Första flygterminalen (uppdaterad)

P1030088Nu när det snart är över för vårt gamla klubbhus så är det nyttigt att titta tillbaka i historien. En sak som jag tror många av de nyare medlemmarna inte är medvetna om är att LFK klubbhus faktiskt användes som terminal för de första flyglinjerna som trafikerade på Saab-fältet.

10108921979 började göteborgsbolaget AMA-flyg (Aero Marketing AB) eller AMA Air Express, att flyga reguljärt från Saab-fältet. Först 17 september 1987 invigdes en separat flygterminal. Under denna period användes alltså LFK klubbhus som passagerarterminal!

1270888FTrafiken från Saab började i mindre skala med Cessna 402 och gick sedan över till Fairchild Swearingen Metroliner.

För att klara av att hantera passagerarna så byggdes det en handikappramp in till klubbhuset. Det fanns en incheckningsdisk till höger om nuvarande ingång. Passagerarna fick sedan sitta och vänta där det fanns plats i klubbhuset. Säkerhetsrutinerna som infördes efter 9-11 låg många år framåt i tiden…

AMA var inblandade i ett par incidenter på Saab-fältet. Vid ett tillfälle fick man buklanda med SE-IMD på bana 29 och kanade genom staketet i banändan. SE-IMD reparerades senare vid FFV i Malmslätt och var tillbaka i luften efter något år. Vid ett annat tillfälle låg man i holding i 30 minuter innan man lyckades få ut stället.

Det har varit många turer fram och tillbaka med svenska flygbolag, inte minst AMA-flyg. 1986 köptes AMA-flyg upp av Sahlensfären och bildad bolaget Salair. 1989 startade Salair den första utlandslinjen från Linköping till Köpenhamn. 1991 köptes Salair upp av Avia och 1992 så köpte Sahlensfären tillbaka Avia (inklusive Salair) och 1993 bytte det gemensamma bolaget namn till Skyways. 2009 såldes den flygoperativa verksamheten, Avia Express av från Skyways och blev en del av Ihor Kolomojskyjs verksamhet tillsammans med bl.a. Cimber Steriling. Under den tiden så var det stora ekonomiska problem och man sade bl.a. upp hela den svenska pilotkåren för att kunna hyra in billigare piloter från Danmark. 2011 återupptog Skyways flygtrafiken genom uppköp av City Airline och man gick sedan ihop med Cimber Sterling under det gemensamma namnet Skyways. Maj 2012 gick så Skyways i konkurs och en rörig period i svensk flyghistoria avslutades.

En av resterna av denna epok är den s.k. “Skywayshangaren” som numera ägs av Saab.

LFK har varit en del av svensk flyghistoria allt sedan klubben bildades 1933. Under perioden 1979-1983 så var LFK även en del av svensk civiltrafik.

Läs även i Sture Bjelkåkers uppsats, “Flygklubben vid Saab“.

Uppdaterad 15-01-23, 05:45

374020_4870516727364_913632166_nHåkan Olsson och Fredrik Lagerqvist bidrog med lite mer material och bilder.

Från LFK 50-årsjubileum och den stora flygdagen på Saab så ser vi AMA-flygs flygplan uppställda framför LFK klubbhus. Fotot togs av Gert Böll.

I tidningen Mach nr 13 från 1983 så fanns ett längre reportage om AMA Air Express. Vid den tiden hade man tre Cessna 402 och två Metroliner i sin flotta. Man hade också byggt en liten “Commuterterminal” för sina passagerare som då inte behövde använda klubbhuset längre.

I december 1978 fick AMA koncession på linjen Linköping – Göteborg. I september 1979 förlängdes linjen till Norrköping. I december 1981 började man flyga på linjen Linköping – Bromma. Februari 1983 började man flyga utrikes till Aalborg.

10403219_10152714987908030_1777811859537756487_n

603872_10152714988883030_2600726175767410059_n

10952131_10152714989983030_7004317414143821481_n

Bellancaaffären

BellanmcaSE-LCUNär vi tömde postlådan i slutet av förra veckan så låg det där ett brev från Länsstyrelsen i Östergötland. Det visade sig vara ett mycket positivt besked. LFK har fått den säkerhet som klubben deponerade på Länsstyrelsens konto i samband med den s.k. “Bellanca- eller Decathlonaffären” återbetald! Äntligen så dras det sista strecket i denna sorgliga historia.

