Förverkliga dina drömmar, ta flygcertifikat hos LFK!

Att ta flygcertifikat är inte svårt, läs mer under "Flygutbildning".

Utflaggning

Detta är ett inlägg i den pågående debatten kring myndighetsavgifter och det försämrade klimatet för svenskt allmänflyg. Inom den civila sjöfarten har det under många år varit ett stort problem...

Linköpings Flygklubb

Baserad på Linköping/SAAB-flygfält sedan 1933

Styrelsen 2014

Styrelsen för LFK år 2014 har nu haft sitt konstituerande möte.

Utbildning

LFK utbildar till en mängd olika certifikat och behörigheter.

Våra flygplan

LFK förfogar över fem stycken flygplan samt en FNPT1-simulator.