Arbete pågår

NamnlösEl och VVS är nu inkopplat i det nya klubbhuset. I helgen kommer arbetet med att göra i ordning första delen av klubbhuset att starta upp. Det rör sig om en vägg för att göra en korridor mellan fikarummet och simulatordelen utan att behöva gå igenom klassrummet. Det är också en dörr som ska tas upp vid nya lärarrummet samt en annan som ska sättas igen. Ta gärna med er lite verktyg och hjälp Jonna att få i ordning på klubbhuset så att det passar för utbildning.

Simulatorn och gästrum är saker som kommer att göras i senare etapper när vi får tid och råd.

Flytten har som vi har meddelat tidigare ätit upp stora delar av LFK kassa. Vi har därför kallat till ett extra medlemsmöte den 15/2 där vi ska diskutera konsekvenser av detta. Bl.a. måste vi fundera på en ny strategi för att kunna finansiera den planerade förnyelsen av våra skolflygplan.

Planerna på en terrass på taket kommer vi att få skjuta upp en tid framöver. Vi har fått en offert på ca 300.000 för att göra i ordning en parkering, men kommer att avvakta detta. Tills vidare får medlemmar och besökare parkera längs med vägen.

Vi tittar på lösningar för att få till en ändring av staketet mot hangarområdet samt en port in till bygglokalen. Segelflygsklubben är mycket intresserad av att vara med och få igång en lösning för detta så att de kan arbeta med sina flygplan på vintrarna.

02  Klubbhus 1943Ett mycket tufft beslut som vi har varit tvungna att ta ta är att inte flytta med den s.k. “Rundeln” på det nuvarande klubbhuset. Detta är en av de äldsta delara av klubbhuset som varit med sedan början av 40-talet och som från början stod inne på Saab flygprovavdelning. Vi ville flytta med den till nya klubbhuset för att bevara en del av vår historia samt känsla från det nuvarande klubbhus. Men har man inte pengar så får man tyvärr göra avkall på sådana planer. Nu kommer vi i stället att erbjuda er medlemmar att ta till vara på denna veranda i samband med att vi river det gamla klubbhuset i april.

Även om detta är tuffa beslut så har vi i varje fall mycket snart ett mycket bra klubbhus och det är upp till oss medlemmar att avgöra hur det ska inredas och tas i drift. Söndagen den 15/2 så är ni välkomna att titta på klubbhuset och diskutera vägen framåt! Sedan får vi bo in oss ett tag för att känna vilka behov vi har av att anpassa lokalerna ytterligare efter verksamheten.

Ny bränsleanläggning på ESSL!

10312701_10205876115806746_1520912001562166147_nNu är det officiellt. Vi hade fått förhandsinformation om att den gamla bränsletanken skulle finnas tillgänglig fram tills att dess den tömts, men på den gamla Shelltankstationen så finns numera en lapp uppsatt som säger att den är avstängd och att det från 1/1-2015 enbart är LFK bränsleanläggning på Norra Plattan/GAC som kan erbjuda besökare AVGAS.

Följande NOTAM har getts ut:

-  FUEL 100LL ONLY AVBL AT AERO CLUB APRON NORTH RWY BY TWY L. 
REFULLING AVBL AFTER PPR TO LINKOPINGS AIR CLUB CONTACT 
TEL +46(0)134737803 OR E-MAIL INFO(AT)LFK.SE
FROM: 01 JAN 2015 00:00   TO: 30 MAR 2015 10:00 EST      ES/B3773/14

AIP och Svenska Flygfält kommer att uppdateras inom kort med nya bilder på klubbhusområdet och instruktioner för hur man kan beställa bränsle.

NOTAM:en anger bara skillnaden mot AIP. LFK erbjuder nu både 91/96 och 100LL. Märk väl att våra DA-20 och Bulldog ENBART skall tankas med 100LL! De flygplansägare som är fast baserade kring ESSL har erbjudits att få egna nycklar till tankarna. Det finns tankningsinstruktioner i skåpet på tankarna, i värmestugan i hangaren samt i filarkivet på MyWebLog.

Att klubben numera hanterar bränslet själva innebär att vi kan sänka flygtimpriserna. Det innebär dock ett visst merarbete för klubbens medlemmar. Den som kommer först varje dag måste göra daglig tillsyn, inklusive att dränera tanken och skriva upp detta i tankens loggbok. Några medlemmar kommer att få göra sin medlemstjänst med att utföra veckounderhåll samt månatliga avlösningar av tankmätarna.

Vi måste dessutom hantera försäljning av bränsle till externa kunder. Eftersom det krävs PPR för att landa på ESSL så lär det inte dyka upp besökare utan att vi blivit förvarnade. I värmestugan finns instruktioner för hur man säljer bränsle till externa kunder samt hur man tar betalt med kontokort.

Säkerheten är mycket viktig. Det finns brandsläckare och nödströmbrytare för anläggningen. Vi har genomfört säkerhetsutbildning för medlemmar i de klubbar som är baserade på fältet. De som missade utbildningen får en ny chans under vårens flygsäkerhetsgenomgångar samt kan läsa in sig på egen hand med hjälp av instruktionerna på MyWebLog. I värmestugan finns också LFK instruktioner för hur man skall agera vid en olycka. Dessa instruktioner har uppdateras avseende bränsleanläggningen.

