Lokala rutiner

Krishantering & Händelserapportering – klicka här!

Klubbrutiner

Vår fina platta varifrån vi bedriver verksamheten är regelmässigt ett av Linköpings Kommuns industriområde. Plattan ligger utanför flygplatsområdet och regleras därför inte av AIP. Flygplatsområdet börjar på taxibana Ludvig innanför staketet till flygplatsen.

För att bedriva verksamheten på ett säkert sätt har flygklubben beslutat att följande regler gäller och ska tillämpas vid samtliga rörelser på plattan.
Regler GAC 2019-07-02

Alla piloter som hyr LFKs flygplan följer våra uthyrningsbestämmelser. Genom att hyra våra flygplan förbinder Du Dig även att följa våra uthyrningsbestämmelser.
Uthyrningsbestämmelser 2016-01-10

Jourinstruktioner finns här:
Jourpärm 2016.docx.pdf

Tvätt och vaxinstruktion finns här:
Microsoft Word – POLERING OCH VAXNING AV FLYGPLAN LFK kompr bilder.doc

För att få tillgång till egen nyckel till klubbområdet krävs ett påskrivet nyckelavtal med klubben.
Nyckelinstruktion GAC 2015-08-11

Händelse och säkerhetsrapport

Vid en upptäckt fara eller efter en händelse ska en säkerhetsrapport lämnas till klubben.
Säkerhetsrapport 2019-10-02

Många händelser ska även rapporteras via en ASR (Aviation Safety Report) till TS via länken till Transportstyrelsen. Eller via denna sidan hos TS

Detta dokument i kapitel AMC 20-8 Occurency Reporting förklarar vad som ska rapporteras till TS. Rådgör gärna med motorflygchefen eller skolchefen.

OBS Lämnar Du en rapport till TS är det mycket viktig att Du även sänder en kopia på den till Motorflygchefen, skolchefen och Ordföranden. TS följer upp flygklubben på alla rapporter vi sänder in.

Compliance för LFK ATO
• LFK flygskola är en s.k. ApprovedTrainingOrganisation (ATO), dvs. den mer avancerade typen av flygutbildnings-organisationer som finns inom EASA-systemet (jfr DTO).
• Som sådan måste organisationen övervaka att man följer gällande regelverk, såväl EASA-regler som nationella regler och inte minst organisationens egna regler.
• Compliance-systemet, eller ”ComplianceMonitoringSystem” (CMS) är en sorts ”internrevision” med sikte på regelefterlevnad.
Cheklistor / Minneslistor

VFR Checklista PA-28 13-11-10

IFR Checklista PA-28-161 16-03-07

IFR Checklista PA-28-181 16-01-04

Checklista SE-FCE 160420

LFK Vinterinstruktioner 19-02-02

Tankning

Tankningsinstruktion     Dagligtillsyn     Veckotillsyn

Medlemstjänst

Medlemstjänst i Linköpings Flygklubb 2016-02-23

Övriga dokument

I MyWebLog filarkiv finns en hel del klubbinformation, styrelseprotokoll med mera.

Rumsuthyrning

Flygklubben har tre nyrenoverade övernattningsrum som medlemmar och gäster får disponera.
Pris för sovrum 300:- per natt. Egna sängkläder medtages. Städning sker av hyresgästen. Bokning sker av medlemmar via MyWebLog. Icke medlemmar ansöker om att få boka via info@lfk.se.

Comments are closed.