Höstmöte 2017

I onsdags så var det dags för LFK höstmöte 2017 och med det även val av nya styrelsemedlemmar.

Nicke inledde mötet med en översikt av vad som hänt i klubben under året, där SM-arrangemanget och Berlinresan givetvis var några av höjdpunkterna.

Klubbens flygplan har fungerat bra under året. Alla är nu uppgraderade med Mode S transponder. Under hösten så kommer PA-28:orna att uppgraderas med ny avionik för att klara av kravet på 8,33 kHz frekvensseparation. Arbetet med att köpa in en ny PA-28 pågår för fullt, men ännu så har man inte hittat något passande objekt. Klubbens PA-18 är fortfarande under renovering och styrelsen söker efter någon som kan ta hand och leda arbetet.

Klubbhuset blir allt mer iordningställt. Klassrummet har döpts efter Sture Bjelkåker som avled under året. Simulatorn är driftsatt och kommer att certifieras för att använda i utbildningen. Även utsidan börjar komma på plats. Gräsmattan vid rampen upp mot bygglokalen är på plats och arbete pågår med att sätta panel längs med grunden.

Saabfältet kommer att byggas om de närmaste åren och klubben driver frågan om att i samband med detta även anlägga ett 800 m grässtråk vid sidan om den ordinarie banan.

Under perioden sedan vårens årsmöte så har tre elever gått EK, Karl-Johan Drufva, Tommy Landberg och Bagdan Zamcanu. Två elever har tagit PPL-certifikat, Fredrik Berggren och Karl-Gustav Karlsson. Sex elever har tagit IR-certifikat, Björn Martinsson, Christian Svensson, Erik Totland, Erik Soomro, Björn Algkvist och Daniel Wikberg. Stort grattis till er alla!

Erik Bodin och Mattias Kastman drog den ekonomiska situationen. Den ackumulerade flygtiden har tyvärr sjunkit något 2017 jämfört med året innan. Ekonomin är fortsatt bra och även med den kommande investeringen på ny avionik så finns det utrymme för att investera i ett nytt flygplan.

Mötet beslutade att medlemsavgifterna och timpriserna kommer att ligga kvar på förra årets nivå. Detta för att möjliggöra investering i nytt flygplan.

Avslutningsvis så skedde val av styrelse till 2018. Nicke omvaldes till ordförande med mandat till 2018-12-31. Per Wernholm, Erik Bodin och Fredrik Ek omvaldes som styrelsemedlemmar med mandat till 2019-12-31. Michael Carlsson och Jennifer Bihagen nyvaldes till styrelsemedlemmar med mandat till 2019-12-31. Oskar Tinnerholm och Peter Lindh nyvaldes till styrelsemedlemmar till 2018-12-31. Mattias Kastman, Peter Lundgren och Jesper Tordenlid fortsätter som styrelsemedlemmar med mandat till 2018-12-31. Det som var glädjande var att valberedningen hade haft förmånen att ha fler intresserade medlemmar än det till slut visade sig finnas behov av till styrelse för nästa år!

De avgående styrelsemedlemmarna Stefan Ahlgren, Alexander Pattyraine, Peter Hultberg och Björn Mårtensson kommer att tackas av i samband med vårens årsmöte.

Per-Olof Marklund, Jörg Schminder och Björn Rystedt omvaldes som valberedning under 2018.

Som representant till KSAK årsmöte kommer klubben skicka ordförande eller av honom utsedd medlem. Niklas Larsson och Karl Andersson är LFK förslag till KSAK styrelse.

Det formella mötet avslutades efter detta. Till klubbmedlemmarnas förvåning så serverades det inte Bullens Pilsnerkorv, utan styrelsen hade tagit det ovanliga greppet att servera Kassler med Potatisgratäng! Som straff för traditionsbrottet så tog gratängen lite tid på sig att bli varm så mötet fortsatte en stund till med informella diskussionspunkter.

Klubbens långresa 2019 kommer att börja planeras under vintern. Ett förslag som kommit in är Normandie. Det är dock en stor utmaning att få ihop tillräckligt många intresserade medlemmar till en sådan resa då det krävs ett antal dagar tur och retur.

