Tävlingar

Nu startar årets tävlingssäsong med landningstävlingsmästerskapet “Gripen”. Kalendern är uppdaterad på hemsidan. Första tillfället är måndagen den 6/5 klockan 18.00. Sedan är ytterligare tre tävlingar inplanerade under våren.

“Landningstävlingen Gripen sker liksom Nattugglan, på ett stråk markerat vid bankanten med avståndsskyltar på var femte meter före och efter nollzonen, från 25 meter före till 45 meter efter densamma. Själva nollzonen är två meter lång och markeras med tre avståndsskyltar, en i mitten och en i vardera änden, samt med ett dukmål.

Tävlingen tillgår så att varje deltagare gör fyra landningar. Först en normal motor­landning, sedan två bedömningslandningar, en med och en utan användning av klaff och slutligen en motorlandning över hinder. Hindret består av ett snöre spänt 2 meter över banan 50 meter före nollzonens början.

Målet är att utföra samtliga sättningar inom nollzonen. Sättning utanför nollzonen bestraffas med prickar. Onormal landning, otillåten användning av klaff, vidröring av hindret etc. bestraffas även det med prickar. Den som efter tävlingen har lägst sammanlagt antal prickar utropas till segrare.”

 

Har du några frågor, kontakta tävlingsledaren Lars Östling, l.ostling@telia.com.

Klubbmästerskapet i precisionsnavigering, Safari, blev tyvärr inställt i år då våra tävlingsledare hade för mycket annat att göra. Synd, men vi får försöka igen nästa år.
Tävlandet gör vi givetvis för att det är kul, men också för att det är ett mycket bra sätt att träna sin teknik. Att bara flyga start och landning kan kanske ses som tråkigt, men om man tävlar så sporras man till att träna och bli bättre.
För att få fler medlemmar intresserade av att tävla så kommer vi att genomföra en informationskväll/utbildning i hur det går till. Håll koll på kalendern på klubbens hemsida!

LFK 2013

LFK årsmötet den 13 mars 2013 så genomfördes val till LFK styrelse för 2013.

“§12 Val av klubbstyrelse m.m. genomfördes enligt följande:

– Ordförande: Göran Berséus omvaldes på ett (1) år.

– Åtta (8) ordinarie ledamöter:

Björn Rystedt (nyval, 2 år), Mats Johansson (nyval, 1 år), David Nilsson (fyllnadsval, 1 år), Stefan Ahlgren (fyllnadsval, 1 år), Jonna Johansson (omval, 2 år), Per Bankvall (omval, 2 år), Peter Andersson (omval, 2 år) och Nenad Jankovic (omval, 2 år).

– Christer Sjöberg och Per Wernholm är valda till 2014

– Två (2) revisorer: Håkan Börjesson (omval, 1 år) och Lars Theodorsson (nyval, 1 år)

– Två (2) revisorssuppleanter: Gert Eriksson (omval, 1 år) och Anders Åström (nyval, 1 år).

– Valberedning: Sture Bjelkåker (sammankallande, omval, 1 år), Peo Marklund (omval, 1 år) och Jörg Schminder (nyval, 1 år)

Årsmötets medlemmar stod enhälligt bakom samtliga val.”

Styrelsen har den 10 april haft sitt första konstituerande möte för att fastställa vilka positioner respektive medlem ska ha i styrelsen.

“Styrelsen, som fann sig behörigen vald enligt protokoll från årsmötet 2013-03-13, konstituerade sig enligt följande: 


Ordförande: Göran Berséus
Vice ordförande: Christer Sjöberg
Sekreterare: Christer Sjöberg
Kassör: Per Wernholm
Vice kassör: Per Bankvall
Jourtjänst: Per Bankvall, Jonas Ihlström
Lokaler: Peter Andersson
Statistik/Omvärld: Nenad Jankovic
Redaktör: Björn Rystedt
Marknad/Media: Christer Sjöberg, Björn Rystedt

Ständigt adjungerade:
Revisorsrepresentant: Håkan Börjesson/Lars Theodorsson
Teknisk chef: Lars Dahlberg
Flygchef: William Magnusson”

