Aktiviteter

LFK varierar sina aktiviteter, men ett stort antal återkommande händelser finns varje år. De är summerade i LFKs årshjul.
Finns i även PowerPoint och i PDF.

Årsmötesbilder 2020 i PDF

nov
13
ons
Styrelsemöte
nov 13 kl. 18:00 – 20:00
dec
11
ons
Styrelsemöte årsavslut
dec 11 kl. 17:30 – 21:00

Årsavslut styrelsemöte på lokal till självkostnadspris. Funktionärer och medlemmar i LFK är välkomna.

jan
15
ons
Styrelsemöte
jan 15 kl. 18:00 – jan 18 kl. 20:00
jan
17
fre
EIR/CBIR teoristart
jan 17 kl. 13:00 – jan 19 kl. 16:00

Vi börjar årets IR-kurs. Anmäl Dig till Jonna!
Välkomna!

feb
5
ons
EAA-Regionträff
feb 5 kl. 18:00 – 21:00

Anders Wallerman håller i EAA-regionträff. Öppet för alla LFK-medlemmar.

feb
12
ons
Styrelsemöte
feb 12 kl. 18:00 – 20:00
mar
11
ons
Styrelsemöte
mar 11 kl. 18:00 – 20:00
apr
8
ons
Styrelsemöte
apr 8 kl. 18:00 – 20:00
apr
15
ons
Årsmöte
apr 15 kl. 18:00 – 18:15

Årsmöte enligt ordinarie agenda

 1. Årsmötesförhandlingar – Dagordning
 • 1 Mötet öppnas
 • 2 Fråga om mötet utlysts i laga ordning
 • 3 Godkännande av dagordning
 • 4 Val av ordförande och sekreterare till mötet
 • 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 • 6 Klubbstyrelsens årsberättelse
 • 7 Redovisning av klubbens räkenskaper
 • 8 Revisionsberättelse
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
 • 10 Motioner och propositioner
 • 11 Budgetinformation för innevarande år
 • 12 Val av 2 revisorer och 2 suppleanter
 • 13 Övriga frågor
 • 14 Årsmötet avslutas
 1. Utdelning av utmärkelser
 2. Information och aktuellt från LFK
maj
9
lör
Fixardag
maj 9 kl. 10:00 – 16:00

Vårens fixardag med grillning.

Comments are closed.