Brandflyg

BrandLinköpings Flygklubb genomför i nuläget igen brandflygning. Länsstyrelsen i Östergötland har som en av få länsstyrelser i Sverige tilldelat brandflygning till ett kommersiellt flygbolag som använder kommersiella piloter.

Brandflyget startade på 50-talet i Sverige och stöttar räddningstjänsten med att lokalisera bränder innan de hinner växa till sig. Det innebär inte bara att skogsägarna undviker att få stora skogsarealer nedbrända, det minskar också kostnaderna för räddningstjänsten då de kan snabbt bekämpa bränder innan de växer i omfattning, vilket kräver stora resurser att släcka.

Brandflygning genomförs i besättning om två personer. En pilot och en spanare som har kontakt med SOS Alarm via radiosystemet RAKEL.

Kravet på en pilot som flyger brandflyg för en klubb är att denne ska ha ett PPL och minst 100 h flygtid. Piloten måste dessutom ha genomfört brandflygutbildning och blivit utcheckad av en instruktör på brandflygrundan och hur man hanterar radio, kartor m.m. För en spanare finns det inga krav på flygtid, för övrigt är utbildningskraven desamma som för piloten.

Se aktuella risker enligt MSB Skogsbrand spridningsprognos.

Comments are closed.