Den nya styrelsen finns nu presenterad på LFK hemsida. I samband med det konstituerande styrelsemötet så definierades också LFK organisationsplan, se bilden ovan. Där visas de olika arbetsgrupperna i klubben. Efter det konstituerande mötet hölls samma kväll ett första ordinarie styrelsemöte.
Styrelsen kommer att träffas på klubben följande dagar.
15 maj (ändrat till 14 maj p.g.a. krock med Garmin 500 utbildning) 
12 juni 
3 juli (styrelsegrillning) Medlemmar är hjärtligt välkomna för att grilla och prata med styrelsen.
21 augusti 
25 september 
23 oktober 
30 oktober (höstmöte) 
20 november 
11 december

Om medlemmarna har frågor som man önskar ska tas upp på styrelsemötena så kontakta någon styrelsemedlem, alternativt skicka mail till exp@lfk.se.
OBS: Protokollen från de olika mötena finns länkade till klubbens hemsida, men de är bara åtkomliga för klubbmedlemmar.

Introduktion till MyWebLog

Som en del av er kanske har hört är ett nytt system påväg in till Linköpings Flygklubb (LFK). Styrelsen har i princip fattat beslut att köpa in det webbaserade boknings- och bokföringssystemet MyWebLog(MWL) till klubben.

För er som inte alls vet vad MWL är för något så är det ett webbaserat system för bokning och bokföring (loggning) av flygningar för flygklubbar och flygföreningar. Systemet är mycket vanligt i Sverige och används av över hundra flygklubbar i Sverige och övriga Norden.

Vi som jobbar med att införa MWL på LFK vill så klart att själva övergången ska gå så smidigt som möjligt för samtliga medlemmar och vi går därför ut med denna inledande information för att förbereda alla på vad som komma skall (mer information kommer också).

Många kanske undrar varför vi över huvud taget ska byta vårt system då det nuvarande till synes fungerar. Det finns flera olika anledningar till detta och vi ska försöka förklara de viktigaste i detta inlägg.

Om vi börjar med att analysera hur vårt nuvarande system fungerar så är det ju som bekant så att en medlem bokar en flygning i vårt bokningssystem på www.lfk.se. Efter avslutad flygning loggar sedan medlemmen flygningen i relevant flygdagbok samt loggar även flygningen i det så kallade dagbeskedet på klubben.

Detta system kanske till synes fungerar mycket bra för den enskilde medlemmen men faktum är att vår ”receptionist” Carina får väldigt mycket administrativt och byråkratiskt arbete att utföra för varje flygning.

Vid införandet av MWL kommer mycket av denna administrativa börda att försvinna vilket kommer att minska kostnaderna för LFK samt i förlängningen då potentiellt även flygpriset.
Vad kommer då införandet av MWL för dig som vanlig flygande medlem innebära för förändringar?
 •          Dagsbeskedet kommer att ersättas av MWL där du istället kommer logga din flygning på i princip samma sätt som du loggar den i flygdagboken.
 •          Bokningsavgiften á 20 kronor kommer att försvinna.
 •          Du som medlem kommer få en mycket bättre översikt över läget på ditt pilotkonto.
 •          Du som medlem kommer få en mycket bättre överblick över serviceläget på varje enskild maskin.

Detta är de förändringar du som medlem kommer komma i direktkontakt med efter införandet av MWL. De allra största förändringarna för klubben kommer du som medlem dock inte direkt att märka av. Dessa är dock egentligen den största vinsten med MWL och inkluderar bland annat:
 •          Drastisktminskat administrationsarbete.
 •          Väsentliga förbättringar för klubbens mekaniker.