Det uppstod även en diskussion kring medlemsarbete och framför allt städning av klubbhuset. Tyvärr så är det många medlemmar som inte har kunnat ställa upp med jourtjänst. Frågan är städning då ska ske? Mötet tog inget beslut avseende detta, men från de närvarande så ansåg man att det är upp till alla som använder huset att städa vid behov. “Din mamma flyger inte här” kom upp som förslag. Dock så kommer inga arga lappar att sättas upp. Däremot så kommer städmaterialen att pekas ut bättre så att en medlem som upptäcker att papperskorgen är full vet var han kan hämta en ny sopsäck.

Kommande aktiviteter är höststädning den 28/10 kl. 10.00 och den 15/11 kl 18.00 en presentation av första flygningen med Gripen E, 39-8 av Saab provflygare Marcus Wandt. Alla medlemmar är givetvis välkomna!

 

Frivilliga Flygkåren

Som många klubbmedlemmar har sett, så är våra plan ibland bokade för FFK. FFK har en betydande verksamhet och är representerade i hela landet och leds av länsflygchefen i resp län. Kårstaben finns för övrigt på Västerås flygplats.

FFK är en frivillig försvarsorganisation med c:a 2400 medlemmar. Vi utför olika uppdrag i hela Sverige och flyger totalt c:a 8000 tim/år.

Det finns 3 huvudspår i verksamheten, FIG (Flyginsatsgrupp), SIG (Sjöinsatsgrupp) och Hemvärnsflyg. Övrig verksamhet är viss havsövervakning, skogsbrandflyg och vi kan även vara behjälplig vid eftersök.

Jag själv är chef för en Hv-flygto (HemvärnsFlygTropp). To består av 2 st flyggrp med 9 man i varje grp (1 grpC, 1 stf grpC, 1 signalist, 6 st piloter) samt en bevakningsgrp om 8 man.  I varje flyggrp ingår det 2-3 plan. Dessa hyrs in av försvarsmakten vid övningar resp. skarpt läge.

Flygto ingår i ett HvUndkomp (HemvärnsUnderättelsekompani) där flyget ska fungera som en spaningssensor. Personalen som ingår i troppen bär militär uniform och är i skarpt läge beväpnade med pistol för eget självförsvar. Bevakningsgrp har tyngre beväpning.

Uppgifterna består bl.a av att ytövervaka områden, ta bilder av intressanta objekt, göra maskeringskontroller av egna förband, rekognosera, transportera både personal och viss materiel.

Hv-flygto är kontrakterade att göra 8 hv-dygn/år och är krigsplacerade vid Hv-Undkomp. Hur ser då vår övningsverksamhet ut? För att kunna hålla färdigheten så övar vi c:a 1 ggr/mån från februari till november med ”egenträning”. Därutöver tillkommer alltså kontraktsdelen med 4 dygn på våren och 4 dygn på hösten.

Nu i år hade man slagit ihop alla dygnen så vi gjorde alla 8 dygn sammanhängande. Detta berodde på att vi deltog i försvarsmaktsövningen AURORA. I den övningen grupperade vi på Stegeborgs flygfält. Förläggning i tält. Maten fick värmas på eget spritkök. Vi fick låna marinans duschar och toaletter så livet blev trots allt drägligt. Fältet var blött och halt vilket gjorde att flygskickligheten fick tas fram för att göra landningarna med stor precision.

Uppgiften var att ytövervaka Vikbolandet samt skärgården runt Arkösund. Det hela går ut på att samla in en ”normalbild” av området och därefter kunna lokalisera avvikelser typ fordonsansamlingar som normalt inte har funnits där tidigare mm.

Uppgiften i skärgården var att försöka utröna om det fanns ”fientliga” båtar i området…och det fanns det. Dessa hade som igenkänningstecken en nationalitetsflagga av specifik färgställning. Personalen ombord bar även vita armbindlar. Vi fotade av misstag egna båtar som deltog i övningen pga att de hade överlevnadsdräkter med vita reflexer på armarnas nederdel. Egna båtar förde också tretungad örloggsflagg men den missade vi i början. Det fanns alltså fientlig (spelad) verksamhet i området som störde normalbilden. Den fientliga verksamheten hittade vi spår efter och vi fick senare veta att den lede ”fi” hade svårt att ta sig in området pga av övervakningen både från luften och spaningsgrp på marken.

Efterhand som veckan gick tillfördes andra förband till området som så småningom tog över Hv-Undkomp uppgifter i området. Hv-Und kunde dra sig ur och avrusta samt rycka ut efter 8 intressanta dygn.

Lars Andersson
C Hv-flygto