Jag har suttit och bläddrat igenom gamla nummer av “Kontakten” för att försöka förstå händelseförloppet kring klubbens Bellancaanskaffning.

Genom alla år i klubben har valet av nya flygplan varit en lång och svår process. I slutet av 1998 så bestämde sig klubben för att de flygplan som flögs för lite, d.v.s. MFI-9 SE-XIS och MFI-15/Saab Safari SE-ILB skulle säljas för att ge ekonomiskt utrymme för en nyanskaffning.

Valet föll på en Bellanca “Super Decathlon”. Den 12 september 1998 så lånades två Bellancor in från Botkyrka Flygklubb för att ge medlemmarna möjlighet att provflyga den tänkta flygplanstypen. Fördelarna låg i att det kunde användas för avancerad flygning, bogseringsflyg och även som ett bra reseflygplan då marchfarten var högre än en PA-28 Archer.

Parallellt med Bellancan diskuterades även anskaffning av en reseflygmaskin där Piper Saratoga var en av de tänkta kandidaterna. Den skulle ersätta en av Archrarna. Klubben köpte också in plåthangaren för att få plats för de nya flygplanen.

Ett antal medlemmar som hade erfarenhet av typen uttalade sig mycket positivt inför anskaffningen. Det samlade intrycket var att den var lättlandad för att ha sporrhjul och mycket trevlig som avamaskin.

Man valde slutligen att behålla MFI-15 då man trodde att Bellancan snarare skulle konkurrera ut klubbens PA-18 Supercub SE-KEG (som fortfarande finns kvar i klubbens ägo…).

I december 1998 så lades en beställning på en Super Decathlon från den dåvarande tillverkaren American Champion Aircraft Corporation. Det visade sig samtidigt att det inte gick att avbryta försäljningen av klubbens MFI-15 som hämtades av de nya ägarna i januari 1999 för transport ner till EEHE Uetersen väster om Hamburg. Försäljningen av MFI-15 resulterade i en hel del kritik från medlemmarna då de ansåg att klubbstyrelsen inte följt medlemmarnas åsikter från det allmänna klubbmötet.

Bellancan planerades att levereras redan i slutet av maj 1999. Från fabriken så skulle Bellancan packas ner i en container för leverans. Men under ferryflygningen från fabriken så fick den nödlanda med skador som följd!

I slutet av juli 1999 så levererades flygplanet till Sverige, men det visade sig vid leveransinspektionen att skadorna var allvarligare än vad man trott vid inspektionen i USA.

I september 1999 hölls en särskild medlemsinformationskväll där styrelse meddelade läget avseende de juridiska komplikationer som uppstått. Tyvärr så säger artikeln i Kontakten inte mycket om vad som sades. Grundproblemet var dock att flygplanet var oförsäkrat vid leveransen från tillverkaren. Vem var skyldig? Tillverkaren, generalagenten Scandavia i Sverige eller LFK?

Då Scandavia vägrade att stå för skulden att flygplanet inte var försäkrat under leveransen till Sverige så tvingades LFK att i december 1999 lämna in en stämningsansökan och den 23 januari 2000 var det dags för en förberedande förhandling i Stockholms Tingsrätt.

Bellanca i ContainerParallellt med detta beslöt klubben om att Bellancan skulle repareras för klubbens egna pengar hos tillverkaren i USA. Flygplanet fraktades med båt från Göteborg den 21 februari 2000 till Halifax i Canada. Vidare med tåg till Chicago och därefter till fabriken i Rochester, Wisconsin. Den bedömdes vara klar för leverans i slutet av juni 2000.

Reparationen tog längre tid än planerat, så leveransen skedde först den 26 september 2000 i en container som lastades av utanför klubbhuset. Registreringen blev SE-LCU. Fredagen den 13 (!) besiktades hon av Luftis. Kön av intrsserade medlemmar som ville flyga in sig var då lång. Den 17 november 2000 så flög SE-LCU för första gången i LFK regi.

Rättegången i Bellancaaffären innebar att klubben under en längre tid avstod från nyköp av flygplan, då det var osäkert kring ekonomin beroende på hur utslaget blev i rättegången.