Du som inte har varit i kontakt med MWL innan undrar kanske lite mer ingående exakt hur de nya procedurerna kommer att fungera. Nedan följer en steg för steg lista över exakt vilka saker du som medlem kommer att göra i samband med din flygning.
 1. Du ser till att ha satt in pengar på ditt pilotkonto på samma bankgironummer som tidigare men du kommer numera ange ett individuellt OCR-nummer vid inbetalning.
 2. Du bokar ett flygplan en viss tidpunkt i det gamla bokningssystemet på LFK.se.
 3. Du flyger sedan precis som vanligt.
 4. Nu kommer dock den stora skillnaden. Nu loggar du istället flygningen i MWL istället för i dagbeskedet som tidigare. Detta görs direkt efter avslutad flygning på klubben, förslagsvis på den dator som kommer stättas upp för ändamålet (se LFKs guide för mer info).
 5. Sedan loggar du sedan precis som vanligt flygningen i flygplanets loggbok. Då är det bara kopiera allt från MWL.

Du är sedan klar. Du kommer nu direkt att kunna se att pengarna för flygningen dragits från ditt pilotkonto på MWL.

Detta är i princip de steg du kommer gå igenom innan och efter varje flygning. Även om detta kanske inte verkar som några jätteförbättringar (även om det onekligen innebär förbättringar) för dig som medlem så tänk på att den störta vinsten är det avsevärt minskande administrationsarbetet som Carina får.

Tanken är även att under en inkörningsperiod på i nuläget en vecka köra båda systemen parallellt, de vill säga att man då får logga sin flygning både på det gamla sättet samt i MWL.
Vi som jobbar med MWL i LFK har även utarbetat en guide som steg för steg ska hjälpa varje medlem att komma igång. Denna guide kan du ladda hem här, du behöver en PDF-läsare för att kunna visa den. Vi rekommenderar verkligen varje medlem att läsa igenom denna guide innan idriftsättandet av MWL samt att ha den till hands första gången man loggar in i systemet (som endast bör göras efter idriftsättandet). Guiden kommer självklart även finnas till hands på klubben.

Slutligen vill vi även påminna om introduktionskvällen som kommer hållas den 29 maj på klubben. Detta vill du inte missa, det kommer bjudas på våfflor!

Hälsningar
Arbetsgruppen för MyWebLog genom Erik Bodin.

Ett litet missöde

Som tidigare berättat så har SE-KEG haft sin beskärda del av missöden genom åren. Jag fick lite bilder av LAE som berättar om ett av dessa.

Vet inte om du sett dessa bilder på KEGgen? De är tagna den 9 juni 1996, efter det att Super Cuben nödlandat på en åker vid Russnäs, S Eksjö. Under en FFK-F-övning hade Sören Magnusson (FF) och Göran Svensson oturen att på lågan, flygande söder ut ut med vägen mot Vetlanda, få motorstörningar. De tog första bästa åker, fick ner kärran under ledningen som syns i bakgrunden på ena bilden, kom ner med lite överfart, stod på nosen (som syns på propellern) men inte slå runt. Dagen efter bilderna togs monterades KEG ner och togs på lastbil upp till Linköping.

Vad säger man. När det gäller svenskt småflyg har LAE koll på allt! Det gick som tur väl bra för alla inblandade och KEG:en var snart uppe i luften igen!

En stukad propeller

In Memoriam: Lennart Johannesson

En av klubbens veteraner har flugit vidare. I onsdags avled Lennart Johannesson, mer känd som Johanness. Han började som flyglärare på LFK 1955 och var aktiv som lärare ända in på 90-talet. Under ett antal år var han dessutom skolchef. Han var känd för att kunna dra dråpliga flygarhistorier och har genom åren haft ett och annat föredrag för klubbmedlemmar. På senare år var han även en av eldsjälarna bakom renoveringen av Saab B17 “Blå Johan”.

Hur skriver man eller talar om en människa som har betytt mycket för ens flygande och syn på flygande. Inte lätt alls. så här kommer lite tankar som farit runt i huvudet sen jag fick reda på att min flyglärare Johanness flugit vidare.

