Tomt på plattan

10846393_10203213334758839_6582929689432955886_nNu är även den sista hangaren hangaren på det gamla klubbområdet borta. I våras så demonterades den gamla servicehangaren och car-porten. Enligt den som köpte hangaren så skulle den monteras upp i Baltikum. I höstas så demonterades vår plåthangar. Den kommer att byggas upp igen på Öland. Trähangaren var tyvärr inte möjlig att demontera och bygga upp på nytt igen.

P1050564Vi började att riva trähangaren i november. Men förberedelserna startade upp i somras då vi tömde hangaren på en hel del gammalt skräp och flyttade över det som var användbart till förrådstältet på GAC. Klubbens medlemmar gjorde ett stort jobb med att ta ner isolering, eternit och elinstallation för att underlätta rivningen då rivningsfirman inte behövde ta betalt för att källsortera rivningsmassan. Ett av de största jobben var att demontera simulatorn och flytta den till en mellanförvaring innan det nya klubbhuset fanns på plats.

Vi upptäckte att hangaren var i sämre skick än vad vi hade trott. Det fanns också ett oljebaserat värmesystem som kostade klubben stora summor varje år. Hade vi haft trähangaren kvar så hade vi fått en hel del kostnader för att kunna fortsätta driften.

P1050589När rivningen startad upp så uppstod en del oväntade svårigheter. Först så råkade större delar av rivningsgänget ut för vinterkräksjuka. Sedan blåste det kraftigt ett par dagar och risken var då stor att det blåste in rivningsmateriel över taxiområdet och landningsbanan.

P1050603Men till slut så var allt borta. Till och med smådelarna var bortsopade från plattan. Därmed så har vi uppfyllt villkoret i vårt arrendeavtal att plattan skulle vara tömd senast 14-12-31.

Det sista steget i vår flytt är rivningen av klubbhuset. Den är inplanerad till april nästa år. Det innebär att vi i mars kommer att förbereda rivningen genom att plocka ut allt löst material på samma sätt som vi gjorde för trähangaren. Förhoppningsvis är då vårt nya klubbhus på plats så att vi kan flytta dessa saker direkt i stället för att mellanförvara dem i tältet.

P1050624Viktigast nu är att få till känslan i det nya klubbområdet. Här är det upp till klubbens medlemmar att göra det bästa av de möjligheter som nu erbjuds!

God Jul!

10429440_10152731507798884_4266088342134828316_nFlygskolan på Malmen försökte genomföra Julgransflygning i veckan, men blev stoppade av dåligt väder. Som tur väl så finns det andra i Linköping som inte bara jobbar gratis på helgerna, utan även betalar själva för flygtiden!

Linköpings flygklubbar genomförde igår en julgransflygning över Linköping med omnejd. Med i granen var en Saab Safir och en Bulldog från Malmens Veteranflygklubb, fyra PA-28 från Linköpings Flygklubb samt Magnus Lundells Bulldog (som används i Ava-utbildning på Linköpings Flygklubb).

Vädret var bra med endast lätt turbulens under start och landning. I luften var det lugn och fin flygning. För oss som var med och flög så ökade dessutom nöjet då vi kunde titta ner på stressade julklappsinköpare som köade i sina bilar kring Tornbyområdet.

Med ombord så befann sig även reportrar från Corren. Här är lite bilder och ett videoreportage som de tog under flygningen.

Nästa år så kan vi kanske få till en ännu större julgran då det finns många piloter och flygplan på nya plattan!

God Jul och Gott Nytt År önskar Linköpings flygklubbar!

Sista pusselbiten saknas ännu…

I fredags så tackade vi av klubbens tekniker Håkan. LFK beslutade i höstas att vi inte skulle bygga upp någon egen underhållsorganisation på andra sidan fältet efter vår flytt. I stället så kommer vi köpa upp underhållet av våra flygplan av Håkans firma IAPS. Men det är inte bara klubben som behöver nya lokaler. Även IAPS kommer förr eller senare att tvingas att flytta från nuvarande lokaler i Skywayshangaren.