Leverantören SSAC – Scandinavia Scandinavian Aircraft Corp gick sedermera i konkurs och därför så fick LFK inga pengar för de kostnader som uppstått i samband med reparationen av det skadade flygplanet. I början av 2003 ansåg LFK styrelse att det inte längre gick att göra mer för att få tillbaka klubbens pengar.

Totalt tog ärendet fem år att driva igenom den juridiska byråkratin. LFK vann rättegången i Stockholms tingsrätt. Det överklagades då till Svea Hovrätt där leverantören vann. Slutligen togs det upp i Högsta Domstolen som dock valde att inte bevilja prövningstillstånd och därmed skulle LFK betala rättegångskostnaderna. Frågan var bara till vem då leverantören inte längre fanns kvar. Därför sattes pengarna in på Länsstyrelsens konto i avvaktan på att någon skulle kräva utbetalning. Åren gick och pengarna togs aldrig ut från kontot. Det är de pengarna som nu återbetalats till LFK.

Bellancan hade sina brister.  Bl.a. var maxvikten vid avancerad flygning begränsad. Så när utbildning med lärare genomfördes så låg maxvikten för eleven på ca 80 kg.

Den sista tiden flögs Bellancan inte så mycket. Bl.a. p.g.a ett halvårs stillestånd efter motorproblem. 2008 togs så beslutet om att sälja Bellancan och en PA-28 Cadet för att ge utrymme för nyanskaffning. SE-LCU hamnade i Norge med ny registrering LN-LCU där hon fortfarande flyger, se film nedan. Även den sista Cessnan, SE-IFX såldes. Resultatet av denna nyanskaffning blev två Diamond DA-20, SE-MEB och SE-MEV. Ytterligare en omtvistad affär där vi haft problem med leverantörens stöd vid skador.

Tyvärr så har LFK flygplansaffärer inte alltid varit lyckade. Tittar vi på våra senaste flygplansanskaffningar så har vi efter en i sammanhangen kort tid tvingats sälja både SE-LBV, vår M20J Mooney och SE-MEV, en av våra Diamond DA-20, då de inte hyrts i tillräcklig omfattning av medlemmarna. Erfarenheterna från dessa uppköp av flygplan är något vi bär med oss inför nästa flygplansköp. Inte minst att se till att det alltid finns försäkring!

LFK har efter Bellancan inte haft något eget flygplan godkänt för avancerad flygning som medlemmarna kan hyra själva. Den Bulldog som används i Ava-utbildningen har bara varit inhyrd för utbildning. Inom kort ska vi dock i samarbete med MVFK kunna erbjuda deras Bulldog, SE-MEK även för hugade LFK-medlemmar!

Återbetalningen kunde inte komma lägligare. Klubben behöver alla pengar vi kan få fram för att få ekonomin för uppförandet av det nya klubbhuset att gå runt.

Nu kommer bytet av våra PA-28 att dra ut en smula på tiden p.g.a. den ekonomiska situationen efter klubbhusbygget, men vi planerar att ta itu med detta så fort vi bara fått ordning på klubbens verksamhet på norra sidan av ESSL!

LFK i backspegeln del 1 (uppdaterad)

615615_10151083909698176_2133488420_o

I samband med vår flytt till andra sidan fältet så är det viktigt att komma ihåg vår historia. Genom åren har det hänt både det ena och andra.

53999En intressant händelse som är värd att komma ihåg då den visar på vikten av att förankra flygplan när de står utomhus under längre perioder är när klubben råkade ut för att två Cessnna 152 SE-IFX och SE-IFY den 16 november 1988 vältes på rygg av en stormby som drog förbi. Bilder på denna händelse dyker upp då och då på Internet. Bl.a. så diskuterades den för något år sedan på klubbens Facebooksida.

480441_10151083910613176_1922978944_nI “Kontakten” nr 7 1988 så kan man läsa att skadorna var så allvarliga att man först inte visste om de gick att reparera. För att klara av skolverksamheten så beslöt man att hyra in en extra Cessna 152.

IFX och IFY reparerades i Danmark. I samband med reparationen så installerades long-range tankar i IFX. Se nr 1 1989. IFY såldes senare till England och havererade där.

Kanske var det denna händelse som var spiken i kistan för Cessnaperioden hos LFK. I nr 8 1988 så berättades det om klubbens inköp av SE-IUD, klubbens första PA-28 Archer! Som bekant så finns hon fortfarande kvar i tjänst.