En liten tår for nedför kinden samtidigt som minnena kom över mig och den tydligaste är de otaliga gånger jag kom från skolan, gick in genom grinden till LFK öppnade dörren till klubbhuset och morsade på Johanness sittandes i sitt väl inrökta kontor med alla papper och pärmar i perfekt ordning. För ordning och reda var A och O för denna gentleman vilket även vidarebefordrades till oss elever. Lite konstigt kanske att de starkaste bilderna annars är de gånger när det var dåligt väder eller på vintern när flygningarna slutade vid tretiden och vi stuvade Cessnor i hangaren och sedan tog en fika inne i klubbhuset med Kalle, Monika, PA, Håkan Olsson, Sven-Eric, Johanness och det kunde även dyka upp lite andra sköna karaktärer som tex Kjellis, Erik Bratt, Gejje Sundell, Barlasten och några andra som inte hade någon flyganknytning alls. Så vad skulle man inte ge för någon tidsmaskin , flyttas tillbaka och träffa dessa personer där och då igen.

Det flögs lite mer förr i tiden. Johanness och de andra lärarna fick ligga i, för varje vardag mellan 8-17 var det bokat ofta med två kärror samtidigt i uppdelningen 8-10,10-12 lunch 12-13 sen 13-15 samt 15-17. flygtiden blev ungefär 1 tim per pass med 30 min förberedelse och 30 min debrefing. Detta innebar att 100h kom tätt så Kalle fick ligga i och en annan, som mest torka skit under planen, fick ofta följa med på kontrollflygning. Bäst var det med GMN eller GZE , för de var Cessna 150 Aerobater så då fick man åka lite upp och ner oxå, kul. XCF var ju ofta iväg på annat annars var väl den strået vassare ändå .

Några år senare för ganska exakt 30 år sedan började jag skola för A-cert där Johanness och Pa var mina lärare, och den 15 april släppte Lennart mig för första EK. Kan fortfarande se när Johanness kliver ur IFY på väntplats och stänger dörren utifrån och jag tittar ned på den tomma platsen bredvid,dock har hans ord försvunnit i minnet frågan är om jag hörde nåt överhuvudtaget. Jag minns dock klart starta från tornet och kvarligga i varvet för bana 29. Jag minns också hur jag ofta tittade mot det tomma högersätet och kände en enorm lyckokänsla med en egoboost som slog i Cessnataket med råge, så stort tack Lennart för det minnet som är svårslaget.

Lennart var som sagt en jäkel på historier också, har glömt alla nu men ville han förvilla oss fullständigt så drog han historien på jämtska, hans modersmål. Om jag inte missminner mig så drog han många som hade Hasse Alfredssons signum, har för mig att han gillade honom starkt.

Samvete är bra, men känner tyvärr dåligt sådant nu för naturligtvis trodde jag att tid för en kontakt alltid skulle finnas, man är duktig på att lura sig själv när det gäller vissa saker. Men Johanness, tack för väldigt mycket och flyg vidare för nu kan du flyga lågt och bromsa i svängarna, precis som mor din sa.

/Per “Dykarn” Wernholm

Reflektioner kring inflygning på DA-20

LFK kommer under sommaren att ha en kampanj för att flyga in medlemmar på DA-20. Inflygningspriset på DA20 sänks med 200 kr/h under maj-aug d.v.s. 1620 kr/h om man inte har deponerat kapital. Kampanjen inleds med G500-kursen som går av stapeln den 15 maj klockan 18.00 på klubben.

Här är några reflektioner från en medlem från det att han flög in sig på DA-20.

Flygaren: Per Bankvall, PPL+IR med ca 1100h motor + 200h segel (för länge sedan)
Flygplanet: SE-MEB
Moln på knappa 3000 fot med lite stötig vind halvt in i banan på 15-20kt. Kanske inte helt perfekta förhållanden för inflygning på en hal plastkärra med ganska stort tvärsnitt. Men jag skulle ju ha en lärare bredvid mig som stöd, så då är det väl bara nyttigt att flyga in sig under lite mer utmanande förhållanden?

