Årsmöte LFK

När:
10 april, 2019 kl. 18:00 – 20:00
2019-04-10T18:00:00+02:00
2019-04-10T20:00:00+02:00

Kallelse till årsmöte 2019 och informationsmöte Linköpings Flygklubb

Plats:                       Pilotgatan 10

Tid:                          Onsdagen den 10 april 2018  kl 18.00

Mötet består dels av det ordinarie årsmöte och årsredovisning av avgående styrelsen och dels ett informationsmöte med frågor och diskussion kring LFK:s viktiga närliggande frågor.

 1. Årsmötesförhandlingar – Dagordning
 • 1 Mötet öppnas
 • 2 Fråga om mötet utlysts i laga ordning
 • 3 Godkännande av dagordning
 • 4 Val av ordförande och sekreterare till mötet
 • 5 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
 • 6 Klubbstyrelsens årsberättelse
 • 7 Redovisning av klubbens räkenskaper
 • 8 Revisionsberättelse
 • 9 Fråga om ansvarsfrihet för klubbstyrelsen
 • 10 Motioner och propositioner
 • 11 Budgetinformation för innevarande år
 • 12 Val av 2 revisorer och 2 suppleanter
 • 13 Övriga frågor
 • 14 Årsmötet avslutas
 1. Utdelning av utmärkelser

 

 1. Information och aktuellt från LFK

Vid tillfälle under kvällen kommer det att serveras fika.

Välkommen / Styrelsen

Bookmark the permalink.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *