Funktionärer – LFK Functionaries

 Håkan Håkan Börjesson
Revisor
l1034967 Björn Rystedt
Valberedning
Elektroniska Kontakten
 Lars Lars Theodorsson
Revisor
Jörg Jörg Schminder
Valberedning
Per-Olof Per-Olof Marklund
Valberedning

Comments are closed.