Så här efteråt kan jag bara konstatera att så också var fallet, det var klart nyttigt att få ta ner kärran i lite sidvind och kytt. I grunden var det inte direkt svårare än att ta ner en PA-28 i motsvarande förhållanden, det krävde bara några vettiga försök på en bana som ger en lite tid, vilket vi ju har på Saab J. I slutändan blev det ett trevligt sätt att redan vid inflygningen få bekräftat att jag kommer klara av även en DA-20 när vädret är lite sämre.
Hur var hon att flyga då? Ja, som tidigare segelflygare blev jag direkt påmind om hur det känns att sitta i ett segelflygplan, man sitter med suverän utsikt och känner sig ”nära luften” på något sätt. Hon var smidig och harmonisk i rodren, trots en viss tröghet i rollplanet kändes hon lätt att peka dit man ville. Det var trevligt att flyga med spak igen, flygplanet känns lite mer tillgängligt på något sätt. Dock fick jag problem att använda mitt ipad-knäblock som jag vanligen viker upp i knät. Rent allmänt är det trängre i cockpit än en PA-28 i just sidled, på vissa sätt mer likt Mooneyn, men fötter och överkropp hade bra med plats (jag är 186 cm med 92 kg utspritt från topp till tå).
G500’an var inte något jag direkt reflekterade över, att ställa lufttryck var inte svårt och med det klarar man sig rätt bra. Den ger en väldigt tydlig horisont helt enkelt för att den är större än en vanlig klocka, vilket var smidigt när vi flög omkring i molnens underkant. Jag har flugit lite glas förrut för några år sedan, men blev då aldrig riktigt bekväm med hur fart och höjd visas i dessa system. Tycker nog då som nu att klockor är enklare att läsa av även i ögats perifera områden, t ex när man sitter i planflykt och scannar instrumenten löpande. Men när man är mer fokuserad på farten, t ex för farthållning på final, då upplevde jag efter ett par landningar att visningen på G500’an var bättre än klockan (som ju finns bredvid) eftersom jag mer exakt kunde se vilken fart jag faktiskt hade i den lite kyttiga luften. Och farthållning på final är helt klart viktigt för att sätta ner en DA-20 på rätt ställe. Dock ska då sägas att med full klaff bromsar hon rätt bra, och lägger man till lite vingglidning så är det inga problem att pricka rätt.
Vad kommer jag då använda flygplanet till? Faktum är att jag nästan inte flugit något VFR på flera år, men nu börjat spåna trevliga vackert-väder-turer som jag kan göra med min 3-åring som börjat uppskatta flygandet. Och med två barn hemma är numera en dag med bara ett barn nästan som att vara ledig, så det kan tänkas blir lite VFR fluget i år J.
Som bonus landade tachon på 1.0h efter två turer med totalt 1,1h i luften och 1,4h blocktid…
/Per Bankvall

Flyga Viggen!

Saab 37 Viggen! En av ikonerna från Kalla Kriget. Nu kan du få flyga den, eller i varje fall flyga i simulator!

Vi har bokat en heldag i Viggensimulatorn på F11 Flygmuseum på Skavsta den 16 juni 11.00 – 15.00. Kostnaden är 150 kr/30 minuter. Två av klubbens flygplan är bokade (SE-KIT och SE-IUD) för transport. Tyvärr så tar Skavsta flygplats 300 kr i landningsavgift, men det får vi stå ut med. De som flyger får komma överens om hur de delar på kostnaderna. Blir vi fler som vill flyga får de intresserade boka extra flygplan. Det finns givetvis möjlighet att ta bilen dit.

En lagomt lång helgtur med möjlighet att besöka F11 museum, flyga simulator och ta en picknick med andra flygnördar.

Då det inte går att flyga hur många som helst i simulatorn under 4 timmar så skicka intresseanmälan till kontaktenred@gmail.com. Blir intresset för stort så bokar vi fler helger!

LFK behöver dig!