En flygklubb är ett pussel bestående av många bitar. Tidigare så hade vi tillgång till alla bitarna själva. Framöver så kommer vi att fokusera oss på kärnverksamheten, d.v.s. utbildning av nya piloter, uthyrning av flygplan till FFK och Brandflyg samt medlemsflygning. Men detta går inte att genomföra om vi inte har tillgång till ett bra underhåll av våra flygplan.

Vi har i år lyckats få till bra lösningar för hangarplatser för våra flygplan, ett nytt klubbhus och en ny bränsleanläggning. Men allt detta står och faller på om det kommer att finnas underhållsmöjligheter på Saab-fältet. Om underhållet försvinner från Saab-fältet så kommer klubben att tvingas flyga flygplanen till verkstaden med ökade kostnader som följd. Vi kommer att behöva beställa teknisk hjälp för att avhjälpa fel med långa väntetider.

Kommunen har en vision för GAC-området. Det intressanta för vår klubb är hur vägen fram mot denna vision ser ut? Vilka villkor får de som vill etablera sig vid GAC? Hur stort är intresset?

Fakta är att GAC behöver en underhållsverkstad och andra mer kommersiella aktörer som har råd att utveckla området. Det behövs några som startar upp verksamheten för att andra ska lockas dit.

IAPS förhandlar just nu med kommunen. Men det finns också andra kommuner som visar intresse och där priserna för att etablera en verksamhet är betydligt lägre. Norrköping lockar med bra markpriser och med en färdig infrastruktur i form av vatten, el, fjärrvärme och kabel för Internet. På GAC saknas det både fjärrvärme och Internet och markpriserna är höga.

Hur kan de vara så höga kan man fråga sig? När klubben initialt försökte låna pengar till klubbhusbygget så var intresset från bankerna mycket lågt. De ansåg att området inte hade exploaterats tillräckligt ännu och att det därför fanns stora osäkerheter i att låna ut pengar för att bygga då man inte visste vad marken i praktiken var värd.

Nu gäller det därför för Linköpings kommun att visa var man står och gå från ord till handling. Betyder begreppet “Flyghuvudstaden” något? Klubben har fått bra stöd, men det behövs en helhetssyn för att få igång övrig verksamhet i området. Detta kan inte ligga på enskilda handläggare att bedöma, utan det måste tas policybeslut för hur man vill få igång verksamheten på GAC. Visionen måste nås steg för steg.

Idag kan inte markpriserna vara så höga som de är. Om det skulle byggas en ny järnvägsstation och om flygplatsterminalen flyttar till det planerade området så kommer värdet givetvis att stiga i framtiden. Men någon måste vara först. Om ingen startar verksamheten så kommer visionen aldrig att inträffa.

LFK kan just nu inte göra annat än att hoppas på en bra lösning. Sista pusselbiten måste komma på plats!

Tack Håkan för de år som du arbetat som anställd på LFK. Vi ser fram emot att fortsätta arbeta tillsammans, men i nya lokaler på GAC!

Ny bränsleanläggning

P1050613Idag så genomförde vi en första utbildning för att LFK medlemmar och flygplansägare på Norra Plattan ska kunna använda den nya tankanläggningen. Trots kyla och en mycket hal platta så samlades ett trettiotal medlemmar från de olika klubbarna.

Vi fick en genomgång i hur man gör daglig tillsyn. Det handlar om att dränera tanken och kolla efter eventuella skador. Innan man tankar så måste man kolla i loggboken för att se att detta är utfört. Om inte så ska den som tankar kunna göra detta själv.

Det kommer även att behövas utföras veckotillsyn samt att en gång per månad läsa av räkneverken så att vi kan fakturera de som har egna tanknycklar. Styrelsen har skickat ut en förfrågan till medlemmarna om några (4 st) kan tänka sig detta som medlemstjänst under 2015.

