013 for free.

Årsmötesbilder 2020 i PDF

herunterladen
15 ons
Heldag
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
18:00 Årsmöte
Årsmöte
apr 15 kl. 18:00 – 18:15
Årsmöte enligt ordinarie agenda Årsmötesförhandlingar – Dagordning 1 Mötet öppnas 2 Fråga om mötet utlysts i laga ordning 3 Godkännande av dagordning 4 Val av ordförande och sekreterare till mötet 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll 6 Klubbstyrelsens årsberättelse 7 Redovisning av klubbens räkenskaper 8…

Comments are closed.