”My fellow Americans. Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country” sade en gång John F. Kennedy till den amerikanska nationen. Det sägs att han inspirerats av en lärare från sin skolgång.
Kanske är det liknande inspiration som vi även måste använda i klubbverksamhet? En klubbs verksamhet är trots allt till för medlemmarna, men skapas också av medlemmarna.
Det förekommer ibland animerade diskussioner kring jourverksamhetens vara eller inte vara och den kommer att genomgå en översyn för att på bästa sätt bidra till klubbens funktion. Men jouren ska inte bara ses som ett måste. Den är också till stor del klubbens ansikte utåt när det kommer besökande flyg samt ett stöd för nya medlemmar.
Resultaten av det senaste årets ekonomiska diskussioner kommer att innebära skillnader för hur klubben sköts. Vi minskar på det administrativa stödet och vi har inte längre någon som hjälper till med det vardagliga underhållet av flygplanen som att göra rent rutor och skrov. Där kommer medlemmarna att behöva ta ett större ansvar.
         Gör ren rutor efter flygning.
         Gör ren vingar och landställ om de är smutsiga
         Torka av landställscylindrar från olja
         Gör rent kring motorn från olja som sprutat ut så att den inte bränner fast
Klubbstyrelsen kommer att se till att det alltid finns rengöringsutrustning tillgänglig samt att det tas fram instruktioner för hur rengöring ska gå till på korrekt sätt. T.ex. så ska man vara mycket försiktig vid rengöring av rutor och t.ex. inte putsa med cirkulära rörelse då det skapar ljusbrytningar i rutorna som vi ser på alla våra maskiner vid landning i motljus.
Uppgiften att följa upp kostnader för flygning kommer att läggas mer på medlemmarna inom snar framtid med hjälp av MyWeblog som verktyg (mer information/utbildning om detta kommer att komma inom snart).
Vad finns det mer som vi kan göra för varandra?
På t.ex. golfklubbar brukar man ha höst- respektive vårstädning av banorna. Detta är kanske något vi borde införa även på klubben? Städa runt klubbhuset, på plattan, i hangaren och göra en grovstädning av flygplanen.
I år fyller klubben 80 år. Vi kommer bl.a. att behöva din hjälp som funktionär vid vår planerade Fly-In. Klubbhuset kommer att också behövas fräschas upp inför detta.
Dessutom skulle vi gärna se att medlemmar bidrar med sina erfarenheter. Vi kommer t.ex. i närtid ha en genomgång av iPad och liknande elektroniska hjälpmedel och hur man kan nyttja dem för planering och stöd under flygning. Denna genomgång kommer att hållas av klubbmedlemmar med god kunskap om området. Har du kunskap som du känner att du vill sprida till andra medlemmar?

För att parafrasera Lord Kitchener, ”Din klubb behöver dig!”

Tema: Flygsäkerhet, del 1

Inom min gamla tjänst i Flygvapnet hade vi ett utmärkt forum kallat Flygdags. Där togs det upp den senaste tidens DA – Driftstörnings Anmärkningar, d.v.s. tekniska eller mänskliga fel som uppstått den senaste tiden. Dessa fel kommenterades av divisionschefer, flygchefer och flygsäkerhetsansvariga på Högkvarteret. På så sätt så gavs alla chansen att lära av varandras misstag. Tanken är att klimatet skall vara lärande, inte bestraffande.

På senaste styrelsemötet tog vi upp just frågan om flygsäkerhet och beslöt oss för att ha ett liknande forum på klubben. Händelser som inträffar inom klubben kommer att anonymiseras och sedan publiceras med lärdomar som går att dra av det inträffade. Vi hoppas att ingen medlem ska känna sig uthängd, men precis som förebilden inom Flygvapnet så vill vi lära, inte bestraffa.

Förutom händelser inom klubben så kommer vi att ta upp svenska och internationella tillbud och haverier. Dessutom tänker vi ha några typer av regelbundna teman som är aktuella för årstiden. Flyttfåglar, isbildning m.m.

Jag tänkte börja med en norsk haverirapport, som precis getts ut i dagarna. Den analyserar haveriet med Biltemas Spitfire, SE-BIN, den 21 augusti 2010, där tragiskt nog den legendariske piloten Bertil Gerhardt omkom. Den norska haverikommissionen har gjort ett mycket gediget jobb för att försöka ta fram grundorsaken till olyckan, men tyvärr så är den fortfarande en gåta.