P1050622Sam Linde blev första LFK medlem som tankade ett flygplan, SE-IUD. Allt funkade bra. Dock så var det halt, så man får se upp. En nackdel med tankarnas placering är att plattan lutar svagt mot dräneringen som finns strax framför tankarna.  Det gäller därför att vara försiktig när man kör fram flygplanen mot tanken.

Manualer för hur man tankar finns i MyWebLog:s filarkiv. Det kommer också att finnas en manual i värmestugan i hangaren. De som ej är LFK-medlemmar kan få filerna utskickade om de har behov.

Tanknycklarna placeras på varje flygplans nyckelknippa. Denna nyckel behövs för att ge el till tankpumpen samt för att starta räkneverket.

Till och börja med så är det endast 91/96 tanken som är färdig att använda. 100LL kommer att bli klar inom kort. Fram tills dess får de som vill ha 100LL fortsätta tanka på Shell vid den gamla plattan. Observera att DA-20 och Bulldog kräver 100LL! Shell kommer dock att avveckla sin tank och det fylls för närvarande inte på mer bränsle där. Vi får tanka sär så länge det finns bränsle. Det finns med andra ord en viss risk för att vi blir utan 100LL någon vecka mellan det att Shell har tomt i sin tank och att vi får igång vår egen 100LL tank.

Klubben kommer också att gradvis gå över till 15W50 som olja till motorerna. Detta då Lycoming och Hjelmco rekommenderar denna olja när man använder 91/96. Detta då 91/96 är blyfritt och därmed saknar lite av den smörjande effekten. Dock så kommer vi att använda slut på de flaskor med W80Plus som finns i oljeförrådet.

Fördelen med 91/96 är det lägre priset. Dessutom så får vi bättre argument mot de som anser att man inte ska hålla på med motorflyg p.g.a. blyet i bränslet då 91/96 är blyfritt!

Det lägre bränslepriset på 91/96 resulterar också i att klubben kan sänka priset på uthyrning av PA-28. SE-KII kommer med full insats att kosta 950 kr/h. Även DA-20 kommer att få sänkt pris, även om 100LL inte blir lika mycket billigare. Vi planerar med 950 kr även för den nästa år.

Fördelen med egen bränsleanläggning är att vi kan spara pengar. Vi kan även få in en del pengar för klubbens drift. De första åren kommer dock inte tanken att generera något överskott då det tar ett tag att hämta igen investeringen. Nackdelen är att det blir en del extra arbete för klubbens medlemmar.

Ett stort tack till Peter Curwen som lagt ner ett stort jobb på att få igång den nya tankanläggningen.

Klubbhusflytt

5Igår så fraktades vårt nya klubbhus på plats. Arbetet flöt på bra och nu står alla moduler utom en på plats. Den sista modulen kommer att fraktas dit på måndag.

Simulatorn flyttades samtidigt och ställdes in i en av modulerna. Därmed så slipper vi bekymret med att behöva såga upp väggar för att få in simulatorn i huset.

Under helgen så pågår arbetet med att täta taket och väggarna. Sedan kommer elektrikerna och rörmokarna att se till att el och vatten fungerar.

L1010776Efter det så är det upp till oss att göra i ordning klubbhuset till något som vi önskar oss!

Klubbhuset är närmare 600 m2, vilket ger oerhörda utrymmen att bygga upp verksamheten på vårt nya klubbområde. Tanken är att vi ska ha en stor lektionssal, ett bra fikarum med kök, lörarrum, briefingrum, simulatorlokal samt eventuell några övernattningsrum för besökare och t.ex. elever som åker ner till Linköping för IR-utbildning över en helg.