Detta var en tuff tid för klubben. I början av 1989 havererade klubbens MFI-15, SE-XCF med två medlemmar som omkom. Trots detta producerades det över 4000 h flygtid under åren!

På vår hemsida finns massor av gamla nummer av “Kontakten”. Vi saknar fortfarande några exemplar, så har du något liggande i din garderob som inte finns med i arkivet så hör av dig till klubbstyrelsen.

Läs även berättelsen om när SE-IFX och SE-IFY tillsammans med klubbens tredje Cessna SE-IFZ transporterades hem till Sverige, den s.k. “Operation XYZ“.

Uppdaterad 15-02-16, 20:43

Sture Bjelkåker kom med lite information om orsaken till att LFK valde att gå över till Piper som leverantör av flygplan till klubben. Det var helt enkelt så att Cessna under 80-talet lade ner sin produktion av småflygplan. Därmed så ansåg klubben att det skulle bli svårt med fabriksstöd, reservdelar m.m.

Klubbens mekaniker Kalle var dock i det längsta motståndare till lågvingade flygplan, då han tyckte att de var svårare att underhålla då man inte kom åt undersidan av vingarna samt landställen lika lätt som på en Cessna.

Provflygarskola i USA

På årets första medlemskväll så kom Marcus, en av provflygarna på Saab, och berättade om sin utbildning till provflygare som han genomförde nyligen på US Navy Test Pilot School på NAS Patuxent River i USA.

Kursen inleddes med att han fick en snabbutbildning på amerikanska flygvapnets skolflygplan T-38 “Talon”. Det är ett gammalt flygplan som inom snart kommer att ersättas av T-X, som Saab tillsammans med Boeing hoppas på att får leverera i framtiden förutsatt att de vinner den pågående upphandlingen.

T-38 är ett gammalt flygplan som inte är helt enkelt att landa. Sänker man farten för mycket på finalen så har motorn inte dragkraft nog att kunna övervinna motståndet. Enda lösningen i det läget är att sänka nosen och öka farten, vilket är svårt under landning. De små vingarna kräver hög landingshastighet och lång bana.

Marcus fick smaka på den amerikanska utbildningsmodellen som han bedömde som mycket effektiv, men också opersonlig. Den är skapad för att årligen snabbproducera tusentals piloter. Man får ut en dator med utbildningsplan och möter sin instruktör först vid simulatorn. I Sverige har flygeleverna ett mycket mer personligt förhållande med sin flyglärare. Å andra sidan utbildas bara ett tiotal elever per år, så då kan man kosta på denna metodik.

Efter T-38 så blev det utbildning på T-6 “Texan II”. Den finns i en A-modell med mer analog kabin och en B-modell med Head-Up display och glaskabin. Den senare modellen bedöms av alla, inklusive flyglärarna, som mer svårhanterad då användarinterfacet är mycket krångligt. Piloterna lägger på extra bränsle för att hinna med att knappa in alla inflygningsdata som krävs inför landning.

När denna grundutbildning var avklarad så var det dags för själva testflygutbildningen. Där varvades teoretisk utbildning inom reglerteknik m.m. med praktiska flygprov av olika flygplansmodeller för att testa olika egenskaper. Mest rörde det sig om äldre flygplan, då dessa flygplans styrsystems egenskaper inte döljs av digitala styrsystem. Det är då lättare för en testpilot att kunna bedöma själva flygplanet och inte datormodellerna.

Under utbildningen så hann Marcus med att få flyga MIG-15, B-25 “Mitchell”, DHC-2 “Beaver”, F/A-18 “Hornet”, F-16 VISTA med vektorstyrning m.m. Totalt blev det ett tjugotal olika flygplanstyper. Tanken är att eleverna ska få testa flygplan med varierade egenskaper för att få praktisk kunskap om vad som är bra och vad som är dåligt. Eleverna lär sig att skriva en testplan och identifiera intressanta egenskaper för att sedan kunna redovisa det i en testrapport där slutsatsen ska vara om flygplanet är OK för den roll den är tänkt att ha.

Som examenarbete så fick Marcus äran att som en av få piloter i världen få flyga ett av världens hemligaste flygplan, U-2. Denna flygning skedde från Beale Air Force Base där allt amerikanskt spionflyg är baserat.