God Fortsättning!

2014 var ett tufft år för klubben. Vi har genomfört se största förändringarna sedan klubben bildades för 80 år sedan. Vi har sålt ytterligare ett flygplan. Hangarerna har rivits och en ny hangar har uppförts. Ett nytt klubbhus finns på plats och kommer snart att tas i bruk. Klubbens fast anställda personal har minskats och den egna flygverkstaden har lagts ned. Vi har byggt upp och tagit en ny bränsleanläggning för 91/96 och 100LL i drift.

En av konsekvenserna av allt flyttstök har varit att flygtidsuttaget har minskat kraftigt under året. Dock så har vi klarat av dessa utmaningar med en hyffsad ekonomi även om vi ännu inte sett alla kostnaderna i samband med uppförandet av det nya klubbhuset.

Men nu är det dags att titta framåt. 2015 bjuder på många nya möjligheter.

Tack vare övergången till 91/96 så kommer vi att kunna sänka flygtimspriserna rejält. För första gången på länge kan vi erbjuda medlemmar att flyga för mindre än 1000 kr/h! Detta kommer förhoppningsvis att leda till att klubbens medlemmar flyger mer. Om flygtidsuttaget ökar så kan vi kanske ytterligare sänka priserna då de fasta kostnaderna kan slås ut på fler flygtimmar. Början till en positiv spiral!

Vinterns IR-utbildningen är fullsatt! LFK är en av få klubbar i Sverige som har ett ATO och som kan utbilda elever för Enroute IR och Competence Based IR. Jag ser verkligen framåt att fortsätta ha fullsatta kurser. Nu ska vi bara se till att få igång vår simulator i det nya klubbhuset.

Den 5-7 juni så kommer EAA Fly-In att arrangeras på Saab-fältet. LFK har valt att inte deltaga i själva planerandet inför arrangemanget, då vi måste fokusera på att få igång vårt nya klubbhus, inklusive rivning av det gamla klubbhuset och flytt av utrustning till det nya. Arrangemanget sköts i stället av hemmabyggarna i Linköping, Malmens Veteranflygklubb, Linköpings Segelflygklubb och Linköpings Fallskärmshopparklubb. Men LFK kommer att i samband med Fly-In att arrangera en invigning av det nya klubbhusområdet inklusive en invigningsfest på kvällen som vi samplanerar med EAA Fly-In.

Avancerad flygning och roteflygning. LFK kommer att låna in MVFK:s Bulldog SE-MEK. Det innebär att vi kommer att ha ett flygplan till uthyrning till medlemmar som vill flyga avancerat. Vi kommer också att med dessa flygplan kunna erbjuda utbildning i roteflygning. Detta är också sätt att kunna höja ribban för vad man kan göra i luften. Nya utmaningar skapar nytt flygintresse!

Tävlingsverksamhet. LFK har genom åren haft stora framgångar inom flygsport. Vi kommer att under året fortsätta arrangera klubbtävlingar som förberedelse på deltagande i SM i precisionsflygning. Förhoppningsvis är detta också något som kan få fler medlemmar att börja flyga mer aktivt.

Klubbaftnar. Vi kommer att arrangera säkerhetsutbildningar under våren. Utöver detta så har vi ett antal inplanerade medlemskvällar med olika innehåll som bör passa de flesta medlemmars smak.

Jag hade inför 2014 en del tankar som jag hoppades kunna förverkliga under året. Tyvärr så var det inte möjligt att hinna med då fokus låg på annat. Därför så kommer jag att försöka realisera dem under detta år.

Ungdomsutbildning. En förening står och faller med tillförseln av nytt blod. Här måste vi hitta sätt att göra det billigare för ungdomar att börja flyga. Jag har pratat en hel del med Linköpings Segelflygklubb om möjliga samarbeten. Segelflyg är en naturlig väg in i flygvärlden. Steget efter detta är LAPL som LFK numera kan erbjuda. Jag hoppas på att vi kan få tillstånd att ett par gånger per år bedriva segelflygverksamhet på Saab-fältet. Det finns också möjligheter till ekonomiska bidrag från Motorsportförbundet om man bedriver ungdomsverksamhet.

Rally. Förra året blev det ett Mini-Rally över en dag. I år har jag tänkt mig ett längre Rally över ett par dagar där klubbens medlemmar åker ut och besöker andra klubbar runtomkring i Sverige. Jag tror att detta är ett sätt att få igång medlemmar som kanske har tappat lite av suget på flygning då det flyger lite och kanske inte kommer upp i luften för annat än en sväng kring fältet och då anser att kostnaderna inte motsvarar nöjet. Genom att tillsammans åka ut på långresor så delar man på kostnaderna och kan luta sig på de övriga medlemmarnas flygkunskaper för att pröva på nya utmaningar och öka sina egna flygkunskaper.

En ytterligare utmaning som vi står inför i närtid är uppfräschning av flygplansparken. VI måste dock vänta tills vi har sett alla kostnader i samband med flytten så att vi vet vad ekonomin medger.

Tills vidare så önskar vi i styrelsen alla medlemmar ett Gott Nytt Flygår 2015!