Ulykken skjedde da et historisk jagerfly av typen Spitfire skulle lande på Tynset flyplass. Flyet hadde for stor hastighet og høyde da det kom inn over baneterskelen og landet stabilt først etter at mer en halve rullebanen var passert. Det fortsatte deretter inn i en kornåker som lå til venstre for rullebanen og slo rundt over på ryggen. Fartøysjefen omkom.

Det har ikke lyktes havarikommisjonen å finne en entydig forklaring på hvorfor ulykken skjedde. Ingenting tyder på at ulykken var forårsaket av tekniske feil ved flyet. Det kan ikke utelukkes at fartøysjefen i en periode ble satt ut av spill eller hadde nedsatt yteevne. Undersøkelsen og obduksjonen har imidlertid ikke avdekket forhold som kan dokumentere en slik forklaring.

Men, även om man inte hittade grundorsaken till haveriet så tar man i sin analys upp ett antal intressanta aspekter som kan vara väl värda att tänka på även för oss piloter i en civil flygklubb.

– Vila. En lång arbetsdag med många flygtimmar tar på kroppen och koncentrationen sänks. Detta kan vara extra farligt efter en lång transportflygning som kanske inte ger tillräckligt stor utmaning för att hålla hjärnan vaken. Där gäller det att bli alert i tid inför landningen som ofta kan vara betydligt svårare än flygningen. Tänk på att trafikflygplan har tvåpilotsystem och automatik för att dela på och minska arbetsbördan, något som de flesta av oss på klubbnivå saknar. Kom ihåg att det är inte hur trött du är när flygningen startar som är det viktiga, utan hur trött du kommer att vara strax innan den slutar. Har du sovit dåligt natten innan så är det ett tecken på god airmanship att ställa flygningen!
– Energi. Flygning tar på krafterna och det gäller att äta ordentligt. Ett lågt blodsockervärde gör att koncentrationsförmågan minskar. Ska du ut på en längre flygning så gäller det att ha matsäck med sig i kabinen. Här gäller det att välja rätt produkter. Rent godis ger en bra uppiggning, men förbränns snabbt och det finns risk för att få motsatt effekt, d.v.s. en dipp i blodsockret. Bäst är några mackor och en frukt. Glöm inte vätska och en varm dag även salt för att hålla vätske-saltbalansen.
– Förberedelser. En ny flygplats innebär att de flesta läser in sig ordentligt, men ibland kan det vara bra att förbereda även det man tycker sig kunna utantill här hemma. Slentrian är en smygande fara där det är lätt att missa att något kan ha förändrats. Kort sagt, läs alltid landningskort och NOTAM! Repetera flyghandboken med jämna mellanrum.
– Ålder. Ökad ålder innebär för de flesta ökad flygerfarenhet, vilket är bra. Men det innebär också sämre reaktionsförmåga och sämre syn. Detta kan vara särskilt svårt i ett skymningsläge där ögat har svårt att anpassa sig för ljusförhållandena. Se till att ha med glasögon även om det inte alltid behövs om du avser att landa i skymning.
Nu när det är vår och den nya flygsäsongen startar för många av oss VFR-flygare så är det extra viktigt att tänka på att flygtrimmen inte är så god som den var säsongen innan. Muskelminnet kan lura och det är bra att ta till extra marginaler de första passen. Blåser det t.ex. mycket sidvind bör man kanske vänta tills nästa dag. Å andra sidan, när man väl är i trim så är det mycket bra att passa på att flyga en dag när det är gränsväder så att man inte enbart flyger soliga sommardagar. Då har man aldrig fått den träning som kan komma att behövas någon enstaka gång. Öva nödprocedurer och bedömningslandningar. Ett pass start och landning kan kanske kännas lite banalt, men det är en bra start på säsongen!

I flygets tjänst med aceton i blodet!

Här är ett gammalt minne från en klubbmedlem som visar på våndan av att renovera flygplan som väcktes när han läste inlägget om rengöringen av SE-KEG:s vingar.