U-2 var tänkt att gå i pension för flera år sedan, men RQ-4 “Global Hawk” som är den UAV som var tänkt att ersätta U-2 har inte fungerat så bra som man önskat och det är faktiskt billigare med bemannat flyg. Därför så fortsätter USA att operera U-2 fram tills dess att en lämplig efterträdare finns tillgänglig.

U-2 är tänkt att flyga på mycket höj höjd, vilket ger en hel del olika utmaningar. Bl.a. så är det mycket liten skillnad mellan minfart där flygplanet stallar och maxfart där vingarna kommer in i Mach-kritisk fart, s.k. “Coffin Corner”. Bägge effekterna kan leda till mycket svåra skador på flygplanet. Marcus fick flyga den tvåsitsiga varianten, men för att kunna testa flygplanets egenskaper så fick han tillstånd att stänga av det elektroniska styrsystemet, något som hans instruktör i baksits fasade för. Han hade aldrig gjort detta under sin operativa karriär som U-2 pilot.

Den höga höjd som U-2 opererar på kräver att piloten har astronautdräkt på sig. Trots att flygplanet har tryckkabin så blir kabintrycket så lågt att vatten kokar i normal kroppstemperatur. Skulle man öppna visiret på hjälmen på hög höjd för att t.ex. klia på näsan så skulle det få katastrofalt resultat. Inget för folk med tvångstankar med andra ord.

Inför passet så ska piloten andas ren syrgas under en längre tid för att undvika trycksjuka. Han får hjälp att sätta på sig utrustningen och det kommer hela tiden medicinsk personal och ställer frågor om hur han mår och vad han åt till frukost.

Under starten så följer en bil med i hela startförloppet för att säkerställa att ingenting går snett. Accelerationen är kraftig och det gäller att direkt efter start stiga med 30 graders stigvinkel för att inte nå maxfart. Sedan går det snabbt upp till hög höjd. När han passerar upp över alla civila luftrum så slås transpondern av för att inte avslöja hemliga data som höjd och fart.

På högsta höjd, som fortfarande är hemlig, så är en U-2 halvvägs ute i rymden. Himlen är svart och horisonten böjer sig.

Landningen är ett kapitel för sig. En U-2 påverkas liksom ett segelflygplan kraftigt av termik. Bromsarna är obefintliga. Är farten för hög så vill flygplanet inte landa. Tekniken bygger på att sänka till en viss landningsfart och sjunka ner till ca två fot över banan. En följebil kör bredvid flygplanet och meddelar exakt höjd till piloten. På den höjden så drar piloten sedan av gasen och stallar ned flygplanet i backen. (Se sista filmen nedanför för ett par exempel på hur svårt det är att landa U-2).

U-2 har två par huvudhjul i tandem under kroppen. Vingarna har stödhjul som släpps i starten. Precis som ett segelflygplan så kommer därför ena vingen att efter utrullning vika sig ner och glida på backen innan flygplanet till slut stannar. Då kommer ett team av tekniker fram till flygplanet och sätter på stödhjul så att flygplanet kan bogseras in till hangaren.

Tack Marcus för en mycket bra föreläsning! Detta blev en av de sista medlemsaktiviteterna i det gamla klubbhuset. Förhoppningsvis så blir det många fler i vårt nya klubbhus när vi börjar nyttja det i mitten av mars. Den 18 mars är nästa klubbkväll inplanerad i det nya klubbhuset. Även då handlar det om provflygning. Denna gång är det en pensionerad provflygare som kommer att berätta om historier från sin karriär som provflygare.

Läs mer om utvecklingen av U-2.

Hågkomster från ett fjärran liv 1983

Namnlös2På Julafton brukar Benjamin Syrsa få kort med berättelser från gångna tider. I min mailkorg så damp det precis ned ett sådant med titeln “Hågkomster från ett fjärran liv 1983“. Kortet är från 1983 och avsändarna flygnördarna Per och Håkan.

Berättelsen handlade om deras resa till England strax efter att de fått sitt flygcertifikat. Med på resan var klubbens nestor Sture Bjelkåker samt Anders Svensson.

