Aktiviteter

LFK varierar sina aktiviteter, men ett stort antal återkommande händelser finns varje år. De är summerade i LFKs årshjul.
Finns i även PowerPoint och i PDF.

Årsmötesbilder 2020 i PDF

maj
13
ons
Styrelsemöte
maj 13 kl. 18:00 – 20:00
jun
10
ons
Styrelsemöte
jun 10 kl. 18:00 – 20:00
jul
5
sön
Långresa Alperna
jul 5 – jul 14 heldag

LFK flyger till Alperna. Preliminär data:
>1500 nm totalt
ca > 15 h flygtid totalt
samtliga LFK flygplan bokade och bemannade
fyra privatister deltager

aug
12
ons
Styrelsemöte
aug 12 kl. 18:00 – 20:00
sep
9
ons
Styrelsemöte
sep 9 kl. 18:00 – 20:00
okt
3
lör
Fixardag
okt 3 kl. 10:00 – 16:00

Fixardag med grillning

okt
14
ons
Styrelsemöte
okt 14 kl. 18:00 – okt 15 kl. 20:00
okt
21
ons
Höstmöte
okt 21 kl. 18:00 – 20:00

Höstmöte med val till nästa års styrelse med Agenda

 • 1 Mötet öppnas
 • 2 Godkännande av dagordning
 • 3 Val av mötesordförande och sekreterare
 • 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
 • 5 Läget i klubben 2020
 • 6 Ekonomipresentation/flygtid
 • 7 Budgetansatser 2021
 • 8 Medlemsavgifter 2021 / beslut
 • 9 Val av klubbstyrelse mm att tillträda 1:a jan 2021

– Ordförande

– Ledamöter

– Valberedning

 • 10 Val av representanter till KSAK resp KSAK-M årsstämmor, som infaller i mars
 • 11 Val av kandidat att upprättas på förslag till inval i KSAKs styrelse
 • 12 Förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit klubbstyrelsen tillhanda senast 8 dagar före mötet
 • 13 Övriga ärenden (anmäls till styrelsen i förväg)
 • 14 Mötet avslutas
nov
5
tor
Styrelsemöte
nov 5 kl. 18:00 – 20:00
dec
9
ons
Styrelsemöte
dec 9 kl. 18:00 – 20:00

Comments are closed.