Att aceton är utmärkt att lösa upp färg och lim med råder det ingen tvekan om. Det är heller ingen tvekan om att det löser upp hjärnan i mer eller mindre grad.

Följande episod har inget med SE-KEG att göra men den utspelade sig på LFK en bister januaridag 1982

Klubbens MFI-15, SE-XCF, skulle renoveras och lackas om. Per Wernholm, undertecknad samt en tredje klubbmedlem i LFK skulle tvätta maskinen så att den blev plåtren. Maskinen var lackad med tre olika färglager, de två första fick man bort med färgborttagningsmedel som ”BUMS” och Alcro Stripper. Det tredje lagret bet dock ingenting på förutom aceton.

Sagt och gjort, aceton inköptes i större mängd och sedan skred vi till verket. Vi var utrustade med tygtrasor och acetondunkar och höll till i LFK:s tillsynshangar. Andningsmasker och ventilation funderade vi inte ens på eftersom sådant tjafs var till för veklingar. Dessutom var det tio grader kallt ute och en iskall vind med yrsnö så hangarportarna fick vara stängda.

Den första kvällen så jobbade vi i ett par timmar och stämningen var på topp. Av någon anledning så skulle jag hämta något i trähangaren så jag gick ut bara för att upptäcka att plattan var såphal men ett lager pudersnö över. Vad som hände var att jag halkade omkull och blev sittande på ändan mitt på glansisen. Min acetondränkta hjärna tyckte att situationen var så komisk så jag kom mig inte ens för att resa mig upp, jag satt där i snöyran och skrattade och hade det allmänt trevligt. Hur länge jag satt där vet jag inte men efter en stund så kom mina vänner ut för att leta efter mig. De fann mig ju snabbt och de upplevde situationen lika komisk som jag så de stod och pekade finger åt mig och gapskrattade de med. Ingen av oss var vid sina sinnens fulla bruk, minst sagt.

Efter detta avbrott så gav vi upp för kvällen och bestämde oss för att gå på bio istället. Filmen som hette Excalibur var synnerligen usel men vi hade ganska kul ändå eftersom vi satt och kommenterade filmen i all dess uselhet så stämningen var på topp för oss. Att vi var påverkade av acetonen hade vi inte en aning om just då. Så småningom skildes vi åt och allt var frid och fröjd.

Ett par år senare så träffade jag en man som berättade om en synnerligen usel film som han sett i Linköping vid ett av sina besök där. Han berättade att hela behållningen med filmen var tre berusade gentlemän som hela tiden satt och kommenterade filmen högljutt men med en stor portion humor. Dessa tre gentlemän lyckades få hela salongen att gapskratta stup i kvarten trots filmens allvar. En av höjdpunkterna hade varit under en synnerligen dramatisk scen då det enda som hördes i salongen var ett rasslande ljud på golvet som fick alla att nästan avlida av skratt. Då insåg jag att det var oss tre acetongubbar som han talade om eftersom Per Wernholm lyckades tömma ut en hel påse mintkarameller av typen ”Cloetta Peps” över biografgolvet. Dessa karameller studsade och rullade framåt i salongen under en hel evighet kändes det som. Främlingen kunde även citera några kommentarer som jag kände igen, det var ingen tvekan om att jag varit medskyldig. Ingen av oss hade dock upplevt oss som berusade på något sätt, vi var bara på ett strålande gott humör.

Jag fick ju erkänna att jag varit skyldig till denna kvälls underhållning och jag fick bland annat en stor whisky som tack plus ett antal superlativer för våra humoristiska kommentarer och att vi räddat kvällen. Tänk vad litet aceton kan göra för att glädja den stora massan. Jag vill minnas att vi var försiktigare i fortsättningen………

/Håkan
Hmm…förklarar en hel del. Håkan är fortfarande en glad person. Om det är acetonet som ännu inte vädrats ur blodet låter jag vara osagt 🙂 … Men, det är precis den här typen av minnen förknippade med tillvaron på LFK som är utmärkta bidrag till Kontakten. Har du egna historier du vill dela med dig av är det bara att skicka ett mail till info@lfk.se.