L1010822Vi kommer att ha stort behov av hjälp från alla medlemmar för att få huset i ordning. Den tidigare jourplikten gjorde vi detta år om till s.k. medlemstjänst. Att sitta en helg på klubben när det är dåligt väder fyller ingen större funktion. Då har klubben betydligt större nytta av medlemmar som stöttar med att hålla flygplanen i bra skick, som hanterar bränsleanläggningen och som hjälper till att snickra på klubbhuset.

Under semestrarna när det är bra väder och vi förväntar besökare så är det dock bra med någon typ av jourverksamhet. Vi kommer därför inte att ta bort detta alternativ helt och hållet, men framför allt är det andra uppgifter som kommer att behövas framöver.

Stort tack till Nicke som har lagt ner ett enormt jobb på att få igång hangaren och klubbhuset! Nu närmar sig slutskedet där vi ser resultatet av allt jobb.

Vision och verklighet

VisionNär man rensar i skåp och lådor inför flytten så hittar man en del intressanta godsaker lite här och där. Bl.a. så hittade jag denna lilla reklambroschyr för Linköping Aviation Park Vision 2014. Eftersom slutet på 2014 nu närmar sig med stormsteg så tyckte jag att det kunde vara kul att jämföra visionen med verkligheten. Vad ville man åstadkomma och vad har vi åstadkommit idag?

Vissa saker har blivit verklighet. Men, det är mycket som fortfarande bara är visioner.

Linköping City Airport har vuxit. Numera har både KLM och SAS har dagliga flygturer till Amsterdam och Köpenhamn. Men än så är det en bit kvar till visionen med 4 direktförbindelser ut till Europa, 4 charteralternativ, 4 lågprislinjer, 4 flygbolag och 4 kommersiella flygföretag etablerade i GAC.

Den nya dragningen av järnvägen med tillhörande resecentrum har nog ett par år innan den blir verklighet. Med den politiska röran i Sverige just nu så lär det inte tas några stora beslut än på länge. Flygplatsterminalen ligger därför kvar på södra sidan av området.

Det som har längst att gå från vision till verklighet är företagsparken som bara finns på arkitekternas ritningar i detaljplanen över området.

GAC, eller General Aviation Center har dock påbörjats. Hemmabyggarna har haft sin hangar på plats i ett par år och nu kommer även LFK dit. I och med vår flytt så fördubblas antalet flygplan som är baserade där. Vi har byggt en ny stor hangar med 16 platser som nu är fylld med våra flygplan. Vi håller på att bygga ett nytt klubbhus. En ny tankanläggning med 100LL och 91/96 är snart färdig. Det kommer att bli liv och rörelse inom området.

Problemet är bara att det fortfarande saknas kommersiella aktörer. Privatflygare i all ära, men vi har inte särskilt gott om pengar. Varenda öre vi har går till att få verksamheten att gå runt.

Det behövs därför en ekonomisk motor i området. Om det kommer dit något större kommersiellt flygföretag så kommer det att automatiskt dra med sig andra aktörer som på egen hand inte klarar av att etablera sig i området. T.ex. skulle både Linköpings Tekniska Högskola och Anders Ljungstedts Gymnasium kunna vara intresserade av att koppla sina flygtekniska utbildningar närmare flygverksamheten.

På GAC finns numera många flygplan som skulle kunna nyttjas i deras utbildningsverksamhet. Malmslätt ligger i och för sig närmare dessa skolor i dagsläget, men eftersom det är en militär flygbas så är det svårt att få bedriva civil flygverksamhet där, något som borde vara fullt möjligt på Saabfältet. Närheten till den största flygtekniska arbetsplatsen i Linköping och Sverige, d.v.s. Saab borde också vara attraktivt.

Jag hoppas på att den uppsving som vi nu ser på GAC kommer att resultera i att det dyker upp fler aktörer på området. Det kommer att höja värdet på marken i området och göra det lättare för nya företag att få lån för att bygga upp verksamheter där. En positiv uppåtgående spiral som skulle kunna dra nytta av den verksamhet som LFK nu har dragit igång. Visionen finns. Nu gäller det bara att göra verklighet av den!