Young Pilots

Young Pilots är FFK– Frivilliga Flygkårens ungdomsorganisation. Ungdomsavdelningen i Östergötland samarbetar med bl.a. LFK och klubben stöttar med flygplan, piloter och lokaler för verksamheten i Linköping.

För att komma i kontakt med Young Pilots i Östergötland så skicka ett mail till ostergotland@youngpilots.se.

Comments are closed.