Det som slår mig är att det var så enkelt på den tiden. Varför planera i månader inför en flygning när man lika gärna kan besluta sig under en god middag en helg och resa veckan efter? Det är precis så det ska vara att ha ett flygcertifikat. Frihet att ta sig dit man vill och på det sätt som är roligast, d.v.s. bakom spaken eller ratten i ett eget flygplan. Givetvis ska en god flyghistoria innehålla inslag av skrönor som kan berättas vid baren under kommande flygarfester.

Per och Håkan har vuxit upp i LFK. Först som flygintresserade grabbar som hängde runt klubben och som hjälpte till med tvätt av flygplan och annan grovgöra bara för att kunna tigga till sig ett flygpass eller två. Var finns liknande flygintresserade ungdomar idag? Ett av styrelsens mål för LFK under 2015 är att starta upp någon typ av ungdomsverksamhet. Jag är helt övertygad om att allmänflygets vara eller inte vara i framtiden hänger på detta.

Jag rekommenderar därför alla klubbmedlemmar att läsa denna lilla berättelse och inte bara se den som en historia som berättar hur mycket bättre det var förr, utan även som inspiration för hur vi skulle kunna få det igen! Jag tycker personligen att det vore mycket trevligt om vi medlemmar i Linköpings Flygklubb kunde få till ett Rally under sommaren där så många som möjligt tar ett par av klubbens flygplan och reser runt i Östersjöregionen. Varför inte ned till Danmark och sedan följa baltiska kusten upp mot Finland och sedan tillbaka till Sverige via Åland? Eller en resa längs med norska kusten och flyga i fjordarna?

För mer inspiration läs om Pers resa till Palanga i Litauen eller om min och Peters resa till Ottfjället i närheten av Åre. I det historiska arkivet finns också ett antal berättelser från Rallyn i början av 80-talet.

P.S: Stort grattis till Per Wernholm. Spolingen på bilderna i reseberättelsen som också går under benämningen “Dykarn” fyller idag 50 år. Han har dock inte glömt bort sitt flygintresse och är en av klubbens flygtidsgamar med allt vad det innebär!

EAA Fly-In inställd!

EAA har nu meddelat att man inte kommer att arrangera någon Fly-In på Saab-fältet. Trist, mycket trist. LFK var inte med som arrangör av EAA Fly-In då vi ansåg att vi hade för mycket att göra under våren med att få ordning på klubbhuset. Dock så hade vi planer på att arrangera en invigning av området i samband med EAA Fly-In samt en gemensam fest på kvällen. Alla besökande flygplan på EAA Fly-In skulle sätta extra flygstämpel på invigningen av LFK nya lokaler.

Orsaken till att EAA nu valde att ställa in arrangemanget på Saab-fältet var att det ur säkerhetssynpunkt inte var möjligt att ställa upp flygplan längs med banan. På GAC-plattan så ryms det en hel del flygplan, men behovet för en EAA Fly-In var bedömt större än så.

Varför är säkerhetskraven så höga för en Fly-In kan man fråga sig. Det många glömmer bort är att Saab har sin Gripentillverkning på andra sidan banan. Därför är säkerhetsnivån alltid hög, inte bara under en Fly-In. Detta är något som vi på LFK ibland får kommentarer om då en del piloter som begär PPR inte förstår varför de inte kan komma och landa när som helst när tornet inte har öppet. Det är inte bara eventuellt industrispionage som är hotbilden utan även militanta fredsaktivister som OFOG som är beredda att åstadkomma stor skadegörelse för att få fram sina åsikter.

LFK har ett mycket bra samarbete med Saab. De har stöttat oss oerhört mycket i samband med byggnationen av vårt nya klubbhus. Utan det stödet hade LFK inte klarat av flytten till GAC. Klubben har historisk starka kopplingar till Saab allt sedan LFK 1933 bildades av anställda vid ASJA, F3 och CVM. Denna koppling finns kvar än idag. Många Saab-anställda flyger på LFK och LFK utbildar även Saab-ingenjörer som vill ha extra praktisk flygkompetens.

Vi har många fördelar av att vara på samma flygfält som Sveriges största flygindustri. Nackdelen är dock att vi inte har lika lätt som klubbar på ett mindre civilt fält att ta emot besökare.

Invigningen med tillhörande hangarfest kommer LFK nu i stället att arrangera på egen hand. Vi kommer också att flytta på datumet en smula så att vi inte krockar med eventuell EAA Fly-In på någon annan flygplats.