Visitors

Non-Swedish speaking visitors, please read this Arrival and Departure Briefing ESSL and also our English summary page.

Linköpings Flygklubb har flyttat till nya lokaler på Pilotgatan 10 norr om fältet. Där finns klubbhuset där det går att få kaffe och kakor samt andra faciliteter för besökare. Där finns också vår hangar samt en tankanläggning där vi erbjuder 100LL och 91/96 för besökande piloter.

11873538_1173919512624346_1406606533219347301_nVill du besöka Linköpings Flygklubb och SAAB-fältet med flyg är du varmt välkommen. Taxa av mitt på banan via taxibana Ludvig så kommer du till General Aviation Center eller Norra Plattan. Observera att då SAAB-tornet är stängt krävs PPR för att få landa på ESSL. LFK kan bevilja PPR för lätta enmotoriga flygplan. Kontakta oss för mer information. Då klubben inte längre har någon fast anställd administratör så kan det vara svårt att nå oss på telefonnumret i AIP. Säkraste sättet är då att skicka en mail till info@lfk.se för att begära PPR och kontrollera om det finns möjligheter att få hjälp med tankning.

Saab-fältet är del i det svenska startkortsystemet, så har du Swedavias årsstartkort så betalar du ingen startavgift.

Lokala regler för SAAB-fältet (ESSL)

  • Högervarv gäller alltid vid start och landning bana 29 och vänstervarv vid bana 11 om inte flygledningen meddelar annat.
  • Högersväng skall påbörjas när höjd 500ft MSL uppnåtts efter start VMC bana 29, om inte flygledningen meddelar annat. Detta gäller även när Saab TWR är stängt.
  • Start bana 29 skall ske i höjd med taxibana I eller öster därom.
  • Vid studs-och-gå bana 11 skall sättning ske 600 meter in från tröskeln.
  • När flygledningen är stängd skall start bana 11 ske 600 meter in från tröskeln för att erhålla fri sikt utmed hela banan.
  • Undvik Bökestad gård vid banändan 29.
  • Observera att sektor B av Saabs kontrollzon ofta är ”utlånad” till Malmen-tornet.
  • Minimihöjd 2000ft gäller för alla tätorter runt flygfältet, utom vad som krävs för start och landning. Stigning och plané skall alltså i möjligaste mån ske mellan tätbebyggda områden.

OBSERVERA Frekvensen är 118,805 oavsett om Saab TWR är öppet eller stängt. Befälhavaren är skyldig att hålla sig informerad om TWR öppethållningstider enligt AIP/AIPSUP/NOTAM. Observera att extra öppethållning kan förekomma även utanför dessa tider. 118,805 skall alltid anropas före uttaxning. Före inträde i kontrollzon skall Östgöta kontroll alltid tillfrågas om Saab TWR och/eller Malmen TWR är öppet.

Anropssignal
Tornet stängt: Saab Radio
Tornet öppet: Saab-tornet