Aktiviteter

LFK varierar sina aktiviteter, men ett stort antal återkommande händelser finns varje år. De är summerade i LFKs årshjul.
Finns i även PowerPoint och i PDF.

Årsmötesbilder 2020 i PDF

21 ons
Heldag
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
18:00 Höstmöte
Höstmöte
okt 21 kl. 18:00 – 20:00
Höstmöte med val till nästa års styrelse med Agenda 1 Mötet öppnas 2 Godkännande av dagordning 3 Val av mötesordförande och sekreterare 4 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 5 Läget i klubben 2020 6 Ekonomipresentation/flygtid 7 Budgetansatser 2021 8 Medlemsavgifter 2021 / beslut 9 Val av klubbstyrelse mm att tillträda 1:a jan 2021 – Ordförande – Ledamöter – Valberedning 10 Val av representanter till KSAK resp KSAK-M årsstämmor, som infaller i mars 11 Val av kandidat att upprättas på förslag till inval i KSAKs styrelse 12 Förslag från enskild medlem, vilket skriftligen kommit klubbstyrelsen tillhanda senast 8 dagar före mötet 13 Övriga ärenden (anmäls till styrelsen i förväg) 14 Mötet avslutas

Comments are closed.